jest dyrektorem wydziału w kuratorium oświaty, wieloletnim dyrektorem szkoły.