2019

 • Dyrektor Szkoły 1/2019

  12 2018Z radością i ogromną satysfakcją witamy 2019 rok. Przynosi on ze sobą ważny dla naszego czasopisma jubileusz. Właśnie mija ćwierć wieku od ukazania się pierwszego numeru „Dyrektora Szkoły”. Od tego czasu do Państwa rąk trafiło łącznie ponad 16 tys. stron zawierających przeszło 6 tys. artykułów przygotowanych przez ponad 1,5 tys. polskich i zagranicznych autorów.
  Przeglądając archiwalne roczniki, również te z lat 90. ubiegłego wieku, przekonujemy się, że wiele kwestii poruszanych w naszym czasopiśmie prawie nie straciło na aktualności. Jedną z nich jest konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Teksty dotyczące tego sposobu wyłaniania kadry kierowniczej pojawiały się na naszych łamach od początku istnienia „Dyrektora Szkoły”.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 10/2019

  12 2018Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola obchodzony 22 października z inicjatywy naszej redakcji nabierają w tym roku szczególnego znaczenia. Od wielu miesięcy sprawy oświatowe są bowiem jednym z wiodących tematów w przestrzeni publicznej.
  Wyzwania związane z reformą edukacji, a także protesty nauczycieli zwróciły uwagę ogółu obywateli na ten obszar funkcjonowania państwa. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że oświata jest sprawą nas wszystkich. Miejmy nadzieję, iż ten pozytywny trend utrzyma się przez kolejne lata i zaowocuje przemyślanymi, dalekowzrocznymi działaniami w celu podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Tymczasem już teraz możemy zadbać, by czuli się oni doceniani i zmotywowani do pracy w naszych szkołach. Kilka pomysłów przedstawiają w swoich artykułach dr Danuta Elsner oraz Dariusz Żółtowski.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 11/2019

  12 2018Nasz świat jest coraz bardziej zdominowany przez kulturę nadmiernego konsumpcjonizmu, czego negatywne skutki, chociażby w postaci zanieczyszczenia środowiska naturalnego, widoczne są już dziś. Cenę za te ekologiczne zaniedbania zapłaci przede wszystkim najmłodsze pokolenie i to właśnie ono zaczyna coraz głośniej domagać się zintensyfikowania działań mających na celu powstrzymanie kryzysu klimatycznego.
  Wiele w tej sprawie już się dzieje. W naszych szkołach od lat prowadzone są liczne projekty proekologiczne, niestety często mają one charakter akcyjny i przez to ich skuteczność nie zawsze jest zadowalająca.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 12/2019

  12 2018Ocenianie pracy to ważne i jednocześnie bardzo wymagające narzędzie procesu zarządzania, trudno bowiem uniknąć licznych dylematów, które pojawiają się przy dokonywaniu oceny oraz jej omówieniu. Pytania i wątpliwości budzi to, jak mierzyć i interpretować różne obszary pracy, jak podchodzić do działań, których efekty są trudne do uchwycenia, odroczone w czasie, i wreszcie, jak zachować obiektywizm oraz pogodzić wsparcie z oceną. Dlatego w grudniowym Niezbędniku przedstawiamy różne podejścia i doświadczenia dyrektorów, przyglądamy się temu, w jaki sposób system oceniania wpływa na postawy pracowników, jakie pojawiają się trudności i jak można je przezwyciężać. Omawiamy również zmiany prawne, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 2/2019

  12 2018W związku z podwójnym rocznikiem w szkołach ponadpodstawowych wiele z nich przez najbliższe lata będzie się zmagać z większą niż dotychczas liczbą uczniów. Oprócz problemów organizacyjnych oznacza to dla dyrektorów również konieczność poradzenia sobie z konsekwencjami psychologicznymi wywołanymi zmianą. Jak zmierzyć się z trudnymi emocjami dzieci, rodziców i nauczycieli, radzi psycholog Tomasz Garstka.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 3/2019

  12 2018Wirtualna przestrzeń stała się nieodłącznym elementem życia przede wszystkim młodych ludzi. Przekonujemy się o tym, chociażby obserwując uczniów na lekcjach czy podczas przerw. Zamiast nawiązywać kontakty bezpośrednio robią to przy pomocy telefonów bądź tabletów. Nie dziwią więc doniesienia, że niepokojąco rośnie zjawisko uzależnienia dzieci i młodzieży od ciągłego dostępu do urządzeń mobilnych. Pisze o tym Maciej Frasunkiewicz w artykule Fonoholizm – choroba XXI wieku.
  Jak wynika z badań, to właśnie w internecie nasi uczniowie najczęściej spotykają się z nasilającym się w ostatnich latach zjawiskiem tzw. mowy nienawiści. Kontakt z rzeczywistością pełną pogardliwych i dehumanizujących wypowiedzi ma swoje negatywne konsekwencje, do których należą m.in. obniżenie wrażliwości i większa skłonność do naruszania zasad współżycia społecznego.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 4/2019

  12 2018Depresja jest chorobą, która dotyka coraz młodsze dzieci. Statystyki są alarmujące – jak podaje policja, tylko w 2018 r. osoby nieletnie podjęły 772 próby samobójcze. Pod tym względem jesteśmy w niechlubnej czołówce europejskiej. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r. pokazał, że w latach 2014–2016 dzieciom w Polsce nie zapewniano wystarczającej opieki psychologiczno-pedagogicznej. Nadal doskwiera nam brak psychologów i psychiatrów dziecięcych. Rodzice i nauczyciele często bagatelizują problem lub mają trudność z jego właściwą diagnozą, bo depresja w młodszych grupach wiekowych często manifestuje się inaczej niż u dorosłych.
  W skutecznym przeciwdziałaniu tej chorobie oraz wczesnym reagowaniu na sygnały ostrzegawcze dużą rolę może odegrać szkoła. W naszym Niezbędniku pokazujemy, jak być najlepszym wsparciem dla uczniów, nie dać się zwieść pozorom i na co zwracać uwagę, by nie przeoczyć depresji.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 5/2019

  12 2018Publikowany od stycznia na łamach naszego czasopisma cykl artykułów prof. Bolesława Niemierki na temat oceniania dobiega końca. Zawarte w nich analizy i zalecenia mogą wesprzeć dyrektorów oraz nauczycieli w projektowaniu i wdrażaniu w szkole takiego procesu oceniania, który uczniów motywuje do nauki i ułatwia im dokonywanie postępów, a nauczycielom daje informacje niezbędne do odpowiedniej modyfikacji działań edukacyjnych.
  Dodatkową pomocą w tworzeniu systemu oceniania może być lektura majowego Niezbędnika, będącego praktycznym przewodnikiem po metodach i technikach związanych z ocenianiem kształtującym. Autorki radzą, w jaki sposób kształtować środowisko uczenia się, by dzieci chętnie ze sobą współpracowały oraz wiedziały, że błędy pozwalają na wyciągnięcie wniosków, co można zrobić lepiej, a dzięki informacji zwrotnej doskonali się swoje kompetencje.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 6/2019

  12 2018W czerwcowym numerze „Dyrektora Szkoły” wracamy do nauczycielskiego strajku, w którym szczególna rola przypadła dyrektorom. Musieli oni dbać o interesy wszystkich stron, łagodzić konflikty i pilnować, by działania prowadzone w szkole odbywały się zgodnie z prawem. Z całą pewnością można stwierdzić, że nasza oświatowa kadra zarządzająca podołała wyzwaniom, z jakimi przyszło się jej zmierzyć. O tym, jak wyglądał strajk z perspektywy dyrektorów, w jakiej sytuacji prawnej i zawodowej się znaleźli, piszą: Cezary Hurysz, Monika Sewastianowicz oraz Mirosław Sielatycki.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 7/2019

  12 2018Rok szkolny 2018/2019 można określić mianem jednego z najtrudniejszych w ostatnich latach. Reorganizacja systemu szkolnego, zmiany programowe, przepełnione szkoły, a w końcu strajk odbiły się na samopoczuciu dyrektorów i nauczycieli. W rozpoczynającym się właśnie okresie urlopowym warto więc zadbać o siebie, odzyskać energię i przygotować się na kolejne wyzwania. Zagadnieniu temu poświęcamy wiele miejsca w lipcowym numerze „Dyrektora Szkoły”.
  Temat stresu i radzenia sobie z nim podejmuje w artykule Jak zregenerować siły po kryzysie Magdalena Goetz, a Tomasz Garstka kontynuuje go w Materiałach dla nauczycieli. Maciej Frasunkiewicz pokazuje, jak różne aplikacje na urządzenia mobilne mogą nas zachęcić do bardziej aktywnego wypoczynku, pomóc w eksplorowaniu świata, przeżywaniu emocjonujących przygód, a nawet zdobywaniu lepszej kondycji fizycznej. Natomiast zafascynowana potencjałem myślenia wizualnego Małgorzata Nowak zachęca do wykorzystania notatek graficznych nie tylko w pracy, lecz także podczas wakacyjnych podróży i lektur.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 8/2019

  12 2018Sierpniowy numer „Dyrektora Szkoły” tradycyjnie poświęcamy przede wszystkim zagadnieniom prawnym i zarządczym. Michał Łyszczarz przygotował zestaw obowiązków dyrektora w całym roku szkolnym z podziałem na zadania i odwołaniem do odpowiednich przepisów, Bogusława Wojtczak omawia podstawy programowe i ramowe plany nauczania do szkół zawodowych, Monika Sewastianowicz analizuje regulacje prawne obowiązujące od września oraz te dotyczące wolności wyznania, zaś Joanna Wrona przybliża kwestie związane z kształceniem uczniów z niepełnosprawnościami, a także zatrudnianiem nauczycieli wspomagających. Natomiast w Materiałach dla nauczycieli znajdą Państwo ważne informacje na temat bezpieczeństwa uczniów, w tym m.in. zadania szkoły w obliczu różnych zagrożeń oraz przykładową procedurę postępowania.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 9/2019

  12 2018Przed nami kolejny rok szkolny pełen wyzwań. Pomimo podwyżki wynagrodzenia, sytuacja nauczycieli nadal jest trudna, niepokoi również stan finansów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wydatków oświatowych. Kwestie te poruszają w swoich artykułach Bogdan Bugdalski i prof. Antoni J. Jeżowski.
  W szkołach ponadpodstawowych duże obawy budzi sytuacja uczniów z tzw. podwójnego rocznika. Na łamach „Dyrektora Szkoły” wielokrotnie pisaliśmy na temat trudności organizacyjnych towarzyszących reformie oświaty. Tym razem Tomasz Garstka przygląda się konsekwencjom psychologicznym, jakie mogą ponieść dzieci, które stały się głównymi bohaterami zmiany systemu szkolnego, i podpowiada, jak zapobiegać pojawianiu się negatywnych zjawisk. Oprócz praktycznych wskazówek dotyczących postępowania nauczycieli i dyrektorów wobec uczniów oraz rodziców, autor poddaje krytycznej analizie niektóre medialne wypowiedzi na ten temat.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 1/2019

  1899 2412 134 okadka maa

  Od pewnego czasu hasłem, które zyskuje na popularności, jest minimalizm. Chodzi o pozbycie się zbędnych rzeczy, a zostawienie tylko tych, które mają dla nas wartość i przynoszą nam radość. Uwalnia to naszą przestrzeń od przeładowania, upraszcza wiele czynności i pozwala poczuć wolność i swobodę, dając możliwość otwarcia się na nowe projekty czy pomysły. Myślę, że w świecie konsumpcjonizmu popularność tej filozofii bierze się z poczucia przeładowania rzeczami, procesami oraz z intensywności i pędu życia. W firmach, a szczególnie w korporacjach, również tego doświadczamy. Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów, marzymy o upraszczaniu rzeczywistości.

  Z pewnością początek roku to dobry moment na porządki, poszukiwanie prostszych rozwiązań i przegląd toczących się projektów. Może nawet zamknięcie tych, które nie mają sensu, nie przynoszą wartości, by zyskać czas na zajęcie się sprawami kluczowymi. A do takich można zaliczyć trudny w naszej rzeczywistości temat transparentności wynagrodzeń i rekrutacji.

  Jak jest obecnie? Jakie są fakty i mity na temat jawności wynagrodzeń? Jakie wyzwania się z tym wiążą i czy jesteśmy na takie podejście gotowi? Jakie są plusy, a jakie minusy takiego modelu? Jakie są nasze uwarunkowania rynkowe i oczekiwania kandydatów w tym względzie? Wreszcie co mówią przedstawiciele firm – bądź co bądź będący w awangardzie – którzy wdrożyli u siebie transparentność w obszarze wynagrodzeń i rekrutacji? Czy i dlaczego warto w ogóle podejmować dyskusję w tym temacie?

