10 2017Tradycyjnie w październiku na łamach naszego czasopisma pojawia się dział z materiałami do samokształcenia. W bieżącym roku akademickim zapraszamy Państwa do Akademii Prawa. Przez kolejne 10 miesięcy będziemy prezentować wiedzę z zakresu prawoznawstwa pozwalającą na lepsze zrozumienie podstawowych pojęć i instytucji prawnych oraz skuteczniejsze odnalezienie się
w gąszczu przepisów. Materiały publikowane w formie comiesięcznych lekcji mają wzbogacać wiedzę doświadczonych dyrektorów, jak też stanowić cenną pomoc dla osób przygotowujących się do pełnienia tej funkcji.

Od wielu lat mamy do czynienia z emigracją zarobkową Polaków i związanym z tym zjawiskiem eurosieroctwa. Brak rodziców prowadzić może do różnych negatywnych następstw. Dlatego też tak istotna jest wiedza, komu, w czym i jak trzeba pomóc, jakie są prawne aspekty tej sytuacji. Podpowiedzi na ten temat znajdą Państwo w październikowym Niezbędniku.
Z jednej strony mamy rodziców nieobecnych, z drugiej tych, którzy szczególnie angażują się w edukację swoich dzieci, nierzadko korzystając z alternatywnych możliwości kształcenia, takich jak np. nauczanie domowe. Ponieważ dyrektor pełni decyzyjną
i organizacyjną funkcję w upowszechnianiu tej formy edukacji, dr Marta Majorczyk w swoim artykule zachęca do rozważenia,
czy i na ile zależy nam na tym, by kierowana przez nas placówka była postrzegana w środowisku jako szkoła przyjazna edukacji domowej, i jak się przygotować do współpracy w tym zakresie z rodzicami, uczniami oraz szkolną społecznością.

Spis treści DS.10.2017

 

Akademia Prawa Dyrektora Szkoły
Prawne ABC Małgorzata Pomianowska
Źródła prawa Monika Sewastianowicz

Co w prawie piszczy
SIO na nowych zasadach Monika Sewastianowicz
Nagrody dyrektora szkoły Michał Łyszczarz

Polityka edukacyjna
O szkole słów kilka Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk
Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Jasiński
Reforma szkolnictwa zawodowego – teoria a praktyka Stanisław Szelewa
Umiejętności dla rynku pracy jutra Jan Fazlagić

Barwy zarządzania
Szkolna społeczność w obliczu reformy Magdalena Goetz
Zarządzanie turkusową szkołą Jarosław Kordziński
Nauczanie domowe Marta Majorczyk

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Rodzice na odległość
Opieka prawna nad dzieckiem Iwona Kobus
Pomoc uczniom żyjącym z dala od rodziców Tomasz Garstka
Szkolne doświadczenia z eurosierotami Włodzimierz Kaleta

Nowe technologie
Relaks on-line Karolina Zioło-Pużuk

Pracownia pedagogiczna
Jak pracować z uczniami klas VII i VIII Bożena Janiszewska

Inspiracje dyrektora
Mniej znaczy lepiej
Pracowite sąsiedztwo
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Jarek Szulski
Krytyka tylko konstruktywna
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Darmowe nagrody
Przekonać do matematyki

Kuluary oświaty
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Efekt motyla Tomasz Kozłowski

Aktualności
Podwyżki dla nauczycieli
W listopadzie dane o zatrudnieniu
Nowe wymogi dla dyrektorów
Zasady egzaminu ósmoklasisty
Informatory zawodowe CKE
Subwencja zależna od potrzeb rynku pracy
NIK o problemie cyberprzemocy
Rok dla Niepodległej
Redakcja przeprasza za pomyłkę
Konferencja Pokazać – Przekazać
Uczniowie przeciwni uchodźcom
Nuda w szkolnej świetlicy