O nas

Redakcja

Małgorzata Pomianowska - Redaktor Naczelna
Anna Satel - Sekretarz Redakcji
Anna Jakubiec - Redaktor

Kolegium redakcyjne

Ewa Brańska – specjalistka edukacji elementarnej

dr Danuta Elsner – niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą

Anna Jakubiec – sekretarz redakcji kwartalnika „Przed Szkołą”

Karol Małolepszy – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach

Elżbieta Piotrowska-Albin – Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji

Małgorzata Pomianowska – redaktor naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły" i kwartalnika "Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły"

Anna Satel – sekretarz redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły”

Klaudia Szawłowska-Milczarek – Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych

 

Katarzyna Szczepkowska – redaktor prowadząca kwartalnika "Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły"

 

Anna Wróbel - dyrektor Przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie. Prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Historia

Redaktorzy naczelni:

Tadeusz Kowalski (1994–1995)
Antoni Jeżowski (1995–2002)
Irena Dzierzgowska (2002–2009) 
Anna Rękawek (2009–2012)
Małgorzata Pomianowska (od 2013)