11 2017Znamy laureatów tegorocznego Konkursu organizowanego przez redakcje czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Przed Szkołą”. Super Dyrektorem Szkoły został Jerzy Maduzia z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Laur Super Dyrektora Przedszkola przyznano Jolancie Kosczielny z Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, osobom wyróżnionym oraz wszystkim dyrektorom, których społeczność szkolna, a także przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z oświatą, zdecydowali się zgłosić do naszego konkursu, wyrażając tym samym uznanie dla ich dokonań.

Podczas tegorocznego Kongresu Edukacja i Rozwój mieliśmy okazję doskonalić kompetencje niezbędne w czasie przemian systemowych w oświacie. Na łamach naszego czasopisma dbamy również o ten obszar rozwoju zawodowego, dlatego na bieżąco omawiamy najważniejsze zmiany wynikające z reformy i wyjaśniamy, jak je wdrażać. W listopadowym numerze Agata Piszko pod lupę bierze statuty szkół oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, Monika Sewastianowicz w Akademii Prawa Dyrektora Szkoły szczegółowo omawia system wynagradzania nauczycieli, a plany finansowe są tematem Pytań do eksperta.
Nadchodzące Narodowe Święto Niepodległości i towarzyszące mu uroczystości sprzyjają dyskusji, w jaki sposób kształtować patriotyczne postawy dzieci i młodzieży. To w dużej mierze od dyrektora zależy, czy planowane w szkole wydarzenia i podejmowane inicjatywy służą wdrażaniu w życie idei mądrego wielowymiarowego patriotyzmu. Podpowiedzi w tej sprawie znajdą Państwo
w artykule Anny Klimowicz. Ważne jest również położenie większego nacisku na naukę o wielokulturowości, upowszechnianie wiedzy o mechanizmie powstawania uprzedzeń i uświadamianie, które zachowania są dyskryminacją. By ułatwić Państwu prowadzenie działań w tym zakresie, przygotowaliśmy Niezbędnik, w którym omawiamy te kwestie zarówno pod względem prawnym,
jak i psychologicznym. Przedstawiamy również przykłady z pracy wychowawczej oraz zarządczej.

Spis treści DS.11.2017

 

Polityka edukacyjna
Wsparcie dla reformowanych szkół Bogdan Bugdalski

Co w prawie piszczy
Zreformowany statut szkoły Agata Piszko
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Agata Piszko
Pytania do eksperta

Barwy zarządzania
Indywidualne wsparcie uczniów Joanna Wrona
Temperament a styl pracy Magdalena Goetz

Akademia Prawa Dyrektora Szkoły
Wynagrodzenie nauczycieli Monika Sewastianowicz

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Dyskryminacja w szkole
Uprzedzenia: źródła, przeciwdziałanie Tomasz Garstka
Prawne aspekty zachowań dyskryminacyjnych Agnieszka Roguska-Kikoła, Karolina Rusak
Żywa Biblioteka – siła rozmowy Danuta Elsner
Szkolna walka z dyskryminacją Włodzimierz Kaleta

Nowe technologie
Kto rządzi Wikipedią? Karolina Zioło-Pużuk

Pracownia pedagogiczna
Edukacja patriotyczna Anna Klimowicz
Prezenty przyjazne Ziemi Danuta Elsner
Szkolny klub gier planszowych Magdalena Góra

Inspiracje dyrektora
Rozmowa o szkole zamiast pracy domowej
Nauka przez sztukę
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Muzyczna droga do sukcesu
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Osobowość edukacji – Joanna Madalińska-Michalak

Kuluary oświaty
O dylematach matki Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Między jakością a rozwojem Jarosław Kordziński

Aktualności
Wybraliśmy Super Dyrektorów 2017!
IV Kongres Edukacja i Rozwój
Sejmowe prace nad finansami
Czterostopniowa skala oceniania nauczycieli
Nauczyciel Roku 2017
Pięć ustaw oświatowych zamiast jednej
Obowiązkowy dostęp do dentysty