jest członkiem Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.