  Kazimierz Sedlak z firmy Sedlak & Sedlak napisał, że „jeżeli chcemy być społeczeństwem obywatelskim, jeżeli chcemy poprawić jakość naszego życia publicznego, wspierajmy działania zmierzające do zwiększania jawności informacji o wynagrodzeniach. Jeżeli chcemy większej transparentności wynagradzania wspierajmy działania poprawiające jawność życia publicznego”1. Zmniejszajmy tym samym nierówności i zapobiegajmy nadużyciom. A przede wszystkim miejmy więcej odwagi, by zajmować się kwestiami ważnymi, choć niekoniecznie łatwymi.

  1 Patrz: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17757791,Jawnosc_wynagrodzen_a_jawnosc_zycia_spolecznego.html (dostęp: 14.12.2018 r.).

  Spis treści 1.2019:

   temat numeru

  8 Nowoczesne systemy wynagradzania zmierzają do jawności płac

  Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez serwis Pensjometr.pl od Monster Polska wynika, że aż 62 proc. Polaków chciałoby wiedzieć, ile zarabiają sąsiedzi, znajomi i osoby z najbliższego otoczenia. Zaledwie 21 proc. badanych uważa, iż zarobki są sprawą prywatną. Jednocześnie tylko 55 proc. badanych przyznało, że bliscy wiedzą, ile co miesiąc wpływa na ich konto.

  14 Szerszy kontekst

  Czy brak transparentności płac może wpływać na produktywność? Od czego zacząć proces wdrażania transparentności wynagrodzeń i komunikowania go? Kogo w tę komunikację zaangażować?

  18 Zdejmijmy pieniądze ze stołu

  Wyobraźmy sobie, że w danej firmie funkcjonuje rozpisana ścieżka kariery wraz z kryteriami awansu, a także kalkulator wynagrodzeń. Każdy pracownik może ustalić, czego brakuje mu do awansu i z jakim wzrostem wynagrodzenia by się to wiązało. Brzmi jak model teoretyczny?

  24 Zależne od branży

  Transparentność wynagrodzeń – podobnie jak proces rekrutacji – ma swoje plusy i minusy. Choć rynek pracy mocno się zmienia, wciąż jest to temat tabu.

  26 Jak zbudować, wdrożyć i zakomunikować
  raporto łącznych korzyściach z pracy

  Wdrożenie raportu Total Reward Statement (TRS) ma za zadanie pokazać pracownikowi, dlaczego firma, w której pracuje, jest wyjątkowa i w czym jest lepsza od innych pracodawców. Jak sprawdzić gotowość organizacji na wdrożenie TRS? Jak krok po kroku wdrożyć TRS w firmie – od przygotowania po publikację i komunikację?

  36 Postawmy na harmonijny proces

  Z racji rozwoju technologii komunikacyjnych i wysokiej akceptacji społecznej transparentność, również w dziedzinie wynagrodzeń, wydaje się nieunikniona. Wcześniej czy później stanie się naszą rzeczywistością. Pytanie nie brzmi: „Czy?”, lecz „Kiedy?”.

  39 (Nie)gotowość do transparentności

  Coraz więcej firm jest bardziej otwartych na zwiększenie stopnia przejrzystości w komunikacji sposobu kształtowania pakietu wynagrodzeń czy opisu procesów HR-owych (w tym rekrutacji). Może to wynikać z kilku powodów.

   ludzie i wydarzenia

  48 Rynek pracy z niedoborem „świeżej krwi”

  Gospodarka jutra będzie od nas wymagała przedłużania karier zawodowych. Z czego to wynika i jak przystosować się do wyzwań związanych z demografią, opowiada Anna Wicha, dyrektor generalny Adecco Poland.

  52 Gender balance in leadership – to skomplikowane? Zdecydowanie tak!

  Reprezentanci ponad 100 korporacji; ponad 50 panelistów; liderzy odpowiadający za Diversity & Inclusion z różnych krajów – czyli doroczna konferencja think tanku Diversity Hub w skrócie. Po raz trzeci Kraków stał się centrum dyskusji o obszarze Diversity & Inclusion.

  53 Na ścieżce zmian

  Już po raz drugi odbyła się w Warszawie konferencja

  „Edumixer 2018 – II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu”, która wskazywała kierunki i sposoby kształcenia przyszłych kadr IT przez uczelnie.

  54 Działy HR czeka intensywny rok

  Przed HR-owcami stają duże wyzwania. Problemem wciąż będzie znalezienie dobrego pracownika oraz zatrzymanie zatrudnionych czy zarządzanie czteropokoleniowymi zespołami. Tym m.in. tematom poświęcony był cykl konferencji „Perspektywy HR 2019”.

  56 Równouprawnienie

  Dnia 19.11.2018 r. w Warszawie dyskutowano o równości płci w Polsce – kiedyś, dzisiaj i w przyszłości. Nie zabrakło też inspiracji dla działań wspierających wyrównywanie szans, a organizatorzy konferencji wręczyli grant przeznaczony na działania statutowe Centrum Praw Kobiet.

   raport

  62 Dobrze urządzone biuro atutem w walce o pracowników

  Design przestrzeni biurowej, funkcjonalność czy też aranżacja dopasowana do stylu pracy są istotnymi elementami wpływającymi na ocenę warunków pracy. Jakie są podstawowe potrzeby pracowników związane z biurem, a na co skarżą się najczęściej?

  68 Benefit prawny – nowy trend na polskim rynku

  W wielu sektorach coraz trudniej o dobrych kandydatów do pracy. Branża HR prześciga się więc w pomysłach na przyciągnięcie kandydatów i walczy o utrzymanie osób już zatrudnionych.

  72 Trzy kroki do sukcesu działów HR 
  w warunkach rynku pracownika

  Działy HR stają dziś przed ogromnym wyzwaniem, ale i szansą na wzmocnienie swojej pozycji w organizacjach. Jak jej nie zaprzepaścić, skutecznie pozyskując wartościowych ludzi, gdy konkurencja o talenty jest tak duża?

   hrm

  76 Uzasadnienie biznesowe
  dla zarządzania różnorodnością

  W zarządzaniu różnorodnością chodzi o upominanie się o ludzi, zwłaszczatych defaworyzowanych, ale nie tylko. Z zarządzania tym obszarem korzyść musi wynieść też biznes. Jeśli ten aspekt pomijamy, nie dziwmy się, że nasze działania nie zyskują charakteru strategicznego.

  84 Słowa to fantastyczne zwierzęta

  Jestem w stanie uwierzyć we wszystko. Zwłaszcza jeśli ktoś opowiada o tym z pasją.

   edukacja i rozwój

  86 Kierunek: programy talentowe

  Zarządzanie talentami od dekady zajmuje na liście priorytetów działów HR wysokie miejsce i stanowi największe wyzwanie – pojawia się wśród trzech głównych priorytetów HR-owych aż w sześciu z ośmiu edycji badań „European HR Barometer”.

  90 Ewaluacja szkoleń e-learningowych – jak zacząć?

  Temat ewaluacji e-learningu nie jest tematem łatwym. Wszyscy wiemy, że efektywność należy mierzyć, ale odpowiedź na pytanie, jak to robić dobrze, nie jest już wcale prosta.

  92 Przez dobrostan pracowników do… wyników

  Jak skutecznie wykorzystać programy well-beingowe do osiągania biznesowych celów? Żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, trzeba najpierw ustalić, czym właściwie jest well-being.

  98 Na co warto zwrócić uwagę,
  projektując program mentoringowy?

  Dzisiejsi pracownicy są spragnieni nowych wyzwań, stymulacji, ciągłego samodoskonalenia i rozwoju. Programy mentorskie świetnie sprawdzają się w spełnianiu wszystkich powyższych pragnień, dlatego też korzystajmy z nich!

   prawo

  102 Tworzenie pracowniczych planów kapitałowych krok po kroku

  Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych już za kilka miesięcy najwięksi przedsiębiorcy, zatrudniający co najmniej 250 osób, będą zobowiązani do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK), czyli uzupełniającego programu oszczędzania na emeryturę związanego z zakładem pracy. Podpowiadamy, jak przygotować procedurę utworzenia PPK.

  110 Rola partnerów społecznych przy zakładaniu PPK

  Od dnia 1.07.2019 r. pierwsza grupa podmiotów zatrudniających zostanie objęta ustawą z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) (Dz.U. poz. 2215) i w konsekwencji w następnych miesiącach będzie zobowiązana założyć PPK. Realizacja tego obowiązku wiąże się z m.in. z wyborem instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Podmioty zatrudniające nie mają jednak pełnej swobody tego wyboru, ustawa o PPK nakłada bowiem na nich obowiązek włączenia w ów proces strony społecznej.

  114 Serwis Prawa Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

   Paweł Dziechciarz / 6

   Monika Miśtal / 7

   Anna Warecka / 33

   Karol Kapuściński / 42

   Beata Łanik / 44

   Dariusz Krzemiński / 46

   Anna Marszałek  / 64

   Anna Wilczura / 65

   dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / 81

   Anna Borzeszkowska / 82

   Dariusz Użycki / 97

   dr Grzegorz Łyjak / 113


  Czytaj więcej
 • Personel Plus 10/2019

  PersonelPlus 10 2019 OKLADKA 1

  Mam wrażenie, że temat cyfrowej transformacji to już nie bardziej lub mniej odległa przyszłość, ale nasza rzeczywistość. Codziennie w informacjach prasowych znajduję treści w tym temacie. Coraz więcej instytucji przeprowadza badania, których celem jest określenie albo wyzwań polskich organizacji związanych z cyfryzacją, albo ich dojrzałości techno­­logicznej, a także sprawdzenie, jak szeroko rozumiane jest pojęcie transformacji cyfrowej; jakie są obawy i bariery związane z wdrażaniem narzędzi cyfrowych i cyfryzacją procesów; czy i z jakiego powodu kompetencje praco­wników stanowią barierę dla cyfryzacji procesów; czy w firmach istnieją dopracowane strategie bezpieczeństwa informatycznego; czy firmy planują inwestować w rozwój kompetencji pracowników w związku z cyfryzacją.

  Są to bardzo ważne kwestie, szczególnie istotny jest tu aspekt ludzki oraz ten, który dotyczy naszego bezpieczeństwa. Coraz więcej spraw jesteśmy w stanie załatwić, nie wychodząc z domu, a nawet będąc w drodze z punktu A do punktu B. Pewnie w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, a w końcu to też jeden z elementów adaptacji nowo­czesnych rozwiązań informatycznych w naszym życiu. Jak się w tym odnajdujemy? Zapewne najlepiej radzą sobie najmłodsi przedstawiciele naszych praco­wników. Musimy jednak pamiętać o demo­grafii – społeczeństwo nam się starzeje, więc sporej części populacji w przyzwyczajeniu się do nowych rozwiązań będzie dużo ciężej. Dlatego wszystkie działania w tym obszarze muszą być przemyślane, wyważone, dostosowane do różnych potrzeb odbiorców końcowych. Kolejny temat, który w połowie września dotknął wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej, to bezpieczeństwo. W firmach również zaczęto wprowadzać wzmocnione uwierzytelnianie przy logowaniu do systemów informatycznych. Jest to potrzebne, choć zapewne dla niejednego użytkownika dość uciążliwe i irytujące. Oczywiście to kwestia przyzwyczajenia, ale ja też się denerwowałam, kiedy po raz któryś z rzędu musiałam wpisywać kody weryfikacyjne poza hasłem do komputera, a w trakcie pracy nie mogłam zapisać dokumentu, bo w którymś miejscu zabrakło kolejnego logowania do chmury… Niby wszystko powinno być prostsze, szybsze, a my powinniśmy „uwolnić” czas i pełną piersią korzystać z życia. Czy tak się jednak dzieje? Na to pytanie każdy musi już sobie sam odpowiedzieć. Jedno jest pewne – przed cyfrową transformacją naszej rzeczywistości nie uciekniemy. Czas zatem ją oswoić, czego życzę zarówno Państwu, jak i sobie.

  Spis treści 10.2019:

   temat numeru

  8 Firma i megatrendy

  Każda firma jest na innym etapie transformacji technologicznej i każda na swój sposób staje przed pytaniem, jak adaptować się do wzajemnie zależnych trendów, by maksymalnie je wykorzystać. Wszystko to zmusza do zmian, przeinwestowań, restrukturyzacji.

