Gmina bez własnej szkoły, ale z subwencją

Gminy, które nie zatrudniają nauczycieli, nie odczują drastycznego obniżenia subwencji. W 2018 r. utrzymany zostanie wskaźnik, który zapewni im wypłatę odpowiednich kwot.

Czytaj więcej

Karta Nauczyciela bez dodatków dla pedagogów z małych miejscowości

Z Karty Nauczyciela znikną dodatki przyznawane pedagogom z mniejszych miejscowości. Dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie, prawo do mieszkania - to świadczenia likwidowane prze nowelę czekającą na podpis Prezydenta.

Czytaj więcej

Wypłata nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu

Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy "roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne".

Czytaj więcej

Wykaz uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego do 30 listopada

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekaże wykaz uczniów zdających egzamin gimnazjalny najpóźniej do końca listopada. W przypadku matur termin określono na 15 lutego. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę dotyczącą składania deklaracji.

Czytaj więcej

Kopeć: konieczne zmiany w doskonaleniu nauczycieli

Kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone w oparciu o szkoły wyższe, konieczne jest też wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie doradztwa metodycznego - mówił wiceminister edukacji Maciej Kopeć podczas spotkania z nauczycielami w Kołobrzegu.

Czytaj więcej

ZNP: konieczna edukacja antydyskryminacyjna w szkołach

Domagamy się od resortu edukacji podjęcia natychmiastowych działań na rzecz uwzględnienia edukacji antydyskryminacyjnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego - pisze ZNP w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Czytaj więcej

Strona 1 z 53