2017

 • Dyrektor Szkoły 1/2017

  1 2017Nowy Rok kojarzy się ze zmianami. Wiemy już, że nadchodzące miesiące przyniosą nam ich wyjątkowo dużo. Na pierwszy plan wysuwają się te obejmujące wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych w oświacie. Zakres i rodzaj przeobrażeń oraz ich tempo budzą liczne niepokoje i sprawiają, że całe środowisko edukacyjne stoi przed ogromnym wyzwaniem ich wdrożenia, z którym wielu osobom trudno się identyfikować.
  Szczególnie dużo zadań wynikających z transformacji ustroju szkolnego spadło na barki pracowników organów prowadzących, kuratoriów oświaty i urzędów wojewódzkich. Zarówno ostatnie, jak i najbliższe tygodnie to dla nich czas wytężonej pracy m.in. nad przygotowaniem nowej sieci szkół. Relacje z podejmowanych w różnych regionach Polski działań w tym zakresie przedstawia Bogdan Bugdalski.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 10/2017

  10 2017Tradycyjnie w październiku na łamach naszego czasopisma pojawia się dział z materiałami do samokształcenia. W bieżącym roku akademickim zapraszamy Państwa do Akademii Prawa. Przez kolejne 10 miesięcy będziemy prezentować wiedzę z zakresu prawoznawstwa pozwalającą na lepsze zrozumienie podstawowych pojęć i instytucji prawnych oraz skuteczniejsze odnalezienie się
  w gąszczu przepisów. Materiały publikowane w formie comiesięcznych lekcji mają wzbogacać wiedzę doświadczonych dyrektorów, jak też stanowić cenną pomoc dla osób przygotowujących się do pełnienia tej funkcji.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 11/2017

  11 2017Znamy laureatów tegorocznego Konkursu organizowanego przez redakcje czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Przed Szkołą”. Super Dyrektorem Szkoły został Jerzy Maduzia z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Laur Super Dyrektora Przedszkola przyznano Jolancie Kosczielny z Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, osobom wyróżnionym oraz wszystkim dyrektorom, których społeczność szkolna, a także przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z oświatą, zdecydowali się zgłosić do naszego konkursu, wyrażając tym samym uznanie dla ich dokonań.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 12/2017

  12 2017Zbliżające się święta to czas, kiedy chętniej myślimy o innych i ich potrzebach. Wyrazem tego są m.in. liczne akcje charytatywne. Wiele szkół włącza się w ich organizację, niejednokrotnie też proponuje własne działania w tym zakresie. Inicjatywy te są pożyteczne i zazwyczaj przynoszą zamierzone rezultaty. Kształtują postawy życzliwości, uczą empatii, pokazują, że każdą sytuację można wykorzystać, aby sprawić innym przyjemność.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 2/2017

  2 2017Do końca stycznia trwały konsultacje społeczne podstaw programowych. Intensywne prace nad ich modyfikacją są w toku. W kolejnych numerach naszego czasopisma będziemy przedstawiać najistotniejsze zmiany. Zaczynamy od różnic w ukazywaniu znaczenia procesu integracji europejskiej dla naszego kraju. Zagadnieniem tym zajął się Mirosław Sielatycki. Do postaw programowych nawiązujemy także w rozmowie o zmianach w edukacji z dr hab. Małgorzatą Żytko, prof. UW. Pierwsze regulacje prawne związane z transformacją systemu oświaty obowiązują już od stycznia, kolejne niebawem będą wchodzić w życie. Aby ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu nowych przepisów, Monika Sewastianowicz przedstawia najważniejsze zmiany, wyjaśniając, co oznaczają one w praktyce. Natomiast zadania dyrektora szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z reformą, prezentuje w zestawieniu tabelarycznym Marta Handzlik. Przypominamy, że dla Państwa wygody wszystkie teksty dotyczące reformy oznaczamy znakiem graficznym i dopiskiem zmiany w oświacie.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 3/2017

  3 2017Jak uczyć demokracji w szkole? Jakie warunki powinny być spełnione, abyśmy mogli mówić o prawdziwie partycypacyjnym nią zarządzaniu? Odpowiedzi na te pytania udzielają dr Krystyna Starczewska w wywiadzie Szkoły potrzebują autonomii, Katarzyna Klimowicz w artykule O istocie demokratyzacji szkół oraz autorzy Niezbędnika – praktycy realizujący w prowadzonych przez siebie projektach ideę partnerstwa w szkole. 