  16 Jak przeżyć i nie zwariować wśród botów, aplikacji i pikających powiadomień

  Technologie z impetem wkroczyły w większość aspektów naszego życia i w wielu obszarach korzystanie z nich jest dla nas naturalne do tego stopnia, że niekiedy wręcz ich nie zauważamy. Kiedy jednak rozmawiamy o przyszłości pracy, rzecz wygląda bardziej dramatycznie. Czy roboty zabiorą mi pracę? – z obawą pyta wiele osób.

  24 Halo, czy to transformacja?

  Mimo że za oknem nie zobaczymy wynalazku o rozmiarach lokomotywy parowej, w obszarze informatyzacji zachodzą zmiany na miarę rewolucji przemysłowej XVIII w.

  29 Oswoić roboty

  Nowa technologia na stałe zagościła już w branży HR. Z jednej strony bardzo wspomaga biznes, z drugiej – wprowadza niemałe zamieszanie w HR-ze. Sprawia, że niełatwo jest utrzymywać porządek w danych i zakresach zadań zespołu.

  32 Ambasadorzy zmiany

  Wdrażanie zmian w organizacji stanowi wyzwanie. Jak przekonać pracowników do korzystania z technologii, która może im pomóc pracować efektywniej, ale jej poznanie wymaga czasu? Znajdźmy zwolenników i zróbmy z nich naszych agentów zmiany.

  36 Współpracownik robot – science fiction czy rzeczywistość?

  Przed wejściem do biura skanujesz inteligentną kartę pracowniczą. Drzwi się otwierają. Wchodzisz do windy. Maszyna doskonale wie, na które piętro zmierzasz. Równocześnie bot loguje się na Twoim komputerze i zaczyna wykonywać zadania. Nie zdążyłeś jeszcze zrobić kawy, a bot wykonał już za Ciebie pracę, którą robiłbyś przez cały dzień.

  40 Technologia i ludzie

  Często jestem zdumiona tempem, w jakim nowe technologie wchodzą na nasz świat. To, co robi pionier przyszłości Elon Musk, może nie wpłynie natychmiast na nasze życie, ale ewidentnie przesunie granice obszaru science fiction.

  50 Najpierw pytanie „kto?”, potem „co i jak?”

  Dla mnie transformacja cyfrowa wiąże się z wprowadzeniem ważnych zmian w podejściu do prowadzenia biznesu, które wymagają redefinicji niektórych ról w organizacji oraz przebudowy procesów wewnętrznych z wykorzystaniem najnowszych technologii.

   ludzie i wydarzenia

  56 Mentoring kobiecy. Dlaczego w pracy i biznesie warto uczyć się od innych kobiet?

  Jakie biznesowe korzyści można zaczerpnąć, wchodząc w relację uczeń – mistrz? Czy warto inwestować w mentoring? Czy solidarność kobiet w biznesie istnieje? O mentoringu w kobiecym wydaniu rozmawiamy z Moniką Lichotą, założycielką marki Akademia Kobiet.

  60 HR zapewnia organizacji tlen

  Rola HR-u zmieniła się dynamicznie w ostatnich latach. HR stał się partnerem dla biznesu, aktywnie wspierającym działania strategiczne firmy. Czy funkcja HR biznes partnera jest jednak w firmie potrzebna? Jak na to patrzy zarząd?

  63 Współpraca, energia, zabawa

  Jeszcze nie opadły emocje po gamechangerskim i pełnym inspiracji wydarzeniu, jakim były warsztaty zorganizowane wspólnie przez Pracownię Gier Szkoleniowych oraz The Heart. Firmy ponownie połączyły siły i stworzyły kolejną, 3. już edycję konferencji dla menedżerów, liderów, zarządzających i tych, którzy odpowiadają za rozwój pracowników i organizacji.

  64 Firmy podejmują temat szczęścia w pracy

  Czym różni się happiness manager od menedżera HR? Czy rozwiązania zwiększające szczęście pracowników mogą być uniwersalne? Jak je wprowadzić? Nad tymi kwestiami dyskutowano podczas spotkania z cyklu „Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie”.

   raport

  68 Zmotywowany praco­wnik na wagę złota

  Motywacja praco­wników to sekretny klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Skutkuje ona nie tylko większą efektywnością, lecz także lepszą atmosferą w pracy, a co za tym idzie – postrzeganiem firmy jako dobrego pracodawcy. Niestety wciąż wiele organizacji przykłada zbyt małą wagę do tego, aby zachęcać i mobilizować zatrudnionych do osiągania jak najlepszych wyników.

  72 Angielski w pracy – oferty a rzeczywistość

  Mogłoby się wydawać, że wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego rosną wraz z poziomem stanowiska. Tymczasem z przeanalizowanych ofert pracy wynika, że największe oczekiwania w tej kwestii praco­dawcy mają w stosunku do stażystów i praktykantów. Czy potwierdzają to rekruterzy? I czy zajęcia z angielskiego mogą być atrakcyjnym benefitem pracowniczym?

   hrm

  78 Jego wysokość konflikt

  W określonych sytuacjach zapobieganie konfliktom, zamiast przynieść korzyść, ogranicza, a nawet pozbawia organizację możliwości rozwoju. Może więc menedżerowie powinni raczej zachęcać do konfliktów, niż dążyć do konsensusu i synergii ludzkiego myślenia?

  85 Cztery wymiary zarządzania pokoleniami

  W Polsce coraz trudniej o pracowników. Od lat rodzi się coraz mniej dzieci, przybywa emerytów, pokolenie Z jest mniej liczne niż którekolwiek z poprzednich. Co robić? Odpowiedź narzuca się sama: efektywniej wykorzystywać istniejące zasoby.

  89 Marsz pokoleń

  Jak zarządzać młodymi pracownikami? Jak nie tracić młodych talentów? Temat ten wydaje się niewyczerpany. Coraz szybsze następowanie po sobie kolejnych pokoleń sprawia, że kwestia młodych wciąż od nowa wchodzi na wokandę.

   edukacja i rozwój

  94 Rola pracowników we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju

  Firmy realizujące działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju mają na rynku opinię odpowiedzialnych pracodawców. Aż 83 proc. Millenialsów uważa, że miara sukcesu firmy powinna wykraczać poza wyniki finansowe.

  98 Humor w szkoleniach e-learningowych

  Humor ma moc. Odpowiednio użyty w szkoleniu e-learningowym potrafi zdziałać cuda. Ale wykorzystany nieumiejętnie psuje całość. Akcenty humorystyczne muszą być naprawdę dobrze dobrane i zgodnie z intencją autora zrozumiane
  przez odbiorcę.

  102 Firmowy portal społecznościowy

  Rozwój nowoczesnych technologii wpłynął na nasz sposób komunikowania się. Zmiana widoczna jest dziś również w relacjach służbowych i wymaga od pracodawców dostosowania się do aktualnych oczekiwań pracowników.

   prawo

  110 Zerowy PIT dla młodych. Zasady wynagradzania dla umowy o pracę i umowy-zlecenia

  Od 1.08.2019 r. wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów-zleceń otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (w 2019 r. do wysokości 35.636,67 zł).

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Jakub Garszyński / 6
  • Marcin Sieńczyk / 7
  • dr Maksymilian Pawłowski / 15
  • Clemens Aichholzer / 17
  • Rebecca Carr / 18
  • Wojciech Ozimek / 20
  • Bartosz Janowicz / 43
  • Arkadiusz Siechowicz / 44
  • Marta Machalska / 46
  • Anita Kijanka / 48
  • Jakub Abramczyk / 54
  • dr Piotr Prokopowicz / 77
  • Violetta Wysok / 83
  • Aleksandra Małozięć / 93
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 101
  • Anna Saczuk / 106
  • Marek Parzydło / 108
  • Maciej Ambroziewicz / 114
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 11/2019

  PersonelPlus 11 2019 OKLADKA 1

  Większość z nas rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy i rynku usług, ale niewielu wie, że jest zakazana prawem: Konstytucją, Kodeksem pracy, tzw. ustawą równościową, Kodeksem cywilnym czy Kodeksem wykroczeń. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich w listopadzie 2016 r. co trzeci respondent był przekonany o częstej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (36 proc.)1. A wspominam o tym, gdyż w bieżącym numerze więcej miejsca poświęcamy tematowi wyzwań związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.

  „Obawy i lęki”, „Oswajać niepełnosprawność”, „Wyjść z HR-owej strefy komfortu” – to tylko niektóre hasła, które raczej wzbudzą niepokój niż pozytywne nastawienie. Ale na szczęście zaraz dalej pojawiają się takie jak: „Nie ma rzeczy niemożliwych”, „Jesteśmy tacy sami” czy „Polityka otwartości”. To pokazuje, że tematowi zatrudniania osób z niepełnosprawnościami wciąż towarzyszy wiele emocji. Kwestia włączenia takich osób do grona pracowników oraz zapewnienia im godziwych warunków pracy stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność według badań jest jedną z najczęściej występujących w naszym kraju sytuacji nierównego traktowania (37 proc. wskazań w badaniu „Dyskryminacja w UE w 2012 r.” Eurobarometru). Kryterium niepełnosprawności jest dla 29 proc. respondentów z Polski główną przyczyną odrzucenia kandydata bądź kandydatki do pracy2. Choć nie są to najświeższe wyniki, to obawiam się, że gdyby badania przeprowadzono teraz, niewiele by się one różniły.

  Dnia 1 marca przypada Dzień „Zero dla Dyskryminacji” i choć mamy listopad, a do marca 2020 r. jeszcze daleko, warto zastanowić się nad tym tematem już dziś i pomyśleć, jak dołożyć naszą osobistą, HR-ową cegiełkę do budowania odpowiedzialnego biznesu, jak nadać działalności organizacji większy sens. Mam nadzieję, że sporo inspiracji w tym obszarze znajdą Państwo w bieżącym numerze „Personelu Plus”, a kiedy kolejny raz przyjrzymy się tematowi zatrudniania osób z niepełnosprawnościami bliżej, takich dobrych praktyk będziemy mogli przedstawić jeszcze więcej.

  1 Patrz: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jaka-jest-swiadomosc-polakow-w-zakresie-rownego-traktowania-rzecznik-przedstawia-dane (dostęp: 21.10.2019 r.).

  2 Patrz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-nieobecni-na-rynku-pracy-zatrudnienie-osob-z-niepelnosprawnosciami-wyzwaniem-dla-biznesu/ (dostęp: 21.10.2019 r. ).

  Spis treści 11.2019:

   temat numeru

  8 Pełnosprawni, edukujcie się!

  Pracodawcy w dalszym ciągu boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? Niestety tak. I największym problemem wcale nie wydają się tu kwestie formalne (chociaż trudno je bagatelizować), ale mentalny opór przed nieznanym.

  12 Nie będzie żadnej rewolucji?

  Rekordowo niska stopa bezrobocia, wydłużające się procesy rekrutacji, rotacja pracowników – jak nigdy dotąd potrzebujemy świeżego spojrzenia na problem brakujących rąk do pracy. Sięgnijmy po zasoby, których nie dostrzegaliśmy.

  16 Wyjść z HR-owej strefy komfortu

  Na rynku odczuwa się deficyt specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. Pracodawcy coraz częściej zlecają usługi rekrutacyjne zewnętrznym podmiotom, które dwoją się w poszukiwaniu kandydatów spełniających stawiane im wymagania. Może po prostu nie szukamy tam, gdzie trzeba?

  20 Polityka otwartości

  Uniwersytet Warszawski jest praco­dawcą, który od kilkunastu lat dąży do stworzenia warunków pracy przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. Przyszedł więc czas na próbę podsumowania doświadczeń i nakreślenia podstawowych wyzwań.

  23 (Nie)zwykła rozmowa kwalifikacyjna

  Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko wybór odpowiedniego kandydata o najlepszych kompetencjach i największej motywacji do pracy. To bardzo często rzucenie się w nieznaną przestrzeń specyficznych interakcji personalnych.

  26 Zarządzanie i adaptacja w miejscu pracy

  Czy zarządzanie zespołem, w którym znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, jest proste? Czy każdy umie to robić? I czy różno­rodny zespół wymaga jakichś nadzwyczajnych kompetencji menedżerskich? Na pewno zarządzanie jest procesem trudnym i wymagającym. O wysokim poziomie trudności nie decydują jednak inne cechy pracowników czy ich stan zdrowia, ale specyfika zarządzania ludźmi w ogóle.

  30 Job crafting w aktywizacji zawodowej

  Firma przyjazna osobom z niepełno­sprawnościami to firma przyjazna wszystkim pracownikom. W przyjaznym środowisku ludzie łatwo angażują się w pracę, są bardziej kreatywni, pracują efektywniej. Jak wykorzystać model job craftingu z korzyścią dla pracowników i praco­dawców na obecnym rynku pracy?

