Lekcja 6 Praktycznej Akademii Zarządzania

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/3

W artykule Warunki aktywizacji rodziców („Dyrektor Szkoły” 2019/2) pisałam o elementach, które sprzyjają dobremu samopoczuciu i chęci współpracy. Są to m.in.: efektywna komunikacja, zaufanie, wspólne cele, współodpowiedzialność oraz dobra atmosfera. Przyjrzeliśmy się, jak można w szkole zapewnić efektywną dwustronną komunikację i jak budować przy tym zaufanie. Natomiast teraz zajmiemy się włączaniem rodziców w szkolne działania.
Aby chcieć ze sobą spędzać czas, rozmawiać, razem pracować, mieć wspólne cele, trzeba się znać, dlatego jest ważne, żeby rodzice poznali siebie nawzajem oraz pracowników szkoły. Naturalnym miejscem nawiązywania takich kontaktów jest oczywiście klasa, w której mają dzieci, a czasem – zebrania.