Luka w przepisach furtką do dojenia publicznych pieniędzy

Pośpiech w konstruowaniu nowych przepisów dotyczących dotacji może drogo kosztować budżet państwa. Jak zwraca uwagę dr Mateusz Pilich, ustawa nie precyzuje, na co dokładnie wydać można pieniądze przeznaczone na organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Czytaj więcej

Egzaminator tylko z działalnością gospodarczą?

 Nauczyciel sprawdzający egzaminy i prowadzący dodatkowe lekcje będzie musiał założyć działalność gospodarczą? Takie skutki może wywołać nowy kodeks pracy, który ograniczy możliwość zawierania umów cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

Bałagan w dokumentach pozbawi szans w konkursie na dyrektora szkoły

Kandydat na dyrektora szkoły musi przedstawić wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli dokumentacja jest niekompletna, komisja nie wezwie do usunięcia braków.

Czytaj więcej

Czy dyrektor może zlecić dodatkowo pracę z dziećmi zdolnymi?

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów to nie zajęcia statutowe. Nauczyciel powinien prowadzić je w ramach pensum.

Czytaj więcej

Udzielanie korepetycji nie zawsze na działalność

Drobne usługi, takie jak korepetycje, nie będą wymagały zakładania działalności gospodarczej. Dotyczyć to będzie jednak jedynie niewielkich kwot.

Czytaj więcej

Część nauczycieli bez szans na ocenę wyróżniającą i dodatek

Resort edukacji najprawdopodobniej wycofa się z "klauzuli moralności" w rozporządzeniu ws. kryteriów oceniania nauczycieli. Ale te i tak są wadliwe, wielu nauczycieli nie będzie miało szans na uzyskanie oceny wyróżniającej, a zatem także prawa do dodatku dla najlepszych.

Czytaj więcej

Strona 1 z 79