  34 Czy to wstyd płacić kary na PFRON?

  Wiele osób mówi, że firma oddaje składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Brzmi to bardzo elegancko i nosi prawie znamiona akcji charytatywnej. Słowo „składka” kojarzy się z fakultatywną zbiórką pieniędzy.

  40 Nie ma rzeczy niemożliwych

  Od czasów, w których żyli nasi dziadkowie, wiele się zmieniło w sposobie postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Kiedyś były one niewidoczne dla społeczeństwa. Obecnie dzięki rozwojowi medycyny i techniki mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Nowe urządzenia ułatwiają im pokonywanie barier architektonicznych, a praca zawodowa daje szansę na osobisty rozwój.

  ludzie i wydarzenia

  44 Biuro idealne

  O najnowszych i nieco starszych trendach w projektowaniu i aranżacji przestrzeni biurowych oraz o tym, co najbardziej cenią sobie pracownicy i jaki mają wpływ na kształtowanie swojego miejsca pracy, opowiada Sylwia Piechnik, head of office leasing w spółce EPP.

  50 Jak uszczęśliwić siebie i innych

  W dniach 26–27.09.2019 r. w przestrzeni konferencyjnej Brain Embassy w Warszawie odbył się międzynarodowy szczyt poświęcony koncepcji zarządzania szczęściem w pracy – „International Happiness at Work Summit”. Wzięło w nim udział prawie 150 osób z 12 krajów, w tym 25 znakomitych prelegentów.

  51 Wellbeing w branży IT

  Jak budować firmę, z której pracownicy nie chcą odejść? Jak pozyskać najlepszych specjalistów w branży? Jak realnie wpłynąć na ich lojalność? Odpowiedzi na te pytania padły podczas konferencji „IT Well­being Brunch”, która odbyła się 27.09.2019 r. we Wrocławiu.

  52 Odwaga współ­czesnego lidera

  Jaką odwagą powinien wykazywać się lider w dzisiejszych czasach? W jakich sytuacjach odwagę myli się z głupotą, arogancją, ucieczką, niepotrzebnym ryzykanctwem? Temat odwagi w przywództwie dominował podczas wydarzenia „IV Mentoring Weekend”.

  54 Jak wspierać cykl życia pracownika

  Czym jest i jak budować kapitał społeczny w organizacjach? Czy HR może wpłynąć na gotowość ludzi do współpracy? Jakie są dobre i złe praktyki blended learningu? Na te m.in. pytania można było uzyskać odpowiedzi w trakcie konferencji „Rozwiązania HR”.

   raport

  60 Jak odciążyć działy personalne?

  Badania pokazują, że czas osób zatrudnionych w działach HR nie zawsze wykorzystuje się w sposób, który przynosi firmie korzyści biznesowe. Taki stan rzeczy może być frustrujący dla pracodawcy, osób przez niego zatrudnionych, a także dla samych pracowników działów personalnych.

  66 Szczęście w pracy przestaje być mrzonką

  Badanie „Radość w pracy 2019” potwierdza, że poczucie szczęścia w pracy przekłada się na większą efektywność, wyższy poziom energii, kreatywność czy jakość relacji ze współpracownikami.

   hrm

  70 Uprzedzone maszyny

  Łącząc polubienia na Face­booku z ograniczonymi informacjami ankietowymi, w 88 proc. przypadków udaje się określić orientację seksualną mężczyzn, w 95 proc. – pochodzenie etniczne użytkownika, a w 82 proc. – jego wyznanie chrześcijańskie bądź muzułmańskie. Profilowanie staje się praktyką coraz bardziej powszechną i skuteczną. Na dobre i na złe.

  74 Od outsidera do insidera

  Menedżerowie mają przed sobą trudne wyzwanie. Zatrudniają lub planują zatrudniać utalentowanych pracowników bez względu na kraj pochodzenia. Jak stworzyć warunki pozwalające utrzymać obcokrajowców i skorzystać na wielokulturowości zespołowej?

  82 Czy ludzi zastąpią roboty?

  Niewątpliwie to pytanie często zadają sobie pracownicy – świadkowie ogromnej zmiany, która w mniejszym lub większym stopniu dokonuje się we wszystkich przedsiębiorstwach. Transformacja cyfrowa pozwala jednak uwolnić prawdziwy potencjał ludzi.

   edukacja i rozwój

  88 O Assessment/Development Center słów kilka

  Nie wszystko, co zwykliśmy nazywać AC/DC… w rzeczywistości tym jest. Przedstawiamy kilka gorzkich przemyśleń, które – mamy nadzieję – wzbudzą refleksję, zachęcą do wniosków, a może wywołają opór. Każda z tych reakcji świadczy o zainteresowaniu tematem.

  93 Sposób na silosy

  Kiedy interesy danego działu zaczynają przeważać nad interesem całej organizacji, w dłuższej perspektywie może to zagrozić efektywnemu funkcjonowaniu firmy. Takie silosy stanowią poważne wyzwanie, gdyż zakłócają efektywną komunikację wewnętrzną.

  96 Job crafting – (r)ewolucja w myśleniu o pracy

  Instytut Gallupa wśród właściwości pracy najbardziej pożądanych przez pracowników wymienia potrzebę poczucia sensu pracy. Podobnie Instytut Badań Pracy w Wielkiej Brytanii wymienił konieczność dbania o sens i znaczenie pracy dla pracowników.

   prawo

  108 Nowe obowiązki prawne

  Jakie zmiany czekają spółki giełdowe w obszarze polityki wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych?

  113 Powrót do pracy przed prawomocnym zakończeniem sporu

  Pracownik zwolniony z naruszeniem przepisów prawa pracy może starać się o powrót na stanowisko. Zmiany w przepisach postępowania cywilnego wprowadzają możliwość przyspieszenia tego skutku, zanim sprawa zostanie rozstrzygnięta.

  117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Monika Jankowska--Rangelov / 6
  • Agata Spała / 7
  • Beata Łanik / 33
  • Radosław Krasowski / 38
  • Przemysław Sobieszczuk / 42
  • Anna Kobylańska, prof. dr hab. Tomasz Rostkowski / 63
  • Piotr Cwalina / 79
  • Maciej W. Iwankiewicz / 86
  • Iwona Wieczorek / 100
  • Anna Pierzchała / 102
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 103
  • Marek Parzydło / 104
  • Anna Wąsowska / 106
  • Sara Oziemska / 116
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 12/2019

  PersonelPlus 12 2019 OKLADKA 1

  Transformacja cyfrowa organizacji, pracownicze plany kapitałowe, transparentność w obszarze budowania polityki wynagrodzeń, wellbeing i szczęście w miejscu pracy, etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, szukanie sensu – roli, pracy, działalności firmy, rozwoju, ale też w wymiarze indywidualnym. Włączanie różnych mniejszości do życia społecznego i gospodarczego oraz budowanie otwartości i tolerancji wobec różnorodności. Tym tematom w 2019 r. poświęcaliśmy więcej miejsca na łamach „Personelu Plus” i w wielu organizacjach były to obszary ważne. Koniec roku – choć niby żaden wielki przełom – skłania jednak do refleksji, podsumowań oraz snucia planów. To wtedy też często czynimy różne postanowienia noworoczne (ciekawe – swoją drogą – komu z Państwa udało się któreś z nich spełnić…). Ale warto je czynić, wyznaczać sobie cele, marzyć, odpowiadać sobie na pytanie, co jest dla nas ważne, i uczyć się patrzeć realnie, uczyć się bycia wobec siebie bardziej wyrozumiałymi.

  Z czym wchodzimy w 2020 r.? Od dawna już słyszy się o czerpaniu inspiracji z innych obszarów biznesowych – jak choćby coraz mocniej wybrzmiewający w HR-ze temat budowania doświadczeń kandydatów i pracowników. Co roku też mówi się o zwiększaniu efektywności – pracowników, procesów, biznesu. Zastanawiam się tylko, czy to jest możliwe. Wprawdzie nowe technologie, transformacja cyfrowa pozwalają usprawnić naszą pracę. Coraz więcej specjalistów bije jednak na alarm, że wielu pracowników doświadcza przeciążenia, wypalenia, depresji. Wprawdzie w niektórych firmach mówi się o budowaniu kultury dobrostanu, poczucia szczęścia, pojawia się nawet stanowisko dyrektora ds. szczęścia – ale czy nie jest to przykrywanie realnych problemów? By powiedzieć – przecież robimy tyle w tym obszarze. Jak jest jednak w rzeczywistości? Nie chodzi mi oczywiście o to, by nie podejmować takich działań, ale podstawą jest zbudowanie zdrowej organizacji, w której relacje i procesy opierają się na zaufaniu. Bo bez tego wszystkie działania mogą stanowić „piękne opakowanie”, a pod powierzchnią skrywać zupełnie coś innego. Sztuką jest według mnie postawienie na autentyczność, patrzenie na działania przez pryzmat człowieka i jego możliwości, potrzeb – czego Państwu, i sobie, na ten rok oraz kolejne lata życzę.

  W imieniu redakcji „Personelu Plus” składam również wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt. Niech przyniosą one poczucie szczęścia, bliskości i autentycznych relacji.

  Spis treści 12.2019:

  temat numeru

  8 Wielka polityka w lokalnym HR-ze

  Jeśli obietnice polityków się ziszczą, ogromnym wyzwaniem w każdej firmie będzie podniesienie efektywności pracy. Będzie to wynik intensywnego wzrostu kosztów pracy, które wynikają ze zniesienia 30-krotności składek ZUS, podniesienia płacy mini­malnej, wdrożenia PPK, utrzymującej się presji na wzrost wynagrodzeń.

  12 Coraz dalej na Wschód

  W ostatnich latach przedsiębiorcy zapełniali luki kadrowe pracownikami z Ukrainy, ale potrzeby gospodarki stale rosną, a część Ukraińców wybiera inne niż polski rynki pracy. Dziś pracodawcy z nadzieją patrzą w kierunku Dalekiego Wschodu, licząc, że w najbliższych latach to Azjaci staną się remedium na ich problemy.

  18 Biznesowe być albo nie być

  Rok 2020 będzie jeszcze ciekawszy niż 2019, a dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy HR-em a biznesem oraz zrozumienie jego potrzeb będą dwoma z wielu czynników, które zadecydują o tym, czy firma odniesie długofalowy sukces.

  21 Praca szczęście Ci da

  Arbejdsglaede, czyli dosłownie „pracoszczęście” – to słowo pochodzenia duńskiego, które zapoczątkowało nowy trend na rynku pracy. Idea z powodzeniem przyjęła się na Zachodzie i znajduje coraz więcej zwolenników w Polsce.

  28 Cyfrowe oblicze rekrutacji masowej

  Rozwój technologii usprawnił wiele procesów, w tym rekrutacyjnych. Korzystanie z narzędzi cyfrowych oraz sztucznej inteligencji umożliwia optymalne dopasowanie pracownika do stanowiska pracy i zwiększa satysfakcję pracownika oraz finalnie pracodawcy.

  32 Starsi szansą dla rynku pracy

  Proces starzenia się społeczeństwa będzie odgrywał coraz większą rolę również w kształtowaniu się rynków pracy. Problem może być szczególnie trudny w Polsce, gdzie odsetek ludności w wieku produkcyjnym maleje i według prognoz będzie malał w tempie jednego procenta w skali roku, co czyni ów proces jednym z najszybszych na świecie.

  38 Zaangażowanie, retencja, przywództwo

  Na przestrzeni ostatnich lat HR przeszedł dużą zmianę, od funkcji realizującej zadania związane z dokumentacją kadrową i płacową po bycie partnerem dla biznesu. Ta transformacja trwa nadal, a rola działów Human Resources wciąż ulega zmianie.

  ludzie i wydarzenia

  50 Wyjątkowy proces

  O procesie mentoringowym, jego szczególnym charakterze, wielostronnych zaletach i korzyściach oraz stawianych wymaganiach rozmawiamy z Piotrem Ciackiem, coachem, mentorem i trenerem, jedynym w Polsce posiadaczem między­narodowej akredytacji EQA EMCC na auto­rskie programy mentoringowe.

  55 Klucz do kształtowania profesjonalistów

  Choć poglądy prelegentów „EDUMIXERA” na przyszłość zawodów czy nowe modele biznesowe firm nie są jednakowe, to większość zgodziła się, że kluczem do sukcesu jest uważna obserwacja rynku, chęć kreowania trendów oraz otwarta współpraca.

  raport

  60 Docenić nieocenioną wartość

  Organizacja musi rozumieć dynamikę techno­logicznych czasów i na nią odpowiadać. Jednocześnie powinna uznać wartość każdego pracownika. W osiągnięciu tej równowagi pomocne będzie badanie Deloitte „Global Human Capital Trends 2019”.

