Od Redakcji

W wakacyjnym numerze prezentujemy relację i refleksje dotyczące ważnego wydarzenia edukacyjnego, które w dużej mierze poświęcone było jakości nauczania oraz kwestii uczenia się przez całe życie – przedstawiając materiał dotyczący I Kongresu Polskiej Edukacji i zaprezentowanego na nim Raportu o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy, zachęcamy Państwa do zabrania głosu w debacie o rozwoju edukacji.
Po raz kolejny na łamach DS poruszamy kwestie związane z przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej. Tym razem na temat bezpieczeństwa danych i wdrażania unormowań prawnych rozmawiamy z wiceminister edukacji Lillą Jaroń.
Kolejna kwestia prawna poruszana w numerze – niezwykle istotna w okresie wakacyjnym –to omówienie unormowań prawnych związanych z organizacją zastępstwa na czas nieobecności dyrektora.
Tematyka prezentowanych pozostałych artykułów dotyczy między innymi sztuki przepraszania i przekazania jej uczniom, pokolenia Y, różnych aspektów dokonywania zmian w organizacji szkolnej, wykorzystania i zagospodarowania czasu, a także relacji dyrektor szkoły–organ prowadzący. Przedstawiamy również pierwszy, rozpoczynający cykl, felieton Jana Wróbla, dyrektora I SLO Bednarska.
Jak zawsze prezentujemy przykłady dobrej praktyki – Stylowego Dyrektora wraz z jego szkołą – laureata I nagrody w konkursie Szkoła Obywateli oraz model współpracy edukacji i rynku pracy dla regionu łódzkiego.
W wakacyjnym numerze, w odpowiedzi na żywe zainteresowanie czytelników, kontynuujemy publikowanie fragmentów dziennika dyrektor Małgorzaty Nowak.
Z życzeniami przyjemnej lektury i udanego wypoczynku przekazujemy Państwu najnowszy numer „Dyrektora Szkoły”.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Kongres Polskiej Edukacji Wacław Zawadowski
Jakość zaczyna się w szkole! Ewa Brańska, Mirosława Suchocka, Alina Głowacka
Kto właściwie płaci nauczycielowi? Jan Wróbel
Prognozy rynku pracy dla edukacji – studium przypadku dla regionu łódzkiego Jakub Stempień
Cuius regio – eius scholae, czyli o feudalizacji polskiej oświaty Stanisław Szelewa

Barwy zarządzania

Przeceniane i niedoceniane elementy zmiany Danuta Elsner
Diagnoza zawsze się opłaca Anna Brzosko
Efekt Flynna i pokolenie Google Jarosław Kordziński
Czas w edukacji Klemens Stróżyński

Pracownia pedagogiczna

Bardzo, bardzo przepraszam... Lucyna Bojarska

Co w prawie piszczy

Dane w systemie są bezpieczne – rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń Anna Rękawek
Kalendarium zmian prawnyc
Profi l kandydata do pracy
Krystyna Trawińska
Pytania do eksperta
Zastępowanie dyrektora na urlopie
Krzysztof Lisowski

Co wynika z badań

Determinanty sukcesu zarządzania
Kształtowanie kompetencji dyrektorów placówek szkolnych Jacek Szołtysek, Rafał Otręba

Kuluary oświaty

Profesjonalizm w uczeniu Andrzej Janowski
Jak uczyć obywatelskości – w perspektywie LLL i nie tylko Anna Rękawek
Mała szkoła w wielkim świecie Bogumiła Załęska-Waszkiewicz, Edyta Degiel-Pergół
Bogumiła Załęska-Waszkiewicz – laureatka konkursu Szkoła obywateli

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Zatrzymana w biegu
Małgorzata Nowak