Od Redakcji

Wszyscy Autorzy piszący dla Państwa w grudniowym numerze „Dyrektora Szkoły” są praktykami – z różnych szczebli systemu edukacji (nie tylko w Polsce) i samorządu terytorialnego. W swych tekstach pokazują praktykę z różnych perspektyw. Na naszych łamach jak zwykle dużo mówimy o prawie – tym razem przede wszystkim o rozporządzeniach dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz bezpieczeństwa. A wszystko, co w tym numerze przeczytają Państwo o zagadnieniach prawa oświatowego, pokazuje jednocześnie naszą filozofię prezentowania prawa i nie tylko prawa – pokazujemy praktykę wykorzystującą teorię, która daje wsparcie i pozwala radzić sobie z trudnościami.
Ważnym wydarzeniem była II sesja Europejskiej Konferencji Kierowniczej Kadry Oświaty, która odbyła się 18–19 października w Łodzi pod hasłem: Szkoła bezpieczna – szkoła otwarta. Połączona była z Wojewódzką Akademią Zarządzania co roku organizowaną przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi – współorganizatora konferencji. Nasi prelegenci – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, sędzia Anna Maria Wesołowska, Elżbieta Paciejewska-Stolarz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Katarzyna Leśniewska, kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE oraz koordynator programu Szkoła bez Przemocy, Rafał Szymczak – mówili o sprawach bardzo istotnych dla polskiej szkoły. Podczas konferencji w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie II edycji konkursu POMOST Nie mogło więc w numerze zabraknąć prezentacji laureatów konkursu „POMOST II” i podsumowania jego tegorocznej edycji.
Na prośbę uczestników II sesji w Łodzi oraz ze względu na wagę tego zagadnienia w tym i w kolejnych numerach „Dyrektora Szkoły” będziemy publikować teksty, które powstały na podstawie prelekcji sędzi Anny Marii Wesołowskiej.
W tym numerze „Dyrektora Szkoły” i kwartalniku „Przed Szkołą” zachęcamy do przeczytania pierwszych artykułów z nowego cyklu Ja sześciolatek, jaki jestem i czego potrzebuję autorstwa prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej i dr Joanny Urbańskiej.
Oprócz wspomnianych już tekstów, warto zapoznać się z artykułami na temat m.in.: blasków i cieni egzaminu maturalnego, kształcenia metodą projektu, wynagrodzenia nauczycieli i dyrektorów szkół w Unii Europejskiej, „lepszej” i „gorszej” motywacji do uczenia się, projektu zrealizowanego w Polsce w ramach unijnego programu Comenius. A w świątecznym klimacie znajdą Państwo kilka refleksji pisanych sercem na temat książki Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” Ireny Dzierzgowskiej oraz teksty dyrektor Małgorzaty Nowak.
Kreowanie kultury pedagogicznej opartej na prawach człowieka to temat trzeciej w tym roku lekcji Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły, napisanej przez Macieja Osucha. Natomiast w Niezbędniku Dyrektora Klucze do sukcesu Jan Fazlagić mówi o poczuciu własnej wartości.

SPIS TREŚCI

XIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

EKKKO – spotkanie w Łodzi Anna Rękawek

Polityka edukacyjna

Wynagrodzenie nauczycieli i dyrektorów szkół w Unii Europejskiej Antoni Jeżowski
Edukacja elementarna – sześciolatek na progu szkoły Ewa Brańska, Anna Rękawek
Kształcenie metodą projektu Edward C. Brewer

Barwy zarządzania

Aktywny uczeń dziś – aktywny obywatel jutro Wojciech Dutka
Blaski i cienie egzaminu maturalnego Renata Lenart, Beata Trzcińska-Staszczyk

Akademia Zarządzania

Kreowanie kultury pedagogicznej opartej na prawach człowieka Maciej Osuch

Co w prawie piszczy

Prawne debaty dyrektorów na XIII KKDS w Łodzi Anna Rękawek
Pytania do eksperta
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci – zadania dyrektora i pedagoga szkolnego Anna Maria Wesołowska
Kalendarium zmian prawnych
Prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem Krzysztof Lisowski

Pracownia pedagogiczna

Emocje sześciolatka Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska
O „lepszej” i „gorszej” motywacji do uczenia się Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

Projekty dla edukacji

Podsumowanie projektu Geokonsultacje+
Akto Concept
Dobra książka to podstawa

Kuluary oświaty

Zwycięzcy II edycji konkursu POMOST Anna Rękawek
O książce Ireny Anna Rękawek
Jesienne strojenie choinki, czyli Wesołych Świąt! Maciej Osuch
O szkolnym opłatku i emocjach dyrektora Małgorzata Nowak
Radość i otwarcie na życie Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Niezbędnik Dyrektora Klucze do sukcesu

Poczucie własnej wartości Jan Fazlagić