jest psychologiem sportu, absolwentem uniwersytetów w Kanadzie i Finlandii, zajmuje się szeroko pojętą edukacją psychologiczną dla sportu i kultury fizycznej.