Patronaty

Jak ubiegać się o patronat?

Aby ubiegać się o patronat medialny Dyrektora Szkoły należy wypełnić wniosek i odesłać go na adres: daria.pszenna@wolterskluwer.com

Wniosek należy wysłać nie później niż 30 dni przed terminem planowanego wydarzenia.

 

 

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku - pobierz >>


logo Dyrektor Szkoły

"Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kardy Oświatowej" to prestiżowe czasopismo stanowiące kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Od 1994 roku jest liderem w kategorii czasopism branżowych skierowanych do kadry oświatowej. Miesięcznik od lat patronuje programom i konferencjom dedykowanym szkołom i przedszkolom.

W "Dyrektorze Szkoły" znajdą Państwo:

  • zagadnienia wynikające z aktualnych zmian w prawie oraz kierunków polityki oświatowej dotyczące m.in. reformy oświaty, podstawy programowej, indywidualizacji pracy z uczniem, rozwoju i doskonalenia zawodowego;
  • porady związane z pełnieniem funkcji kierowniczych i odpowiedzialnością dyrektora za realizację celów szkoły, z rozwojem placówek i ich finansowaniem, z zarządzaniem zespołem nauczycielskim oraz ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego i ewaluacją;
  • kalendarz zadań dyrektora wraz z obowiązującymi terminami ich wykonania;
  • przykłady praktycznego zastosowania prawa wraz z omówieniem przepisów i ich interpretacją;
  • wskazówki i inspiracje dotyczące pracy z uczniami, współpracy z rodzicami i środowiskiem szkolnym.


Miesięcznik dostępny jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.