  64 Freelancing zmieni rynek pracy

  Wolni strzelcy już w przyszłym roku stanowić mają ok. 40 proc. amerykańskiej siły roboczej, podczas gdy w Europie – 25 proc.
  Natomiast już w 2027 r. aż 50 proc. osób czynnych zawodowo będzie zatrudnionych na własny rachunek.

  70 Zdrowy kapitał buduje się w ruchu

  Badania pokazują, że 70 proc. Polaków oczekuje zaangażowania pracodawców w sferze zdrowia i samopoczucia pracowników. Co trzeci pracownik chciałby, aby pracodawca zaczął wspierać lub wzmocnił działania związane z aktywnością fizyczną załogi.

  hrm

  74 Sytuacje psychologicznie trudne

  Statystyki są nieubłagane. Sumując wszelkie możliwe problemy psychologiczne, od depresji przez zaburzenia osobowości po takie kryzysy życiowe, jak: rozwody, choroby w rodzinie, problemy w związkach, problemy wychowawcze z dziećmi, uzależnienia, można szacować, że co piąty pracownik boryka się obecnie z jakimś problemem psychicznym.

  80 Strategie szachowych mistrzów w biznesie

  Szachy w biznesie? Ale jak to? Co mają z nim wspólnego? Otóż więcej, niż mogłoby się wydawać. Roszady w zespole? Taktyczne operacje w dziale personalnym? Strategia działu HR? Od dawna język szachowy przenika do biznesowej nomenklatury.

  edukacja i rozwój

  84 Na nic mindfulness, jeśli nie wiesz, kim jesteś

  Aleksander Manu, strateg przyszłości, twierdzi, że jedyną stałą w biznesie jest pragnienie ludzi, by ich życie było lepsze. Ciągłe dążenie do tego, aby ulepszać otaczającą nas rzeczywistość i nas samych, czyni nas uczestnikami biegu, którego bliżej nieokreślona meta ma nam dać… no właśnie – co? Lepsze życie, lepszą wersję siebie… Szczęście? Dwie rzeczywistości, zewnętrzna i wewnętrzna, nieustannie splatają się ze sobą w specyficznym tańcu kreowania potrzeb i produktowo-usługowej odpowiedzi rynku.

  88 Terra incognita w HRM-ie

  Dla efektywnej pracy ważne jest jej dopasowanie do ludzi i kontekstu. By określić stopień dopasowania, trzeba mieć dane o charakterze pracy, których naturalnym nośnikiem jest opis stanowiska. I tu trafiamy na białą plamę na mapie ZZL.

  prawo

  104 Niełatwy rok dla pracodawców

  Rok 2019 był czasem dynamicznych zmian, którym musieli sprostać praco­dawcy: od dokumentacji pracowniczej i przyznania uprawnień zrzeszania się w związkach wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową, przez pracownicze plany kapitałowe i wdrożenie RODO, aż po nowe definicje dyskryminacji i możliwość przywrócenia pracownika do pracy jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania. To już za nami, a czego możemy się spodziewać w nowym roku?

  110 Pracodawcy obawiają się wyższej płacy minimalnej

  Wizja podwyższenia płacy mini­malnej do poziomu 4 tys. w 2020 r. nie wzbudza entuzjazmu ani w środowisku praco­dawców, ani ekspertów zajmujących się rynkiem pracy. Ankieta przeprowadzona przez Pracodawców RP pokazuje, że 82 proc. przedsiębiorców ocenia, iż wyższa płaca mini­malna negatywnie wpłynie na ich sytuację finansową.

  113 Czy w tym roku przyjdzie święty mikołaj?

  Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym wielu praco­dawców przyznaje pracownikom dodatkowe świadczenia, np. w formie paczek świątecznych. Świadczenia te nie zawsze są przeznaczone wprost dla pracowników. Zdarza się, że fundowane są paczki dla dzieci pracowników. Ten miły zwyczaj może okazać się jednak problematyczny dla praco­dawcy.

  117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Joanna Molga / 6
  • Sylwia Wódkowska-Pęksyk / 7
  • Izabela Brunner / 24
  • dr Agnieszka Wiśniak / 26
  • Jarosław Marciniak / 27
  • Maciej Iwankiewicz / 30
  • Małgorzata Nader, Magdalena Poradzka / 35
  • Małgorzata Nowotna / 36
  • Agnieszka Ciećwierz / 37
  • Andrzej Borczyk / 40
  • Katarzyna Szydłowska / 42
  • Ewa Kornafel / 43
  • Krzysztof Wiśniak / 44
  • Karina Trafna / 46
  • Anna Jaworska / 47
  • Wioletta Skrzypczyńska / 48
  • Anita Kijanka / 78
  • Dariusz Użycki / 79
  • Piotr Cypel / 89
  • Marek Parzydło / 95
  • Liza Shybanova / 96
  • Iwona Wieczorek / 98
  • Dorota Wierzbicka-Kot, Renata Kałużna / 100
  • Ewa Stelmasiak / 102
  • Paula Koczara / 112
  • Sara Oziemska / 116
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 2/2019

  PPlus 02 2019 okladka

  Pierwszy zestaw standardów dla użytkowników metody Assessment/Development Center (AC/DC) zatwierdzony został w maju 1975 r. przez trzeci „Międzynarodowy kongres poświęcony metodom ośrodka oceny”, który odbył się w Québecu. Oparte one zostały na podstawie obserwacji oraz doświadczenia grupy profesjonalistów reprezentujących wielu spośród największych użytkowników tej metody. Obecna, zmieniona wersja wytycznych została zatwierdzona w 2008 r. w Waszyngtonie przez 34. już kongres, w którym uczestniczyli delegaci reprezentujący: Austrię, Belgię, Kanadę, Chiny, Niemcy, Indie, Indonezję, Meksyk, Holandię, Rumunię, Rosję, Singapur, Republikę Południowej Afryki, Południową Koreę, Hiszpanię, Szwecję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone1. Jak widać, ośrodki oceny już dawno weszły do praktyki biznesowej. Ciekawe, kto z Państwa słyszał o wspomnianych standardach obowiązujących użytkowników AC? Wyniki badań przeprowadzonych w 2012 r. przez Instytut Rozwoju Biznesu i Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem wykazały, że zaledwie 21 proc. respondentów deklarowało, iż zna i stosuje w przeprowadzanych AC/DC między­narodowe standardy. Aż 26 proc. badanych w ogóle nie znało tych standardów, a pozostała część tylko o nich słyszała bądź pobieżnie się z nimi zapoznała (43 proc.)2.

  Przyznam, że kiedy ja w 2006 r. (byłam wtedy dyrektorem działu HR w firmie ubezpieczeniowej) po raz pierwszy wcielałam się w rolę asesora, również o tych standardach nie słyszałam. Współpracowałam w tym czasie z zewnętrznym konsultantem, który projektował dla naszych menedżerów sesję Development Center, i pod jego okiem wdrażałam się w tajniki tej metody. Myślę jednak, że każdy, kto rozważa zastosowanie ośrodków oceny, powinien do tych standardów zajrzeć. Warto bowiem zadbać, by projekty AC/DC realizowane były w sposób zabezpieczający ich jakość i efektywność, a także zwrócić uwagę na kwestie etyczne związane ze stosowaniem tej metody.

  1 Patrz: https://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/assessment-center/ (dostęp: 16.01.2019 r.).

  2 Patrz: https://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/raport-z-badania-kryteria-sukcesu-w-stosowaniu-assessment-centre-i-development-centre/ (dostęp: 16.01.2019 r.).

  Spis treści 2.2019:

  Blaski i cienie centrum oceny kompetencji
  Początki Assessment Center datuje się na pierwszą połowę XX w. Metodę tę wykorzystywano – najpierw w armii niemieckiej, później w armii brytyjskiej i amerykańskiej – do selekcji oficerów służących w siłach zbrojnych. Co ciekawe, obok procesu oceny pracowniczej jest to kolejna metoda, którą obszary HR-owe zaczerpnęły właśnie ze służb wojskowych. Czy Assessment Center, wymyślony w ubiegłym stuleciu w zupełnie innych warunkach społeczno-kulturowych, ma szansę na powodzenie w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej?
  str. 8

  Obiektywizm i komfort oceny
  Assessment i Development Center to złożone, zaawansowane i angażujące spore zasoby narzędzia oceny. Dlatego rozważając ich wykorzystanie w organizacji, warto pochylić się nad czynnikami, które warunkują skuteczną realizację projektów z wykorzystaniem tych metod.
  str. 14

  Różnorodność zadań
  Jakie typy zadań wykorzystywane są w sesjach Assessment Center i na czym polegają?
  str. 18

  Assessment Center bez tajemnic, czyli co trzeba wiedzieć, żeby tego nie zepsuć
  Wszyscy w firmie ponoszą koszty nietrafnego wyboru pracownika. Chcąc zmniejszyć ryzyko kosztownej pomyłki, szuka się metod skutecznej weryfikacji wiedzy, postaw i umiejętności kandydatów. Właściwie stosowana metoda Assessment Center może stanowić efektywne narzędzie rekrutacyjne.
  str. 22

  Wyzwania związane z przygotowaniem i wdrożeniem AC/DC
  Kiedy decydujemy się użyć Assessment/Development Center, by podjąć kluczowe decyzje personalne, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować procesowi najwyższą możliwą trafność.
  str. 24

  Klucz do udanego AC/DC
  Ośrodki oceny i rozwoju (ang. Assessment Center (AC) i Development Center (DC)) uznaje się za jedne z najbardziej trafnych metod diagnostycznych służących badaniu kompetencji, ale ich trafność zależy od właściwego przygotowania i zachowania odpowiednich procedur.
  str. 27

  Zewnętrzny i wewnętrzny Assessment Center
  Dzięki metodzie AC przedsiębiorstwo zdobyło bardzo dobrych ludzi oraz cenne informacje o ich potencjale. Firma przeprowadziła 10 sesji zewnętrznego AC. Ostatecznie podjęto w organizacji decyzję o zakupie licencji na wewnętrzne AC.
  str. 30

  Gdzie czyhają pułapki?
  Choć doświadczonych HR-owców do korzystania z „assessmentów” raczej namawiać nie trzeba, warto dyskutować o ich skutkach ubocznych czy pułapkach wiążących się z ich stosowaniem.
  str. 36

  Development Center w urzędzie państwowym
  Zasady zatrudniania i kariery w urzędach państwowych są odgórnie uregulowane. Jednak ustawy i rozporządzenia nie określają szczegółowo zasad rekrutacji ani rozwoju pracowników. Dlatego w Głównym Urzędzie Statystycznym wprowadzono system zarządzania kompetencjami i – jako jeden z jego elementów – narzędzie diagnostyczne znane powszechnie jako centrum rozwoju.
  str. 46

  ludzie i wydarzenia

  Niebotyczny potencjał
  O rynku kosmicznym, możliwościach polskiego udziału w wyścigu kosmicznym i kobietach w space branży rozmawiamy z dr Aleksandrą Bukałą, dyrektorem zarządzającym w spółce Creotech Instruments, specjalizującej się w projektowaniu i montażu elektroniki wysokiej niezawodności i uczestniczącej w szeregu prestiżowych przedsięwzięć kosmicznych.
  str. 52

  raport

  Wyzwania, oczekiwania i trendy na rynku pracy
  Niedobór odpowiednich kandydatów, wysokie oczekiwania finansowe i precyzyjne wymagania przedstawicieli najmłodszego pokolenia, spadek lojalności i zaangażowania pracowników, zmiany pracodawców – z tego rodzaju problemami będą się zmagały firmy w najbliższym czasie.
  str. 62

  Nadchodzą Alfy – co nas czeka?
  Czy nowe pokolenie zwane Alfami zaskoczy pracodawców? Jakie cechy ceni w przyszłej pracy? Na ile jest podobne do poprzedniego? Jak wkomponuje się w strukturę demograficzną organizacji, gdzie zarządzają ludzie z pokolenia X? Co ceni u pracodawcy?
  str. 69

  hrm

  Osiem kroków do inkluzywności. Poradnik dla początkujących
  Na rynku polskim zarządzanie różnorodnością jako zorganizowany i usystematyzowany proces jest zdecydowanie mniej powszechne niż na Zachodzie, a w wielu fi rmach w ogóle nie funkcjonuje. Rozpoczynając przygodę z różnorodnością i inkluzywnością, warto pamiętać o ośmiu poniższych radach.
  str. 72

