Przekonywanie ludzi do zmian jest trudnym zadaniem. Pomaga w tym odpowiednia, przemyślana komunikacja. W artykule Rodzic w szkolnej zmianie („Dyrektor Szkoły” 2018/9) na przykładzie likwidacji gimnazjów przybliżyłam czterostopniowy model Scott – Jaffe. W niniejszym tekście przyjrzymy się, jak skutecznie prowadzić komunikację, aby zapobiec problemom ze strony rodziców.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/11

Reforma edukacji dotyka w szkole bardzo wielu osób: dyrekcji, grona pedagogicznego i pozostałych pracowników, uczniów, rodziców, a czasem wpływa nawet na życie całych osiedli. Na bardzo wiele zmian dyrektor nie ma wpływu (wytyczne przychodzą z góry, wraz z oczekiwaniami szybkiego i bezproblemowego wdrożenia), ale nad pozostałymi wymienionymi grupami ma jedną ogromną przewagę – może owe zmiany odpowiednio zakomunikować. W zależności od skuteczności tej komunikacji ma możliwość wprowadzenia jakiejś modyfikacji w umiarkowanie spokojnych warunkach lub spowodowania burzy, która nie pozwoli mu się zająć innymi ważnymi sprawami.
Jako trener biznesu pomagam menedżerom przeprowadzać ludzi przez zmiany – dobrze je rozumieć i dobrze komunikować. Jako rodzic chciałabym, aby ta wiedza była dostępna również dla dyrektorów placówek oświatowych.