Od Redakcji

W tym numerze „Dyrektora Szkoły” dużo piszemy o młodzieży, o jej przyszłości i o zmianach w jej edukacji. Wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki podsumowuje efekty zakończonej właśnie polskiej Prezydencji w obszarze edukacji i młodzieży, a Maciej Osuch omawia raport Młodzi 2011. Raport ten został opublikowany w listopadzie i przeszedł bez większego echa, a warto zobaczyć, jaki obraz uczniów prezentuje i jakie zadania dla systemu edukacji z niego wynikają.
Aby ułatwić włączanie w praktykę zmian opublikowaliśmy obszerny materiał z Nadzwyczajnego Zjazdu Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, który miał miejsce 7 i 8.12.2011 r. i był poświęcony przygotowaniu się szkół ponadgimnazjalnych do planowania pracy według nowych ramowych planów nauczania. Warto więc przeczytać tekst dyrektora Wiesław Włodarski pt. Nowe ramówki okiem praktyka. Natomiast gorąca dyskusja, którą przeprowadziłyśmy w czasie tego spotkania z dyrektorką liceum społecznego, stała się zaczynem tekstu o tym, jakiego typu wyzwaniem jest dla dyrektora i nauczycieli liceum szkoła ogólnokształcąca. Lekcja Akademii Zarządzania pt. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole masowej, autorstwa Mirosławy Suchockiej, nakreśla kierunki jej organizacji zgodnie z nowo przyjętymi rozporządzeniami. Celem tej lutowej lekcji jest prezentacja głównych tez wystąpień, które miały miejsce w czasie Nadzwyczajnego Zjazdu Akademii Zarządzania. Jedno z równolegle prowadzonych spotkań miało za zadanie przybliżenie problematyki działań, jakie w świetle najnowszych rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą podjąć szkoły na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami na temat m.in. moralności szkolnej, zmian kontekstowych, uwarunkowań skuteczności rozmowy kwalifikacyjnej. W swoim artykule Antoni Jeżowski analizuje edukacyjną wartość dodaną w ogólnokształcących szkołach średnich Warszawy, a sędzia Anna Maria Wesołowska pisze o cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej. W dziale Kuluary oświaty Janina Osewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, pokazuje jak można rozbudzać zainteresowanie poezją i kształtować więzi emocjonalne z Małą Ojczyzną.
Odpowiadając na Państwa prośby, publikujemy kolejny Niezbędnik Dyrektora poświęcony zagadnieniu konkursu na stanowisko dyrektora – tym razem szczegółowo omawiający przygotowania i konkurs na drugą kadencję. W Niezbędniku Dyrektora Przygotowanie do drugiej kadencji znajdują się następujące teksty: Ryszarda Więcka pt. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na drugą kadencję, Barbary Lubaszewskiej-Borys pt. Konkurs na drugą kadencję – sekrety sukcesu, Danuty Elsner pt. Specyfika drugiej kadencji w świetle badań oraz Razem zrobimy to lepiej! Druga kadencja oczami praktyka. Rozmowa z dyrektorem Florianem Bromem.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Efekty polskiej prezydencji w UE w obszarze edukacji i polityki młodzieżowej – podsumowanie Mirosław Sielatycki
Jaki jest uczeń, każdy widzi, czyli o raporcie Maciej Osuch
Edukacyjna wartość dodana w ogólnokształcących szkołach średnich Warszawy Antoni Jeżowski

Barwy zarządzania

Nowe ramówki okiem praktyka Wiesław Włodarski
Liceum to wyzwanie Anna Sobala-Zbroszczyk
Moralność szkolna, czyli rozważania na początek roku Bogdan Jankowski
Zmiana kontekstowa, czyli metamorfoza przestrzeni Jolanta Dąbek, opieka merytoryczna: dr hab. Małgorzata Żytko

Akademia Zarządzania

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole masowej Mirosława Suchocka

Co w prawie piszczy

Pytania do eksperta
Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza Anna Maria Wesołowska
Kalendarium zmian prawnych
Uwarunkowania skuteczności rozmowy kwalifikacyjnej Katarzyna Trawińska
Procedura „Niebieskie Karty” w praktyce szkolnej Bożena Barszczewska

Projekty dla edukacji

O poradniku dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami
Wartości Korczaka w szkole XXI wieku

Kuluary oświaty

Wyspa poezji Janina Osewska
Wspierać talenty, dzielić się pasjami Janina Osewska
Upadek wizytatora Myłka Andrzej Gracki
O miłości i wychowaniu do życia Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Niezbędnik Dyrektora Przygotowanie do drugiej kadencji

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na drugą kadencję Ryszard Więcek
Konkurs na drugą kadencję – sekrety sukcesu Barbara Lubaszewska-Borys
Specyfika drugiej kadencji w świetle badań Danuta Elsner
Razem zrobimy to lepiej! Druga kadencja oczami praktyka. Rozmowa z dyrektorem Florianem Bromem Danuta Elsner