Od Redakcji

W nowym roku kalendarzowym pierwszy numer „Dyrektora Szkoły” zawiera przesłanie na rok 2012 – nigdy, przy najtrudniejszych sprawach organizacyjnych, przy najuciążliwszych kontrolach nie zapominajmy o głębokim sensie naszej pracy i głównym jej celu. I to mimo tego, że kryzys, skutkujący zmniejszeniem środków na wszystko, konieczność daleko idących oszczędności powodują, że z dużym niepokojem wprowadzamy w życie zmiany, w trakcie których jesteśmy.
Numer styczniowy zaczynamy od pokazania dalekiej perspektywy rozwoju Polski – i edukacji jako jednego z najważniejszych mechanizmów napędzających rozwój, ale też z powodu swojego znaczenia mogącego go spowalnia. Zastanawiamy się, co trzeba teraz zrobić, aby realizacja tych celów była realna.
Dyrektor Danuta Rodziewicz w lekcji Akademii Zarządzania pt. Od dzień dobry do świetlistych celów opisuje jak konsekwentnie pokonywała codzienne trudności przekonana o słuszności celów wychowawczych, które postawiła swojej szkole, wzmacniana siłą zespołu, z którym pracowała. I ile dało jej to radości i satysfakcji. Ta lekcja świetnie pokazuje jak można budować optymizm na sensie swojej pracy, a ten sens widzieć w perspektywie celów tego, co robimy, w perspektywie dorosłego życia naszych dzieci, wyposażenia ich na życie we właściwe kompetencje.
Z uwagi na zgłaszane przez Czytelników pytania i prośby powracamy na łamach „Dyrektora Szkoły” do zagadnienia ewaluacji wewnętrznej. Tym razem prezentujemy Niezbędnik Dyrektora Jak planować ewaluację w szkole będący komentarzem eksperckim do autentycznego raportu szkolnego. Autorzy tego tekstu, Danuta Elsner i Klemens Stróżyński, odegrali w tej szkole rolę krytycznych przyjaciół.
W tym numerze znajdą również Państwo refleksje na temat standardów organizacyjnych, takich jak liczebność oddziałów klasowych, i ich skutków finansowych. Zamieszczamy dokładne omówienie najnowszych regulacji prawnych związanych z procedurą „Niebieskie Karty” – rozporządzenie weszło życie 17.10.2011 r. Kontynuujemy prezentację narzędzi zarządzania kadrami – tym razem wykorzystanie rozmowy kwalifikacyjnej. W cyklu tekstów na temat działań szkoły wobec ryzykownych zachowań młodzieży omawiamy nowe regulacje prawne związane z zagrożeniami płynącymi z internetu. A ponieważ przypominania ważnych kwestii nigdy za dużo – piszemy o statusie prawnym dyrektora szkoły. Nasi Czytelnicy będą mieli także okazję towarzyszyć kolejnemu etapowi funkcjonowania w szkole grupy uczniów cudzoziemskich, których poznali Państwo w 2008 r., a którzy w bardzo istotny sposób wpłynęli na kulturę pedagogiczną szkoły.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Noworoczne marzenia edukacyjne… Anna Rękawek

Barwy zarządzania

Dyskusyjna liczebność oddziału szkolnego Antoni Jeżowski
Uchodźcy w szkole Małgorzata Nowak
Ewaluacja na niwie naukowej Klemens Stróżyński
Inicjatorzy zmiany Danuta Elsner
Bo po co? Jarosław Kordziński

Akademia Zarządzania

Od dzień dobry do świetlistych celów Danuta Rodziewicz

Co w prawie piszczy

Status prawny dyrektora szkoły Elżbieta Walkiewicz
Kalendarium zmian prawnych
„Niebieskie Karty”, czyli ratunek w pieczęci Maciej Osuch
Młodzież a współczesne zagrożenia Anna Maria Wesołowska
Rozmowa kwalifikacyjna jako narzędzie zarządzania kadrą Katarzyna Trawińska
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły Marek P. Wędrychowski
Pytania do eksperta

Projekty dla edukacji

Trzeci wymiar edukacji
Muzykoteka Szkolna – nowa platforma edukacyjna

Pracownia pedagogiczna

Ocenianie kształtujące i ISO – zapis doświadczeń Urszula Słupska, Maria Jura-Lenczewska
Czy introwertyk w szkole może być sobą? Marek Lecko, Anna Bartkiewicz-Lecko

Kuluary oświaty

Zemsta wizytatora Myłka Andrzej Gracki
O feriach i sztuce odpoczynku Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Niezbędnik Dyrektora

Jak planować ewaluację w szkole
Ewaluacja wewnętrzna z udziałem krytycznego przyjaciela
Danuta Elsner, Klemens Stróżyński