Europejski Przegląd Sądowy

 • Ireneusz C. Kamiński

  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego), wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2014–2016 był sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Czytaj więcej
 • Justyna Maliszewska-Nienartowicz

  profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownik tej Katedry. Autorka ponad 120 publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa europejskiego. Czytaj więcej
 • Krystyna Kowalik-Bańczyk

  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autorka i współautorka ponad stu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej. Od września 2016 r. sędzia Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu. Czytaj więcej
 • Maciej Szpunar

  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czytaj więcej
 • Monika Namysłowska

  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Czytaj więcej
 • Monika Szwarc

  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Czytaj więcej
 • Nina Półtorak

  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Sądu Unii Europejskiej. Czytaj więcej
 • Stanisław Biernat

  prof. zwyczajny dr. hab., dr h.c. Uniwersytetu w Jenie, Jean-Monnet- Professor of European Law, kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wiceprezes Trybunału w latach 2010–2017. Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.