Dyrektor Szkoły

 • Agata Piszko

  jest prawnikiem specjalizującym się w prawie oświatowym, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierownika wydziału oświaty.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Jasiński

  jest nauczycielem, dyrektorem szkoły z wieloletnim stażem, obecnie urzędnikiem samorządowym, był koordynatorem projektów w ORE.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Pery

  jest członkiem Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

  Czytaj więcej
 • Anna Klimowicz

  jest absolwentką Instytutu Filozofii UW, nauczycielką dyplomowaną, edukatorką, obecnie pracuje w BEP IPN w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Anna Satel

  jest sekretarzem redakcji „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, dziennikarką, redaktorką, absolwentką Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Antoni Jeżowski

  jest profesorem nadzwyczajnym w PWSZ w Głogowie i WWSZiP w Wałbrzychu, twórcą Instytutu Badań w Oświacie, autorem wielu publikacji i książek

  Czytaj więcej
 • Beata Humięcka

  jest psychologiem i filologiem, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Czytaj więcej
 • Bogdan Bugdalski

  jest dziennikarzem i redaktorem specjalizującym się w sprawach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oświatowej.

  Czytaj więcej
 • Bogusława Wojtczak

  jest wieloletnim dyrektorem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, promotorem zmian w obszarze kształcenia zawodowego, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, trenerem CEO, trenerem i psychoterapeutą Gestalt.

  Czytaj więcej
 • Bożena Janiszewska

  jest psychologiem, pracuje w poradniach z dziećmi i ich rodzicami, jest wykładowcą psychologii na wyższych uczelniach pedagogicznych, współpracownikiem instytucji doskonalenia nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

  Czytaj więcej
 • Dorota Igielska

  jest ekspertem w zakresie prawa oświatowego, autorką publikacji dotyczących organizacji i zarządzania oświatą, rozwoju zawodowego nauczycieli i międzynarodowych uwarunkowań polityki oświatowej.

  Czytaj więcej
 • Dorota Janczak

  jest nauczycielem konsultantem OEZIiZK w Warszawie, zajmuje się wspieraniem nauczycieli we wprowadzaniu nowych technologii do pracy z uczniami.

  Czytaj więcej
 • dr Adam Kalbarczyk

  jest współtwórcą i dyrektorem Międzynarodowych Szkół im. I.J. Paderewskiego w Lublinie, adiunktem w IFP UMCS w Lublinie.

  Czytaj więcej
 • dr Danuta Elsner

  jest niezależną konsultantką ds. zarządzania oświatą, uczestniczką wielu projektów międzynarodowych i badań oświatowych, autorką, współautorką, redaktorką ponad 350 publikacji w kilku językach, w tym 20 książek, byłą dyrektorką Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.

  Czytaj więcej
 • dr hab. inż. Wojciech Kolanowski

  jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Jan Fazlagić

  jest profesorem nadzwyczajnymi pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uczelni VISTULA w Warszawie; zajmuje się problematyką zarządzania w polskiej oświacie oraz kapitałem intelektualnym.

  Czytaj więcej
 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

  jest wykładowcą na studiach MBA, trenerem i konsultantem.

  Czytaj więcej
 • dr Marta Majorczyk

  jest pedagogiem, adiunktem w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pracownikiem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  Czytaj więcej
 • dr Tomasz Kozłowski

  jest socjologiem, kierownikiem Katedry Edukacji i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, współtwórcą nowatorskich studiów licencjackich „Edukacja prorozwojowa”.

  Czytaj więcej
 • dr Wioletta Kozak

  jest kierownikiem Wydziału Egzaminu Maturalnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.