Wsparcie w decyzjach dotyczących edukacji i wyboru zawodu stanowi jeden z najistotniejszych elementów kształcenia przez całe życie. Placówki oświatowe, w tym szczególnie gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, są zobowiązane wspierać uczniów w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Jednak, jak wskazuje raport Daniela Kukli na temat stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego, na terenie naszego kraju występuje znaczne zróżnicowanie w zakresie dostępu do specjalistów, sposobu organizacji doradztwa zawodowego i jakości jego realizacji. Wyzwaniem jest powiązanie doradztwa z rynkiem pracy, współpraca placówek szkolnych i pozaszkolnych oraz włączanie w proces doradztwa rodziców uczniów. Dlatego doceniając wagę zagadnienia,w numerze grudniowym przygotowaliśmy dla Państwa Niezbędnik poświęcony doradztwu zawodowemu, w którym prezentujemy zarówno przepisy prawne, jak i praktyczne rozwiązania.
Z badań Bilans Kapitału Ludzkiego wynika, że polscy uczniowie mają spore deficyty w obszarze kompetencji interpersonalnych, w tym m.in.współpracy w grupie. A przecież szkoła to miejsce niezliczonej ilości międzyludzkich kontaktów.Każdy uczeń, nauczyciel czy dyrektor jest zaangażowany w tysiące interakcji. O tym, jak wykorzystać ten potencjał i rozwijać w szkole umiejętność współpracy, pisze Magdalena Goetz.
Dużym zagrożeniem dla szkolnej współpracy są różnego rodzaju prowokacje, manipulacje i gry psychologiczne. Pozwalają one ich uczestnikom funkcjonować w określony sposób, dając często złudne poczucie bezpieczeństwa, nie służą jednak rozwojowi relacji i osobistego potencjału. Dyrektor współpracuje z członkami szkolnej społeczności i partnerami jego placówki, dlatego jeśli nie uzyska kontroli nad własnym stylem zarządzania oraz komunikowania się, mnoży problemy i trudności zamiast je minimalizować i rozwiązywać. O pakiecie pomocnych przy tym narzędzi, odwołujących się do wartości i stanowiących logiczną całość, pisze Janusz Żmijski w kolejnej lekcji Akademii Zarządzania.
Przed nami czas szczególny, czas świąt Bożego Narodzenia. Składając życzenia i czyniąc noworoczne postanowienia,miejmy w pamięci słowa Roberta G. Allena: Przyszłość, którą dla siebie widzisz, jest przyszłością, którą dostajesz.

 

Spis treści DS.12.2013

 

EDU Trendy 2013

Debata o szkolnictwie zawodowym Paulina Gumowska
Sama reforma to za mało Andrzej Połoński
Innowacyjne formy nauczania Włodzimierz Kaleta

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Doradztwo zawodowe w szkole

Pomoc w wyborze lepszej przyszłości Tomasz Sobierajski
Doradztwo – między teorią a praktyką Zdzisława Barankiewicz
Czego pracodawcy oczekują od absolwentów? Monika Dawid-Sawicka
Rola poradni w procesie wyboru zawodowego Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka

Akademia Zarządzania

Gry psychologiczne i strategia obrony Janusz Żmijski

Co w prawie piszczy

Prawo okazywania religijności w szkole Iwona Kobus

Polityka edukacyjna

Omówienie zmian w Karcie Nauczyciela Stanisław Szelewa
Kształtowanie nawyków – nowe wyzwanie dla szkoły Jan Fazlagić
Zarządzanie różnorodnością Dariusz Stankiewicz

Barwy zarządzania

Ocenianie nauczycieli jako element zarządzania Anna Kalińska
Dyrektorska krytyka – konstruktywna i skuteczna Ewa Maksymowska
Dyrektorze, pobujaj w chmurze Marcin Zaród

Pracownia pedagogiczna

Jak uczyć współpracy? Magdalena Goetz
Między rutyną a improwizacją Klemens Stróżyński

Kuluary oświaty

Tradycje świąteczne w szkołach Włodzimierz Kaleta
Coaching w Wilnie Małgorzata Pomianowska
O skutecznym przywództwie Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie

Aktualności

Ministrem edukacji została Joanna Kluzik-Rostkowska
Dyrektorze pamiętaj o…
Świąteczne prezenty z funduszu socjalnego
Połowa kadry to nauczyciele dyplomowani
Kolegia będą działać rok dłużej
Nowe zasady rekrutacji
RPO: kontrolować sprzedaż gier
Polacy coraz lepiej znają angielski
Organizuj loterię fantową zgodnie z prawem
Leki do leczenia, nie do brania
Wystartował Rok Szkoły w Ruchu
Nagroda Nauczyciela Przedsiębiorczości
MEN rozstrzygnęło konkurs Otwarta Szkoła
Napisz esej, wygraj bezprzewodowy internet
Laureaci IV edycji konkursu POMOST
Kalendarium zmian prawnych

Projekty dla edukacji

Porcja pozytywnej energii
Razem można zyskać więcej