Przegląd Prawa Publicznego

  • Andrzej Adamczyk

    doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Administracji i Nauk Prawnych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; były urzędnik służby cywilnej; zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji „Przeglądu Prawa Publicznego”. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i administracyjnym (w obszarze organizacji i kontroli oraz odpowiedzialności administracji publicznej). Redaktor i współautor (wraz z prof. Pawłem Chmielnickim) publikacji Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie (Warszawa 2011); współautor podręczników (pod red. Leszka Bieleckiego i Piotra Ruczkowskiego): Prawo administracyjne. Część ogólna i Postępowanie administracyjne. Autor wielu publikacji z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, m.in. monografii Ustrój polityczny Turcji w latach 1918–1960 (Warszawa 2013).

    Czytaj więcej
  • Paweł Chmielnicki

    doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIZ), kierownik Katedry Teorii Prawa WSIZ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Publicznego. Autor ponad 160 publikacji z zakresu wiedzy o materialnych źródłach prawa, prawie administracyjnym i ekonomii instytucjonalnej. Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe uważa dokonanie w 2009 r. odkrycia polegającego na stwierdzeniu występowania klarownych, długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym. Do przeprowadzenia wzmiankowanych badań opracował oryginalną, interdyscyplinarną metodę badawczą, obejmującą zarówno elementy analizy eksperckiej (ewaluację danych badawczych), jak i modelowanie matematyczne uzyskanych wyników. Dzięki badaniom dr hab. Pawła Chmielnickiego społeczno-ekonomiczne przesłanki tworzenia prawa okazały się źródłem regularności, których istnienie można wykazać metodami statystycznymi. Odkrycie to nie było poprzedzone żadnymi analogicznymi pracami badawczymi innych naukowców, ani w Polsce, ani w innym kraju. Stanowi pierwsze na świecie tego rodzaju ustalenie badawcze.

    Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.