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 4/2017

  4 2017Transformacja ustroju szkolnego stawia część środowiska oświatowego przed koniecznością podejmowania ważnych decyzji zawodowych, w tym również dotyczących zmiany miejsca pracy czy przekwalifikowania się. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera polityka kadrowa prowadzona przez dyrektorów szkół. Aby ułatwić Państwu poradzenie sobie z tym zadaniem, przygotowaliśmy Niezbędnik, w którym prawnicy omawiają najnowsze rozwiązania legislacyjne oraz obowiązki, jakie ustawodawca postawił przed dyrektorami w 2017 r.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 5/2017

  5 2017Ostatnie tygodnie roku szkolnego to czas podsumowań, końcowych sprawdzianów i wystawiania finalnych not uczniom. To także często moment, w którym dokonujemy oceny pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jak nie zawieść zaufania pracownika i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa ocenić jego działania? Jak poradzić sobie z takimi przejawami pracy i rozwoju, które wymykają się systemom oceniania? Jak sformułować ocenę? Jak sprawić, by pełniła funkcję motywującą? Wreszcie, jak powiązać ją z systemem dodatków motywacyjnych i nagród? Na te i wiele innych pytań związanych z oceną pracy staramy się odpowiedzieć w majowym Niezbędniku.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 6/2017

  ds062017Zanim udamy się na wakacyjny odpoczynek, przed nami jeszcze sporo spraw, które trzeba sfinalizować. Jedną z nich jest ocena efektywności doskonalenia nauczycieli. Polecamy Państwa uwadze artykuł dr Danuty Elsner i Alicji Sikory, w którym autorki podpowiadają, jak przygotować sprawozdanie dotyczące rozwoju grona pedagogicznego, by nie było to tylko zestawienie odbytych szkoleń, ale rzeczywisty opis efektów doskonalenia zawodowego przekładających się na praktykę edukacyjną.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 7/2017

  ds 072017Udany urlop korzystnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, pozwala nabrać sił, zregenerować się i oderwać od codziennej rutyny. Jak zwolnić obroty, utrzymać równowagę między pracą a życiem prywatnym, zatroszczyć się o siebie w aspekcie emocjonalnym, społecznym, poznawczym i fizycznym? Czy może w tym pomóc filozofia slow? Na te i wiele innych pytań związanych z letnim wypoczynkiem oraz dbaniem o swój dobrostan, zarówno w czasie pracy, jak i poza nią, starają się odpowiedzieć autorzy lipcowego Niezbędnika: Małgorzata Czernecka, Magdalena Goetz, dr Tomasz Kozłowski i Grzegorz Więcław.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 8/2017

  8 2017Sierpień dla większości dyrektorów to czas, kiedy konieczne okazuje się łączenie wypoczynku z przygotowaniami do nowego roku szkolnego. A w najbliższych tygodniach czeka środowisko oświatowe szczególnie dużo wyzwań. Aby ułatwić Państwu powrót do szkoły po urlopie, zebraliśmy w naszym sierpniowym numerze zmiany, które już obowiązują lub wejdą w życie od 1 września.

  Modyfikacje związane z prawnymi aspektami funkcjonowania systemu oświaty analizuje Monika Sewastianowicz, podstawę programową kształcenia w zawodach przedstawia Bogusława Wojtczak,

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 9/2017

  9 2017Z początkiem września w wielu szkołach funkcję dyrektora obejmują nowe osoby, nierzadko jest to ich pierwsze doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Pojawia się wtedy wiele pytań: Co traktować priorytetowo, a co może poczekać? Jak wykorzystywać spuściznę po poprzedniku? Jakich zachowań unikać? Kogo i w jaki sposób włączyć w proces kierowania? Jak zapewnić sobie sojuszników i radzić sobie ze stresem? Szczególnie w pierwszych miesiącach pracy na nowych dyrektorów czeka wiele wyzwań – związanych z zadaniami do realizacji, ale i relacjami, które muszą nawiązać z członkami społeczności szkolnej.

  Czytaj więcej
 • Przed Szkołą 01/2017

  Czytaj więcej
 • Przed Szkołą 03/2017

  Przed nami nowy rok szkolny. Nowy w wielu aspektach –  podstawa programowa, obwody i  ustrój szkolny, przepisy. To wszystko wymaga od nas wielu działań związanych w dokumentacją. Aby ułatwić Państwu pracę, przygotowaliśmy zestawienie zmian, które powinny znaleźć się w statucie przedszkola. Przedstawiamy również omówienie najważniejszych zmian w podstawie programowej w klasach I–III, które pomoże Państwu i nauczycielom lepiej zaplanować swoje działania w kontekście trzech lat edukacji dzieci.

  Czytaj więcej
 • Przed Szkołą 04/2017

  4.2017

  Tak niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny, witaliśmy dzieci, rodziców, odnajdowaliśmy się w nowym ustroju szkolnym. Przez te kilka miesięcy okrzepliśmy w naszych działaniach i… nadszedł koniec roku kalendarzowego. Dla naszej redakcji był to czas przygotowań do zmiany tytułu, w efekcie czego od nowego roku kalendarzowego kwartalnik „Przed Szkołą” będzie się ukazywał pod nazwą „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”. Ten tytuł bardziej odzwierciedla charakter naszego czasopisma, zamieszczamy w nim bowiem artykuły dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku od 3. do 10. roku życia oraz zarządzania przedszkolami i klasami I–III szkół podstawowych.

  Czytaj więcej
 • Przed Szkołą 2/2017

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.