jest radcą prawnym, zajmuje się prawem oświatowym.