profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wykładowca na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1988–2006 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w 1993 r. kierownik Zespołu Ekspertów ds. Prawa i Legislacji przy Prezesie Rady Ministrów; autorka około 80 prac z zakresu teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa, techniki legislacyjnej oraz prawa konstytucyjnego.