Od Redakcji

Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania dla nas wszystkich. To pierwszy rok, który zakończy się nowym egzaminem gimnazjalnym – poprzedzonym pracą zespołów przygotowujących indywidualne wsparcie dla uczniów tego wymagających – i ostatni rok przed wejściem nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych. Wrześniowy numer naszego miesięcznika zawiera wiele praktycznych wskazówek przydatnych w nowym roku szkolnym. Obszerny komentarz do uregulowań prawnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w szkole wprowadza jednocześnie w tematykę naszej Europejskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty. Kalendarium zmian prawnych stanowi wygodną ściągawkę – w sposób uporządkowany podaje terminy wejścia w życie nowych rozporządzeń. Cześć rozporządzeń była lub jest w fazie projektu, dlatego dalszy ciąg ściągawki podamy w numerze październikowym „Dyrektora Szkoły”.
Rok szkolny 2011/2012 to także pierwszy rok obowiązkowej edukacji przedszkolnej pięciolatków i ostatni na przygotowania do przyjęcia całego rocznika sześciolatków do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Warto więc we wrześniowym numerze „Dyrektora Szkoły” przeczytać tekst o tym, jak obserwować zachowania sześciolatka i postawić diagnozę jego gotowości szkolnej. Na naszych łamach kontynuujemy temat organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, zwłaszcza w gimnazjach oraz temat stylów zarządzania szkołą oraz konkursu na dyrektora na kolejną kadencję. Wskazówki, jak uczyć i pomagać w nauce dzieciom przewlekle chorym, rozpoczynają cykl tekstów na temat organizacji pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Na wszystkie sprawy szkoły i jej rozwoju należy patrzeć z szerokiej perspektywy. Pomagają w tym strategie opracowywane na poziomie państwa – o tym opowiada w wywiadzie minister Lilla Jaroń.
Zachęcamy do przeczytania pozostałych artykułów, m.in. tekstu pokazującego jak wiedza o możliwościach ludzkiego mózgu może przywrócić radość z uczenia, czy na temat wykorzystania internetu do komunikowania się szkoły z otoczeniem.
W dziale Co wynika z badań znajdą Państwo wywiad z profesorem Michałem Federowiczem, dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych oraz artykuł na temat jakości edukacji elementarnej po 10 latach reformy w szkole.
Po kalendarzu plakatowym, który był dołączony do numeru sierpniowego „Dyrektora Szkoły”, przyszedł czas na kolejny dodatek dla naszych prenumeratorów. Wraz z numerem wrześniowym do ich rąk trafia biurkowy kalendarz „Dyrektora Szkoły” na rok szkolny 2011/2012.
Oprócz tego wszyscy nasi Czytelnicy otrzymają bezpłatny dodatek tematyczny Nowoczesne technologie w szkole. Trendy w edukacji. Jest on kontynuacją dodatku Nowe technologie w szkole. Wizualizacja i interaktywność z maja 2010 r.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Szkoła a uczenie się Rozmowa z wiceminister edukacji Lillą Jaroń Anna Rękawek

Barwy zarządzania

Przywrócić radość uczenia się Marek Szurawski, Elżbieta Dąbrowska
Sezamie, zamknij się! Historia pewnego konkursu Łukasz A. Turski, Tomasz Witkowski
Spirit of performance Jarosław Kordziński
Konkurs POMOST!
Znowu konkurs? Nieco rad i przemyśleń Ryszard Więcek
Kilka uwag na temat stylu kierowania placówką oświatową... Krzysztof Zajdel
Czy zasady oceniania wewnątrzszkolnego pozwalają odnosić uczniom sukcesy? Paweł Kania

Co w prawie piszczy

Niebezpieczna szkoła, czyli strach się bać Maciej Osuch
Kalendarium zmian prawnych
Rodzaje CV i sposoby ich analizowania
Katarzyna Trawińska
Pytania do eksperta Pracownia pedagogiczna
Uczeń przewlekle chory – pomoc i edukacja w szkole i w domu Mirosława Suchocka
Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka Klemens Stróżyński

Co wynika z badań O jakości edukacji

Edukacja dla ludzi – nie dla instytucji Rozmowa z profesorem Michałem Federowiczem, dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych Anna Rękawek
Jakość edukacji elementarnej po 10 latach reformy w szkole Halina Sowińska

Kuluary oświaty

Wykorzystanie internetu do komunikowania się szkoły z otoczeniem doc. PaedDr. Ludvík Eger
Internet – pomoc w komunikacji szkoły z rodzicami? Rafał Szymczak
Rady na początek Małgorzata Nowak
Nauczycielem się JEST, a nie BYWA Małgorzata Nowak