5 2017Ostatnie tygodnie roku szkolnego to czas podsumowań, końcowych sprawdzianów i wystawiania finalnych not uczniom. To także często moment, w którym dokonujemy oceny pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jak nie zawieść zaufania pracownika i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa ocenić jego działania? Jak poradzić sobie z takimi przejawami pracy i rozwoju, które wymykają się systemom oceniania? Jak sformułować ocenę? Jak sprawić, by pełniła funkcję motywującą? Wreszcie, jak powiązać ją z systemem dodatków motywacyjnych i nagród? Na te i wiele innych pytań związanych z oceną pracy staramy się odpowiedzieć w majowym Niezbędniku.

Ukazało się rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Przez kilka najbliższych lat proces dydaktyczny będzie prowadzony równolegle na podstawie ramówek z roku 2012 oraz tegorocznych. Niezwykle istotne jest więc, by zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele znali różnice między tymi dwoma bardzo odmiennymi modelami organizacyjnymi pracy szkół. Dlatego też szczególnie polecam Państwa uwadze artykuł Andrzeja Jasińskiego, w którym autor dokonuje analizy tego, co się zmienia w planach nauczania i jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia nowych rozwiązań. Temat ten będziemy kontynuować na łamach „Dyrektora Szkoły”.
Zachęcam również do lektury kolejnego tekstu z serii dotyczącej przekształcania, łączenia i likwidacji szkół. Tym razem Bogdan Bugdalski przygląda się dalszym losom umów zawieranych pomiędzy likwidowanymi gimnazjami a zewnętrznymi partnerami i kontrahentami oraz możliwościom korzystania przez szkoły z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spis treści DS.05.2017

 

Polityka edukacyjna

Społeczne skutki reformy Tomasz Kozłowski
Rynek usług edukacyjnych Bolesław Niemierko, Stanisław Walukiewicz

Barwy zarządzania

Zmiany w ramowych planach nauczania Andrzej Jasiński
Porządkowanie gimnazjalnych umów Bogdan Bugdalski

Co w prawie piszczy

Nadanie imienia przekształconej szkole Joanna Lesińska
Odpowiedzialność za szkolne imprezy Michał Łyszczarz
Wyznaczenie inspektora ochrony danych Jarosław Feliński
Pytania do eksperta

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Ocena pracy

Podstawa prawna oceny pracowniczej Michał Łyszczarz
Ocena pracy nauczyciela Lidia Marciniak
Ocena pracy dyrektora szkoły Lidia Marciniak
Przygotowanie dyrektora do swojej oceny Małgorzata Nowak
Jak przeprowadzić ocenę pracownika Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska

Akademia Rozwoju Szkoły

Mity dotyczące uczenia się Tomasz Garstka

Nowe technologie

Cyfrowe notatki Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna

Wolontariat: wyzwanie i inwestycja Tomasz Kozłowski
Ocenianie kształtujące Danuta Sterna
Ukryty program imprez szkolnych Danuta Elsner

Aktualności

NIK o słabych nauczycielach
Więcej historii, mniej WF
Zmiany w zasadach organizacji szkół
Informacja o WDŻR na świadectwie
Reforma szkół przyszpitalnych
Nowa podstawa kształcenia w zawodach
Zły wpływ elektroniki na dzieci
Rekordowy nauczyciel fizyki z Kalisza
Bazy ofert pracy dla nauczycieli
Pożegnanie z Profesorem Vetulanim
Zostanie tylko jedna baza danych SIO

Kuluary oświaty

O ostrzeniu piły Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Dostosowanie szkoły Jarosław Kordziński