Zamów prenumeratę

Prenumerata

wersja drukowana

Nowy numer tradycyjnie drukowanej
gazety otrzymasz, co miesiąc pocztą

Zamów

Wersja online

cennik wersja online

Internetowy dostęp do każdego
wydania - również archiwalnego.

Zamów

Pojedynczy numer

Wersja papierowa + online

wersja drukowana + online

W pakiecie korzystniej!

 

Zamów

Dyrektor Szkoły 12/2018

Dyrektor Szkoły 12/2018

12 2018Znajomość swoich praw i obowiązków należy do niezbędnych kompetencji każdego obywatela. Wiąże się z nią odpowiedzialność za własne czyny i decyzje, co podkreśla też paremia stosowana w polskim prawodawstwie ignorantia iuris nocet. Nieumiejętność korzystania z prawa i brak zrozumienia zasad, według których działają instytucje publiczne, to niektóre z czynników wykluczenia społecznego, utrudniają bowiem swobodne i świadome uczestnictwo w funkcjonowaniu państwa. Niestety, jak pokazują badania, wiedza i kultura prawna Polaków pozostają na niskim poziomie. Dlatego w grudniowym Niezbędniku sprawdzamy, jak edukacja prawna wygląda w praktyce szkolnej, z jakich rozwiązań warto korzystać, co wzmacniać, a co zmieniać.

Zobacz spis treści