jest zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w latach 2010-2012 był wiceministrem edukacji.