  Zwinny dział HR
  Agile nie jest przeznaczony tylko dla technicznych działów z branży IT. Zespół HR może z powodzeniem wykorzystywać metodyki zwinne w swojej codziennej pracy, odkrywając w abstrakcyjnych dotąd formułach „sprint”, „review”, „daily” czy „backlog” skuteczne narzędzia usprawniające jego funkcjonowanie.
  str. 78

  HR i marketing – strategiczny sojusz w walce o pracownika
  Aktywne pozyskiwanie częstokroć biernych kandydatów czy generowanie u specjalistów potrzeby zmiany pracodawcy może stanowić wyzwanie dla HR-owca, ale… być chlebem powszednim dla marketera. Nie dziwi więc fakt, że zaczynamy szukać narzędzi i inspiracji w dziale, z którym do tej pory nie zawsze było nam po drodze.
  str. 84

  edukacja i rozwój

  Reskilling/upskilling pracowników rozwiązaniem win – win
  Co zrobić z osobami, których praca zostanie zastąpiona sztuczną inteligencją lub botami? Gdzie znaleźć brakujących specjalistów, którzy zapewnią firmie realizacje wyzwań związanych z digitalizacją?
  str. 90

  Najlepsi trenerzy siedzą w Twoim biurze
  W zakresie rozwoju zawodowego chętnie czerpiemy inspiracje od osób, które są praktykami i mogą odpowiedzieć na szczegółowe pytania związane ze specyfiką naszej pracy. Okazuje się, że wartościowi nauczyciele i trenerzy znajdują się blisko nas, doskonale znają kontekst działania organizacji i zespołów i są gotowi natychmiast udzielić informacji zwrotnej.
  str. 92

  Mylne pierwsze wrażenia
  Niejeden menedżer przeżył gorzkie rozczarowanie, gdy fantastyczny kandydat okazał się kiepskim pracownikiem. Choć wypadł znakomicie podczas rekrutacji, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jak to się dzieje, że czasem mylimy się tak bardzo?
  str. 92

  Menedżer a e-learning, czyli porażka na całej linii
  Kiedy prowadzę warsztaty dotyczące tematyki wdrażania e-learningu czy metodyki e-szkoleń, jednym z głównych tematów jest budowanie wysokiego poziomu zaangażowania uczestników. Wszyscy zgadzają się, że to jeden z kluczowych elementów w e-learningu.
  str. 100

  prawo

  Delegowanie pracowników – ustalanie podstawy wymiaru składek
  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych, podlegających ubezpieczeniom w Polsce, ustala się na innych zasadach niż pracowników świadczących pracę na terenie Polski.
  str. 104

  Przystępowanie do pracowniczych planów kapitałowych osób nowo zatrudnionych. Obowiązki podmiotu zatrudniającego krok po kroku
  Po założeniu i uruchomieniu w organizacji pracowniczego planu kapitałowego (PPK) podmioty zatrudniające będzie czekało wiele nowych, nieznanych wcześniej obowiązków związanych z prawem przystępowania do programu osób nowo zatrudnionych. Realizacja tych obowiązków obwarowana jest terminami, których naruszenie grozi nawet pociągnięciem do odpowiedzialności wykroczeniowej.
  str. 110

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  str. 116

  po godzinach

  Nowości wydawnicze - warto przeczytać!
  str. 118

  opinie/komentarze

  Joanna Bednarska str. 6
  Agnieszka Woźniak str. 7
  Katarzyna Lomas, Dominika Dobrzańska str. 42
  Adam Skrzyński str. 44
  Dariusz Użycki str. 82
  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska str. 83
  Sebastian Kryczka str. 114

   

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 3/2019

  03 2019

  Podczas warsztatowej sesji styczniowej konferencji „HR Directors Summit” dyrektorzy HR wskazywali na wzrastające znaczenie m.in. takich tematów, jak: spójność działań organizacji z wartościami, w tym coraz częstsze rozliczanie firm z tego obszaru przez kandydatów do pracy i pracowników; potrzeba doświadczania i poczucia sensu w miejscu pracy, rozwarstwienie potrzeb różnych pokoleń pracowników; walka o uwagę pracowników, rosnąca świadomość pracowników; zmiana motywacji do pracy i podejścia na nowe: nie muszę, tylko chcę pracować, i to nie gdziekolwiek, ale tam, gdzie jest mi dobrze. Stąd potrzeba, by wspólnie z pracownikami tworzyć organizacje o wyraźnej tożsamości, o kulturze nastawionej na relacje, partnerstwo, dające poczucie równowagi, sensu i grające fair.

  W tak zdefiniowane wyzwania współczesnych organizacji niewątpliwie wpisuje się trend budowania well-beingu w miejscu pracy. Temat dbałości o szczęście pracowników wybrzmiewa coraz głośniej, a nawet doczekał się konferencji, które poświęcone są tylko i wyłącznie tej kwestii. Pytanie, czy to w ogóle możliwe. Myślę, że wątpliwości nie mają eksperci ani praktycy HR, którzy w niniejszym numerze dzielą się doświadczeniami w tym obszarze. Jak w ich organizacjach rozumiane jest budowanie szczęścia w miejscu pracy? Dlaczego ten temat został podjęty? Jakie czynniki wpływają na poziom dobrostanu pracowników? I wreszcie – jak budować kulturę organizacyjną opartą o well-being, skoro poczucie szczęścia i spełnienia przekłada się na zaangażowanie pracowników i wyniki firmy? Od czego zacząć? Jestem przekonana, że wiele inspiracji znajdą Państwo w marcowym wydaniu „Personelu Plus”. A temat jest tym ważniejszy, że coraz więcej osób zgłasza, iż są przeciążone i mają poczucie, że nie dają rady sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom. Oczywiście o tym nie mówi się głośno, jest to temat tabu. Przecież trudno – szczególnie piastując wysokie stanowisko i czując się zobowiązanym do inspirowania innych do działania – stanąć i powiedzieć, że ma się problem. Natomiast psycholodzy i psychoterapeuci mogliby wnieść tu sporo informacji… Dlatego warto tematowi budowania well-beingu poświęcić więcej miejsca, szczególnie w tym miesiącu, bowiem 20 marca przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia.
   
  Spis treści 3.2019:

   

  temat numeru

  s. 8 Pasja i poczucie sensu w pracy

  Zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia staje się obecnie jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się organizacje. Zaczynamy rozumieć, że dobrostan jest największą wartością, a człowiek może w pełni realizować swój potencjał, kiedy jest zdrowy, odczuwa satysfakcję i zadowolenie z życia.

  s. 13 Strategia budującej atmosfery

  Kiedy na rynku pracy rządzą kandydaci, przyciągnięcie nowych pracowników, a przede wszystkim zatrzymanie najlepszych wymaga przemyślanej, długofalowej strategii, która zapewni im dobre samopoczucie określane w biznesie słowem „well-being”.

  s. 16 Gdzie bije źródło szczęścia pracownika?

  Well-being został uznany przez pracodawców za jeden z najważniejszych w Polsce trendów HR-owych 2018 r., a programy wspierające dobrostan pracowników – za najlepszą inwestycję. Skąd to zainteresowanie programami well-beingowymi? Co daje pracodawcom zatrudnianie szczęśliwych pracowników?

  s. 20 Pieniądze szczęścia nie dają

  Poczucie szczęścia ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Bez wątpienia warto dbać o poziom szczęścia w relacjach osobistych czy szeroko pojętym życiu prywatnym, ale żeby całkowity bilans był korzystny, niezbędne jest także szczęście – a przynajmniej satysfakcja – w życiu zawodowym.

  s. 24 Lovebrand, czyli jak być firmą,
  którą pokochają pracownicy

  Kiedyś firmy prześcigały się w pomysłach, żeby przyciągnąć klientów. Dziś, żeby pozyskać i utrzymać lojalność klientów, muszą najpierw pozyskać i utrzymać lojalność pracowników, bo tylko oni na dłuższą metę są w stanie zapewnić przewagę konkurencyjną swojej organizacji.

  s. 28 Programy szyte na miarę

  Od jakiegoś czasu wśród pracodawców obserwuje się tendencję do wprowadzania programów promujących zdrowie psychiczne, dobrą kondycję fizyczną, zdrowe odżywianie, uważność, jakość snu czy zarządzanie stresem. Czy jest to kolejny HR-owy trend?

  s. 31 Szczęście i dobrostan w pracy – czy to możliwe?

  Provident Polska to nie tylko lider rynku pożyczkowego, ale przede wszystkim dobry i stabilny pracodawca. Dbamy o wyjątkową atmosferę i sprzyjające środowisko pracy, stwarzamy konkurencyjne warunki, dynamicznie dopasowujemy działania do tego, o czym różnymi kanałami mówią nam pracownicy.


  ludzie i wydarzenia

  s. 46 Pod znakiem zmian

  Po sześciu miesiącach zmagań w konkursie TOP HR Manager in Action, 24.01.2019 r. wyłoniono zwyciężczynię – Annę Jaworską, menedżera ds. rozwoju i szkoleń w Securitas Polska.

  s. 54 HR-owiec działający z sercem

  Biorąc udział w konkursie, zależało mi na tym, aby uzyskać informację zwrotną odnośnie do mojej pracy jako HR-owca i projektu „ONE TEAM ONE SECURITAS” od cenionych ekspertów i praktyków. Ponadto postanowiłam, że w tym roku podejmę nowe inicjatywy – co jakiś czas lubię próbować rzeczy, których do tej pory nie robiłam, a jeszcze nigdy nie brałam udziału w konkursie – dzieli się Anna Jaworska, TOP HR Manager in Action 2019.

  s. 59 Marzyć i mierzyć wysoko

  Jakie wyzwania dla świata HR-u z obszaru prawa pracy są kluczowe? Jakie zjawiska w życiu organizacji są obecnie postrzegane przez HR-owców jako ważne i w najbliższych latach będą wpływać na zadania działów HR? O tych m.in. tematach rozmawiano 24.01.2019 r. podczas 10. już, jubileuszowej edycji konferencji „HR Directors Summit”.

  raport

  s. 62 Kto rozdaje karty na polskim rynku pracy?

  Połowa Polaków angażuje się w pracę – to wniosek płynący z corocznego badania „Aon Best Employers”. Czujemy się bezpieczniej i stabilniej. To odwrócenie trendu z 2017 r., kiedy lojalność, poczucie wpływu czy chęć pozytywnego mówienia o firmie znacząco spadły. Polski pracownik zaczyna dostrzegać starania swoich pracodawców, co ma bezpośrednie przełożenie na korzyści wizerunkowe dla firm.

  s. 66 Pracodawcy i pracownicy. Zbieżne poglądy – zbieżne interesy?

  To jak jest z tą pracą? Stereotypy i fakty. Zaskakujące wyniki badania prowadzonego przez Business Centre Club
  oraz Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną.

  70 Innowacje pracownicze motorem rozwoju przedsiębiorstw

  W XXI w. innowacje odgrywają jedną z kluczowych ról w rozwoju nowych dziedzin gospodarki oraz modernizacji tradycyjnego przemysłu, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Stanowią swoisty napęd współczesnej gospodarki.

  hrm

  s. 74 Fair play w firmie

  Wszyscy doskonale wiemy, że etyka i zaufanie są ważne zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Na zaufanie pracujemy całe życie. Nie możemy go kupić, nie możemy tylko mówić, że jesteśmy godni zaufania, nie możemy oczekiwać zaufania od innych, gdy nie dajemy do tego silnych podstaw.

  s. 78 Jak budować lepszy świat, pracując w „korpo”?

  Istnieją formy filantropii pośredniej, przynoszącej nie tak szybkie, doraźne i widoczne efekty, ale skutecznej i łatwo dostępnej dla wielu pracowników, którzy chcieliby przyczyniać się do poprawy sytuacji na świecie. Warto się nimi zainteresować.

  s. 84 Łączenie kropek

  W firmie toczyły się dwa spotkania: zespołu zajmującego się zarządzaniem różnorodnością i zespołu ds. programów well-beingowych. Na pytanie: „Jak tam?” padła odpowiedź: „Jest OK”. Czy naprawdę takie zespoły mają sobie tak mało do powiedzenia?

  edukacja i rozwój

  s. 90 Nowe kierunki w technologiach szkoleniowych

  E-learning to dzisiaj digital learning – strategiczne podejście do uczenia się. Pracownicy coraz bardziej świadomie korzystają ze zdobyczy technologicznych, co wymusza ciągły rozwój odpowiednich nośników i instrumentów szkoleniowych.

  s. 94 Jak przygotować skuteczny video learning?

