jest współautorem komentarza do ustawy o systemie oświaty, pracuje jako główny specjalista w wydziale oświaty miasta na prawach powiatu.