Państwo i Prawo

 • Andrzej Wróbel – redaktor naczelny

  profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, redaktor naczelny czasopism „Państwo i Prawo” oraz „Anti-Discrimination Law Review”, członek komitetu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego", autor około 200 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.

   

  Czytaj więcej
 • Cezary Kosikowski – zastępca redaktora naczelnego

  profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika (Koszyce), specjalista z zakresu prawa finansowego i prawa gospodarczego publicznego, autor ponad 500 publikacji naukowych.

  Czytaj więcej
 • Roman Hauser – zastępca redaktora naczelnego

  profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia NSA oraz przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek kolegium redakcyjnego "Państwa i Prawa" oraz komitetu redakcyjnego "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego", autor lub współautor kilkuset opracowań naukowych, których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji i sądowoadministracyjnego.

  Czytaj więcej
 • Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – zastępca redaktora naczelnego

  profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wykładowca na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1988–2006 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w 1993 r. kierownik Zespołu Ekspertów ds. Prawa i Legislacji przy Prezesie Rady Ministrów; autorka około 80 prac z zakresu teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa, techniki legislacyjnej oraz prawa konstytucyjnego.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.