  Umiejętnie przygotowany film wideo jest niezwykle efektywną formą edukacyjną. Kondensuje treść, działa obrazem, pobudza emocje i angażuje dużo skuteczniej niż zwykły przekaz tekstowy.

  s. 96 Moc opowieści

  Od lat mówi się o roli storytellingu w zarządzaniu i marketingu. Wszyscy zatem stoimy przed wyzwaniem: musimy nauczyć się przywoływać historie, które pozwolą słuchaczom zobaczyć te cechy, wartości, cele, które chcielibyśmy im pokazać.

  s. 99 Ocena roczna – czy ma jeszcze sens?

  Tradycyjna, przeprowadzana raz na rok ocena coraz częściej kojarzy się pracownikom z biurokracją i czasochłonnością. Wydaje się też mało skuteczna i motywująca. Młode pokolenie potrzebuje częstszych ocen i ciągłych komunikatów zwrotnych.

  s. 102 Mniej tradycyjnie, bardziej innowacyjnie

  Śledząc tematy na fortach dyskusyjnych poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi, łatwo zauważyć, że krążą one raczej wokół rekrutacji niż selekcji. Z drugiej strony pojawia się zdecydowanie więcej wątków dotyczących adaptacji.

  prawo

  s. 106 Urlop wypoczynkowy w przypadku przywrócenia do pracy

  Konsekwencją sporu sądowego z pracownikiem może być konieczność przywrócenia go do pracy. Pracownik taki ma szereg przywilejów zagwarantowanych ustawowo. Jak wygląda kwestia urlopu wypoczynkowego za czas pozostawania bez pracy?

  s. 110 PPK a zobowiązania publicznoprawne po stronie pracodawców i pracowników

  W lipcu 2019 r. pierwsi pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Dla firm wiąże się to z całym szeregiem obciążeń finansowych oraz organizacyjnych. Dla pracowników – z mniejszym wynagrodzeniem.

  s. 116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  s. 118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  Monika Trzebowska / s.6

  Małgorzata Bieniaszewska / s.7

  Beata Łanik / s.19

  Wioletta Mikusek / s.23

  Marta Bartolik / s.34

  Katarzyna Tyszko / s.36

  Katarzyna Szydłowska / s.38

  Paweł Skrzeliński / s.40

  Emilia Ilków / s.42

  Marceli Nowakowski / s.44

  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / s.81

  Dariusz Użycki / s.82

  Grzegorz Kaliński / s.83

  Sebastian Kryczka / s.114

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 4/2019

  1899 2412 137

  W bieżącym numerze sporo miejsca poświęcamy budowaniu zdrowej organizacji, czyli takiej, w której brak dyskryminacji. Ja bym natomiast wyszła od kwestii, czym jest tolerancja.

  „Słownik wyrazów obcych” tolerancję definiuje jako „wyrozumiałość, pobłażanie dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, dla cudzego postępowania”1. I tu warto zadać sobie pytanie, na ile ja jestem tolerancyjny, jakie przekonania od najmłodszych lat mam wbudowywane w swój światopogląd, na ile zdaję sobie z nich sprawę. Nie zapomnę, jak usłyszałam od znajomej, że jeden z kolegów mojej córki, w wieku chyba dziewięciu lat, powiedział, iż danego kolegi nie odwiedzi, bo ten mieszka w „starych blokach”… Był to dla mnie szok, ale też uświadomienie sobie, że przecież dziecko musiało taki pogląd zaczerpnąć od kogoś innego, najpewniej od rodziców…

  Dlatego zanim przeniesiemy się na obszar organizacyjny, warto przyjrzeć się sobie, swojemu otoczeniu, temu, w co wierzymy i co przekazujemy dzieciom. Ewa Mukoid, coach, mentor, filozof i przedsiębiorca, napisała: „Ileż zdarzeń i ludzi nas irytuje. Ile razy złościmy się, że nie jest tak jak miało być, ale głównie denerwuje nas to, że ludzie nie spełniają naszych oczekiwań, nie są tacy, jakimi chcielibyśmy by byli, nie zachowują się tak, jak uważamy, że powinni. Kto na tym traci? My sami. Odpowiedzią jest praktyka tolerancji”2.

  Co nam daje tolerancja? Czy łatwo przychodzi nam tolerowanie odmienności? Zwykle bez trudu krytykujemy brak tolerancji u innych, natomiast zanim zobaczymy przysłowiowe źdźbło w oku drugiej osoby, warto najpierw dostrzec belkę w swoim. A tolerancja to również szacunek dla drugiego człowieka, ciekawość odmiennego spojrzenia na świat, wreszcie wartość, dzięki której poszerzamy nasz własny świato­pogląd. Nie znaczy to, że musimy się z nim utożsamiać, ale już samo zauważenie dzielących nas różnic pozwala budować lepszy świat. Warto tu przyjąć postawę bliską uważności – zwyczajną obserwację, bez oceny, bez natychmiastowego działania. Tym bardziej że kwestie, które nas dzielą, budzą sporo silnych emocji. A o ile łatwiej by nam się żyło, gdybyśmy umieli z większą tolerancją spojrzeć na drugiego człowieka i spróbować zrozumieć jego punkt widzenia! Za przykład wystarczy podać kwestię polityki – wyraźnie widać naszą nieumiejętność dyskutowania o tym, co nas różni. Oczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale warto próbować i praktykować inne niż dotychczas postępowanie, czego sobie i Państwu życzę.

  1 J. Tokarski (red. nauk.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1979.

  2 Patrz: https://tastywayoflife.com/co-nam-daje-tolerancja-i-jak-sie-w-niej-doskonalic/ (dostęp: 14.03.2019 r.).

  Spis treści 4.2019:

  temat numeru

  s. 8 Naprawdę warto

  W ciągu ostatnich 25 lat w sferze pracy i zatrudnienia nastąpiły istotne zmiany. W naszym kraju zaczęto mówić o dyskryminacji, mobbingu, molestowaniu. Początkowo nie były to pojęcia dobrze znane. Co więcej, wielu pracodawców i menedżerów nie traktowało tych zjawisk poważnie. Dzisiaj wszyscy słyszą o mobbingu i molestowaniu. Zajmują się nimi media – często w aurze sensacji.

  s. 14 Nierówne traktowanie w ujęciu prawnym

  Czy molestowanie to dyskryminacja? Obecnie każda organizacja stoi przed pytaniem, jak przeciwdziałać dyskryminacji swoich pracowników i w jaki sposób kształtować kulturę, która będzie sprzyjać klimatowi równości.

  s. 18 Zdrowe zasady organizacyjne

  Mobbing i dyskryminacja to pojęcia, które każdy z nas
  zdaje się znać i potrafi poprawnie zdefiniować. W pracy mówi się o nich
  coraz częściej. Bywa, że po przeanalizowaniu sytuacji zjawisko, które nazywaliśmy mobbingiem lub dyskryminacją, wcale nim nie jest.

  s. 22 Starszy kandydat na rynku pracy

  Emile Ratelband, holenderski mówca motywacyjny, wystąpił jesienią 2018 r. do sądu o zgodę na korektę daty urodzenia. „Skoro można zmienić płeć, to powinna być też możliwość zmiany swojego wieku” – uważa Ratelband, twierdząc, że jako 69-latek jest dyskryminowany między innymi przy szukaniu pracy.

  s. 27 Kobieto, przestań narzekać

  W ciągu ostatnich 100 lat sytuacja kobiet w Polsce i na świecie znacznie się poprawiła. Za dwa lata będziemy obchodzić rocznicę wprowadzenie ustawy, która gwarantowała kobietom m.in. podejmowanie działań prawnych niezależnie od woli męża czy rozporządzanie własnym majątkiem.

  s. 34 Otwartość i tolerancja

  Zakaz dyskryminacji pracowników to nie tylko dobra praktyka pracodawców, ale przede wszystkim wymóg prawny. Problemy dotyczące dyskryminacji na polskim rynku pracy nie są tak nagłaśniane medialnie, jak te zza oceanu, niemniej istnieją i są poważne.

  s. 38 Równe szanse i zdrowa organizacja. Perspektywa innych kultur

  Jako HR-owi profesjonaliści uważamy za oczywistość, że ocena pracownika i jego szanse na awans powinny zależeć od umiejętności merytorycznych bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną czy religię.

  s. 48 Człowiek niemile widziany

  Jakiś czas temu sieć obiegły zdjęcia pokazujące, jak zawód architekta wyglądał przed powstaniem programu AutoCAD. Cała sala wypełniona stołami kreślarskimi, na których leżały ogromnych rozmiarów arkusze papieru, a nad nimi pochylali się ludzie.

   ludzie i wydarzenia

  s. 52 Wiedza punktem wyjścia do rozwoju

  Badania pokazują, że z wiedzą menedżerów i specjalistów HR z zakresu zarządzania nie jest najlepiej. Tymczasem dobry menedżer cały czas się rozwija. Jeśli nie czuje takiej potrzeby, to ważny znak ostrzegawczy – mówi dr Piotr Prokopowicz, socjolog organizacji.

  s. 58 Ważny jest wizerunek

  O wyzwaniach, przed jakimi stoi osoba odpowiedzialna za HR w firmie z branży budowlanej w obecnym otoczeniu rynkowym, oraz o dużych niedoborach pracowników w tym sektorze rozmawiamy z Ingą Chodorowską-Korpak z Lafarge w Polsce.

   raport

  s. 62 Motywują wielcy i mali

  W Polsce wciąż panuje przeświadczenie, że motywowanie pracowników to przede wszystkim domena korporacji i dużych przedsiębiorstw – organizacji z rozbudowanymi działami HR i, w powszechnym mniemaniu, nieograniczonymi wręcz budżetami na realizację tego typu działań. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej.

  s. 67 Pracownicy zadowoleni z minionego roku

  Ponad połowa polskich pracowników jest zadowolona z minionego roku na rynku pracy. Dobrze swoją sytuację zawodową i rodzimy rynek pracy oceniło 63 proc. ankietowanych.

   hrm

  s. 70 Digital employee experience

  Jeszcze kilka lat temu rozmowy na temat nowinek technologicznych zarezerwowane były dla wąskiej grupy osób. Dziś o polecanych aplikacjach rozmawiamy prawie z każdym i wszędzie. Jak to się stało, że w dziedzinie technologii każdy z nas na swój sposób stał się ekspertem i jak to się ma do korzystania z technologii w pracy?

  s. 74 Dobra jakość nie jest kwestią przypadku

  Celem nadrzędnym wszystkich rekruterów, niezależnie od tego, gdzie i dla kogo pracują, jest skuteczne zamykanie procesów rekrutacyjnych. Skuteczne, czyli zwieńczone zatrudnieniem. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ w pracy rekruterów nie wszystko do końca zależy od nich.

  s. 80 Czy czas działa na niekorzyść kobiet?

  Czas stał się współcześnie towarem znacznie bardziej deficytowym niż pieniądze. Warto jednak zauważyć, że sformułowanie „nie mam czasu” jest wyrazem naszych priorytetów.

   edukacja i rozwój

  s. 88 Weryfikacja szkolenia e-learningowego

  Tworząc e-szkolenia dla klientów, jako dostawcy dużą uwagę zwracamy na proces weryfikacji kolejnych etapów prac nad projektem. Świadoma i przemyślana akceptacja to bufor bezpieczeństwa, który pozwala obu stronom uniknąć większych wpadek i sytuacji, w której klient otrzymuje finalnie produkt daleki od oczekiwań.

  s. 92 Jedno dla wszystkich?
  Dlaczego integrated learning to przyszłość szkoleń

  Rynek szkoleniowy w Polsce kwitnie. Pytanie, czy szkolić, coraz częściej zastępowane jest pytaniem, jakich metod używać, aby proces przekazywania wiedzy był efektywny zarówno z punktu widzenia pracownika lub zespołu, jak i celów strategicznych organizacji.

  s. 96 Przyjazna firma

  W firmie NUTRICIA tworzymy przyjazne, sprzyjające rozwojowi środowisko pracy, w którym pracownicy dobrze się czują i czerpią satysfakcję ze swoich codziennych obowiązków.

  s. 99 Szczęśliwi pracownicy

  Dla większości z nas dzieciństwo to czas radości, beztroski i zabawy. Jesteśmy chwaleni i doceniani przez rodziców. W dorosłym życiu również odczuwamy taką potrzebę, ponieważ pochwała daje nam poczucie satysfakcji, radości, a nawet bezpieczeństwa. Czy ma ona jednak znaczenie w miejscu pracy? Wydaje się, że jak najbardziej.

  s. 102 Pełni radości w pracy?

