Dyrektor Szkoły

 • Elżbieta Tołwińska-Królikowska

  jest pedagożką, autorką i realizatorką wielu programów edukacyjnych Federacji Inicjatyw Oświatowych, krajową koordynatorką programu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności.

  Czytaj więcej
 • Ewa Maksymowska

  jest psychologiem, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współpracuje z Niepubliczną Placówką Edukacji PEN, jest superwizorem grupy interwentów kryzysowych Biura Edukacji m.st. Warszawy.

  Czytaj więcej
 • Grzegorz Mazurkiewicz

  jest socjologiem, nauczycielem, doktorem nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Jest koordynatorem projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Współtworzył program CEO „Szkoła ucząca się”.

  Czytaj więcej
 • Grzegorz Więcław

  jest psychologiem sportu, absolwentem uniwersytetów w Kanadzie i Finlandii, zajmuje się szeroko pojętą edukacją psychologiczną dla sportu i kultury fizycznej.

  Czytaj więcej
 • Iwona Kobus

  jest radcą prawnym, pracownikiem gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, stałą współpracowniczką serwisu Prawo Oświatowe; doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Pracy.

  Czytaj więcej
 • Janusz Żmijski

  z wykształcenia jest historykiem, pracował jako nauczyciel i dyrektor szkoły, jest wykładowcą, trenerem edukatorem m.in. w programie Nowa Szkoła, autorem bądź współautorem wielu publikacji edukacyjnych.

  Czytaj więcej
 • Jarosław Feliński

  jest kierownikiem studiów podyplomowych dla ABI i IOD AMW w Gdyni, prezesem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

  Czytaj więcej
 • Jarosław Kordziński

  jest etatowym pracownikiem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – Ośrodka Rozwoju Edukacji EDUCATOR, specjalistą z zakresu zarządzania oświatą, szkoleniowcem, twórcą licznych artykułów oraz książek kierowanych do dyrektorów placówek oświatowych.

  Czytaj więcej
 • Jarosław Szulski

  jest nauczycielem w warszawskim Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana, autorem dwóch powieści o szkole: „Zdarza się” (2011) i „Sor” (2014).

  Czytaj więcej
 • Joanna Lesińska

  jest radcą prawnym, zajmuje się prawem oświatowym.

  Czytaj więcej
 • Julian Piotr Sawiński

  jest nauczycielem, konsultantem ds. informacji i innowacji pedagogicznych CEN w Koszalinie, doktorem nauk przyrodniczych w zakresie dydaktyki biologii, autorem ponad 500 różnorodnych publikacji edukacyjnych, w tym kilkudziesięciu prac zwartych, Nauczycielem Roku 1995 Fundacji Innowacja w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Katarzyna Leśniewska

  jest pedagogiem specjalnym, pracownikiem Ośrodka Rozwoju Edukacji, trenerem, autorką publikacji i scenariuszy zajęć z zakresu edukacji.

  Czytaj więcej
 • Katarzyna Szczepkowska

  jest coachem, trenerem.

  Czytaj więcej
 • Klemens Stróżyński

  jest specjalistą w zakresie oceniania szkolnego i zarządzania oświatą, rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych oraz współpracownikiem CKE.

  Czytaj więcej
 • Krystyna Mucha

  jest dyrektorem wydziału w kuratorium oświaty, wieloletnim dyrektorem szkoły.

  Czytaj więcej
 • Lidia Klaro-Celej

  jest profesorem oświaty, doradcą metodycznym w zakresie kształcenia specjalnego m.st. Warszawy, wykładowcą na wyższych uczelniach, nauczycielem w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo -Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Lidia Tkaczyńska

  jest trenerem etykiety biznesu, wykładowcą etykiety w szkołach biznesu.

  Czytaj więcej
 • Maciej Osuch

  jest starszym wizytatorem i jednym z pierwszych rzeczników praw ucznia.

  Czytaj więcej
 • Magdalena Goetz

  jest psycholożką, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego i trenerką, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Jaśko

  jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, konsultantem ds. doskonalenia kadry kierowniczej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.