jest nauczycielem, dyrektorem szkoły z wieloletnim stażem, obecnie urzędnikiem samorządowym, był koordynatorem projektów w ORE.