  O tym nie śniło się nawet filozofom – ludzkość zatacza koło i wraca do podstaw szczęśliwej egzystencji.

   prawo

  s. 104 Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – informowanie pracownika

  Od 1.01.2019 r. ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek wydania dodatkowej informacji do świadectwa pracy o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru przez pracownika i konsekwencjach nieodebrania tej dokumentacji.

  s. 110 Decyzje ZUS-u poddane formalnej kontroli

  W procedurze cywilnej nie istnieją realne możliwości weryfikacji decyzji z zakresu ubezpieczeń społecznych wydawanych przez ZUS. Sądy cywilne rozpoznające odwołania od tych decyzji nie mogą ich uchylić, w konsekwencji czego rozpoznają decyzje wyłącznie merytorycznie.

  s. 114 Zwolnienia lekarskie – nowe narzędzia kontroli

  Od 1.01.2019 r. obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich. Z całą pewnością jest to duże ułatwienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki e-zwolnieniom lekarskim natychmiast dowiaduje się o chorobie pracownika. Poza tym zyskuje nowe narzędzia do przeprowadzania kontroli.

  s. 116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  s. 118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  Julita Dąbrowska / s.6

  Katarzyna Razik / s.7

  Ewa Słaboń / s.13

  Beata Łanik / s.21

  Magdalena Wołkowicz / s.32

  Małgorzata Korsakowska-Słowik / s.42

  Piotr Kapral / s.44

  Maciej W. Iwankiewicz / s.46

  Dariusz Użycki / s.86

  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / s.87

  dr Grzegorz Łyjak / s.113

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 5/2019

  PersonelPlus 05 2019 OKLADKA 1

  Jak ekspert HR radzi sobie na rynku pracy? W bieżącym numerze znajdziemy m.in. takie hasła, jak: „Zmiana pracy to zmiana”, „Marsz w mrozie i we mgle – najważniejsze to nie stanąć wtedy w miejscu”, „Kandydat z marką”, „Komfort czy samorealizacja?”, „Wysoko ustawiona poprzeczka”, czy wreszcie – „Sztuka szukania”. Zapewne niezbyt pozytywne odczucia pojawią się po ich przeczytaniu…

  Każdy z nas w którymś momencie mierzy się z wyzwaniami związanymi ze zmianą pracy. Wydawałoby się, że dla HR-owca to bułka z masłem, i rzeczywiście może tak być, ale bywa też zupełnie inaczej. Czasem układa się tak, że praca sama nas znajduje – wtedy rzadko widzimy tę zmianę w kategoriach wyzwania. Czasem jednak to my jej mozolnie szukamy – wtedy odbiór tej sytuacji mamy zupełnie inny. Pewnie trochę zależy to od naszej osobowości, trochę od zbiegu okoliczności, od szczęścia, ale i od naszego podejścia do budowania własnej kariery. Zapewne tworząc jej wizję i działając celowo, dużo łatwiej przychodzi nam przystępowanie do zmian. A jak to wygląda w praktyce? W trakcie konferencji „HR Tech Summit” usłyszałam, że 80 proc. osób (doświadczonych pracowników) zaczyna świadomie zarządzać swoją karierą dopiero w momencie, w którym tracą pracę. Wcześniej nie poświęcają tej kwestii zbyt wiele uwagi. Jak łatwo się domyślić, doświadczając straty, nagle jesteśmy zmuszeni do tego planowania podejść. Wtedy jest to z pewnością trudniejsze, tym bardziej że nieraz czujemy się, jakbyśmy mieli nóż na gardle. Mogłoby się wydawać, iż mając bogate doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, łatwiej będzie nam pracę znaleźć. Ale okazuje się, że np. 50-letni HR-owiec – kandydat z ogromnym doświadczeniem zawodowym – wcale nie jest w procesie rekrutacyjnym mile widziany. Będąc bez pracy, nagle stajemy się niewidoczni dla dotychczasowych – wydawałoby się dobrych – znajomych z branży, jak również partnerów biznesowych. Zapadamy się w czarną dziurę, tracimy pewność siebie. Jednym słowem – łatwo nie jest, choć trzymając fason, nikt oficjalnie się do tego nie przyzna.

  Jak sobie z tą sytuacją radzić? Jak zawczasu przygotować się na zmianę pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w bieżącym numerze. A biorąc pod uwagę fakt, że przy dotychczasowym postępie technologicznym zmieniać pracę, w tym jej zakres, będziemy dużo częściej, warto odpowiednio do tego podejść.

  Spis treści 5.2019:

  temat numeru

  8 Twoja kariera w profesjonalnych rękach

  Czy HR-owcom, którzy znają firmy od kuchni, łatwiej szukać pracy? Czy dzięki doświadczeniu i wiedzy jako kandydaci swobodniej poruszają się na rynku i efektywniej wchodzą w interakcje z decydentami w nowych miejscach pracy?

  14 Czy szewc bez butów chodzi?

  Media donoszą o rynku kandydata. Czy odnosi się to również do specjalizacji HR? Kogo szukają firmy i czy doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi to przyszłościowy kierunek rozwoju?

  18 Z teorii HR-owca nie zagniesz

  HR-owcy na ogół przykładają małą wagę do własnego procesu rekrutacji. Słabo opracowane CV, brak przygotowania do rozmowy. Rzadko wchodzą w partnerską rozmowę. Tak najczęściej wygląda kontakt z nimi w procesie rekrutacji.

  28 Kandydat z marką

  HR-owiec, jak każdy inny pracownik, wcześniej czy później
  znajdzie się w sytuacji kandydata do pracy, który będzie musiał
  w praktyce zmierzyć się z problemami stojącymi przed szukającym na rynku pracy. Czy łatwo sobie z tym poradzić, mając doświadczenie w HR-ze?

  30 Poprzeczka coraz wyżej

  Pamiętam, jak w 2015 r. zrobił na mnie wrażenie tytuł „Czas wysadzić w powietrze HR i zbudować coś nowego”. Dla HR-owca brzmiało to niezwykle intrygująco.

  44 Szukać z zaangażowaniem

  W procesie poszukiwania pracy ważne są fakty,
  wizerunek i komunikacja. Interview to występ, który musi być dopracowany i przekonywający, a jednocześnie spontaniczny i prawdziwy. Dla HR-owca jest to szczególnie wymagająca 
  sytuacja.

   ludzie i wydarzenia

  48 Skuteczny transfer wiedzy

  Program mentoringowy, który realizujemy w firmie, opiera się na mentoringu tradycyjnym. Naszymi mentorami są m.in. członkowie zarządu Henkel Polska – relacjonuje Dorota Strosznajder.

  54 Na ścieżce rozwoju

  Rozwój menedżera niejedno ma imię. Popularnymi kierunkami są studia MBA, podyplomowe lub szkolenia menedżerskie. O tym, co się najlepiej sprawdza w dzisiejszych realiach, rozmawiamy z dr. Witoldem Jankowskim, prezesem ICAN Institute.

  58 Silna rodzina i silna firma

  Rodzinne wartości skutecznie zwiększają wartość biznesów rodzinnych. Z czym w kontekście swoich firm i rodzin zmierzyli się w dniach 18–19.03.2019 r. uczestnicy VI Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych?

  59 Docenianie w pracy ma moc!

  Radość i szczęście w pracy to tematy, którymi coraz bardziej interesują się pracodawcy, szukając konkretnych rozwiązań i dobrych praktyk, na których mogą się wzorować. Mogli je znaleźć na konferencji „Fun at Work Summit 2019”.

  60 To szczęście być tam, gdzie ludzie są szczęśliwi

  Kiedy jak nie w Międzynarodowy Dzień Szczęścia rozmawiać o well-beingu? Dlatego 20.03.2019 r. odbyła się 3. edycja konferencji „Welbeing w praktyce”. Konferencji przyświecało hasło #WybieramWellbeing.

  61 Pracodawcy mówią: Dziękujemy!

  Jak docenić pracowników? Jak pokazać, że bardzo nam na nich zależy? Jak wyróżnić tych, którzy każdego dnia współtworzą sukcesy organizacji? Jak dostarczyć im zastrzyku pozytywnej energii?

  62 EB Kreatorzy 2018

  W 5. edycji konkursu EB Kreator wzięło udział 79 pracodawców, przesyłając łącznie 148 zgłoszeń. Statuetkę i tytuł EB Kreator 2018 otrzymały firmy: DGS Poland / DGS Business Services, IKEA Retail, Dunning, Kruger & Associates, FFW Communication, PwC Polska, McDonald’s Polska oraz Lidl.

  64 29 Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce

  W 11. edycji konkursu Great Place to Work® prestiżowy tytuł Najlepszego Miejsca Pracy Polska 2019 uzyskała rekordowa liczba organizacji. Po raz pierwszy laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród firm, które na wcześniejszym etapie uzyskały certyfikat Great Place to Work®. Podczas gali konkursu zadebiutował także ranking na Najlepsze Miejsca Pracy dla Millenialsów.

  66 Jaka przyszłość czeka HR?

  Czy chatboty to przyszłość komunikacji z kandydatami i pracownikami? Jakie narzędzia wybierać, by tworzyć organizacje przyszłości? To tylko niektóre pytania, na które można było uzyskać odpowiedzi podczas konferencji „HR Tech Summit”.

   raport

  72 Przestrzeń zawodowego spełnienia

  Spełnienie zawodowe jest kluczową sprawą w świadomym zarządzaniu kadrami. W zarządzaniu, które zwiększa zaangażowanie pracowników, wpływa na ich lojalność, ograniczając rotację, odpowiada za efektywność zadań wykonywanych przez zatrudnionych.

  78 Jak przeciwdziałać skutkom starzenia się personelu

  Demografowie coraz dobitniej wskazują na rychłą intensyfikację kryzysu demograficznego. Jakie będą jego następstwa w zakładach pracy? Czy pracodawcy w Polsce widzą w nim zagrożenie dla własnych organizacji?

   hrm

  82 HR na zakręcie

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jest specjalnością zarządzania, o czym często zapominamy – szczególnie gdy posługujemy się popularnym na rynku skrótem „HR”. HR to po prostu ludzkie zasoby (ang. human resources), a nimi zajmować się można na różne sposoby, gdy stracimy z oczu trzeci człon akronimu HRM – management.

  86 Wspólnie się doskonalić

  Tłumaczenie nazwy „community of practice” – społeczność praktyków – nie oddaje istoty zjawiska stającego się w obszarze zarządzania różnorodnością narzędziem rozwoju osób, które już teraz są ekspertami, ale które czują, że bez wzajemnego wsparcia nie osiągną tyle, ile osiągnąć mogą dzięki synergii.

  92 Jeśli nie praca tymczasowa, to co?

  Osiemnastomiesięczne ograniczenie pracy tymczasowej to problem, który w ostatnim czasie spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy, zmuszając do przemyślenia dotychczasowej strategii zatrudniania. Jakie są alternatywy dla pracy tymczasowej?

   edukacja i rozwój

  96 Jak i po co być społecznie odpowiedzialnym?

  Jak wskazuje Gallup, w latach 2014–2016 aż 85 proc. pełnoetatowych pracowników rozsianych po 155 krajach świata nie czuło się zaangażowanych w swoją pracę ani nie podchodziło z entuzjazmem do codziennych obowiązków.

  104 Jak potencjał przemienić w efekt?

  Firmy są po to, by pomnażać swój kapitał. Stworzenie właściwych warunków dla manifestacji potencjału umysłów i serc pracowników staje się konieczne, jeśli chcą to dalej czynić.

   prawo

  110 Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia

  Obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy nakazują prowadzenie jednej teczki akt osobowych dla pracownika, z którym po przerwie ponownie nawiązano stosunek pracy. Zasada ta obowiązuje jednak w pełni tylko tych pracowników, z którymi pierwszy stosunek pracy został nawiązany po 1.01.2019 r.

  115 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Joanna Wąsowska / 6
  • Maja Chabińska-Rossakowska / 7
  • Michał Starościak / 13
  • Małgorzata Konopacka / 22
  • Beata Bukowska / 24
  • Angelika Śniegocka / 26
  • Olga Szepelak-Denes / 34
  • Anna Muszyńska-Jurków / 36
  • Katarzyna Szydłowska / 38
  • Izabela Gajewska / 42
  • Jakub Kurzaj / 90
  • Dariusz Użycki / 95
  • Iwona Wieczorek / 100
  • Ewelina Pisarczyk / 102
  • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / 108
  • dr Grzegorz Łyjak / 114
  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.