Dyrektor Szkoły

 • Małgorzata Nowak

  jest niezależnym trenerem, publicystką, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, przez wiele lat była dyrektorem Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Pomianowska

  jest redaktor naczelną „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, coachem, trenerem, superwizorem zajęć edukacyjnych, autorką licznych publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania. Przez wiele lat pełniła funkcje kierownicze w oświacie (CODN, ORE).

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Stańczyk

  jest dziennikarką, ukończyła studia psychologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Czytaj więcej
 • Marcin Zaród

  jest anglistą w V LO w Tarnowie, współtwórcą tarnowskiej Fabryki Przyszłości, w 2013 r. zdobył tytuł Nauczyciela Roku.

  Czytaj więcej
 • Mariusz Malinowski

  jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Rozwoju Edukacji, propaguje innowacyjne metodyki kształcenia bezpośredniego, jak również nauczania wspomaganego technologiami cyfrowymi.

  Czytaj więcej
 • Marlena Sakowska-Baryła

  jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi, członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Czytaj więcej
 • Marta Handzlik

  jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy.

  Czytaj więcej
 • Michał Łyszczarz

  jest współautorem komentarza do ustawy o systemie oświaty, pracuje jako główny specjalista w wydziale oświaty miasta na prawach powiatu.

  Czytaj więcej
 • Mirosław Sielatycki

  jest zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w latach 2010-2012 był wiceministrem edukacji.

  Czytaj więcej
 • Monika Sewastianowicz

  jest radcą prawnym, redaktor prowadzącą portal www.oswiata.abc.com.pl.

  Czytaj więcej
 • Piotr Gąsiorek

  jest radcą prawnym, pracownikiem Zespołu Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, a także kancelarii radcy prawnego, specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa oświatowego.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

  jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i członkiem Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, autorką m.in. książki Kompetencje emocjonalne nauczyciela, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.

  Czytaj więcej
 • Regina Lenart

  jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą akademickim, zajmuje się problematyką zarządzania oświatą.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Szelewa

  jest dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem oświaty, twórcą oryginalnej koncepcji naliczania budżetów szkół w samorządach terytorialnych.

  Czytaj więcej
 • Tomasz Garstka

  jest psychologiem, autorem wielu publikacji skierowanych do rodziców, nauczycieli, dyrektorów, prowadzi szkolenia psychoedukacyjne dla pracowników oświaty, pracuje z pacjentami w NZOZ Prosen.

  Czytaj więcej
 • Włodzimierz Kaleta

  jest prawnikiem i dziennikarzem, publicystą zajmującym się od ponad 30 lat m.in. problematyką związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, oświaty i prawa.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.