Przegląd Sądowy 11-12/2020

przeglad sadowy noOdpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny pedofilskie duchownego. Uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z 31.03.2020 r., II CSK 124/19

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Sądowy 9/2020

przeglad sadowy noProblem kontroli odmowy dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przez sąd drugiej instancji w postępowaniu nieprocesowym

 

 

 

 

 

 

Przegląd Sądowy 7-8/2020

przeglad sadowy noSkutki postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8.04.2020 r., C-791/19 R, dotyczącej niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dla postępowań dyscyplinarnych

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Sądowy 5/2020

przeglad sadowy noOdszkodowania dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obszarach ograniczonego użytkowania dla lotnisk – wyzwania dotyczące prawidłowego ustalenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i podlegającej kompensacji szkody – część 1

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Sądowy 4/2020

przeglad sadowy noMiędzy interesem publicznym a prywatnym. Granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym. Część 2 – władza sądzenia a interes prawny

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 3