Od Redakcji

W czerwcowym numerze „Dyrektora Szkoły” prezentujemy Państwu kilka dokumentów podsumowujących efekty uczenia i uczenia się. Są to: komunikat Komisji Europejskiej Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość, projekt dokumentu strategicznego opracowany przez międzyresortowy zespół do spraw uczenia się przez całe życie Perspektywa uczenia się przez całe życie, coroczny raport Komisji Europejskiej monitorujący postęp w ramach Programu Kształcenie i Szkolenie 2010 oraz raport Europejskiej Sieci Ekspertów Ekonomiki Oświaty (EENEE). Te dokumenty pozwalają spojrzeć na edukację jako element trwającego przez całe życie procesu uczenia się.
W procesie uczenia się niezwykle ważna jest umiejętność krytycznego myślenia, dlatego też temu zagadnieniu poświęcona jest ostatnia w tym roku szkolnym lekcja Akademii Zarządzania.
Kolejny rok wprowadzania reformy przyniósł w maju znowelizowaną ustawę o systemie informacji oświatowej. Na łamach naszego miesięcznika dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wyjaśnia w wywiadzie wiele wątpliwości związanych z bezpieczeństwem spersonalizowanych danych w SIO.
Aby jakiekolwiek zmiany mogły być w szkole wprowadzane z sukcesem, muszą być do nich przekonani dyrektorzy i nauczyciele. W liście otwartym do minister Katarzyny Hall profesor Lechosław Gwarecki nawołuje do skuteczniejszego pozyskiwania sojuszników zmian, do przekonywania ludzi oświaty, aby potraktowali je jako szansę.
W numerze znajdą Państwo także zaproszenie do refleksji na temat ewaluacji i jej wpływu na jakość w edukacji materiał o fińskim systemie wspierania w uczeniu się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przykład współpracy szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Uczmy się całe życie i w całej Europie – rozmowa z wiceministrem Mirosławem Sielatyckim Anna Rękawek
Informacja UE o postępach edukacji Mirosław Sielatycki
Kierunki polityki edukacyjnej w dokumentach strategicznych Opracowała: Anna Rękawek
Przyszłość europejskiej edukacji Antoni Jeżowski
Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu Lucja Orzechowska

Barwy zarządzania

Jakość edukacji czy/i ewaluacji? Małgorzata Nowak
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania Mirosława Suchocka
Czy wiek dyrektora szkoły ma znaczenie? Jan Fazlagić
O różnicach w kształceniu dziewcząt i chłopców Artur Górecki
Dwa oblicza pomagania Klemens Stróżyński

Akademia Zarządzania

Jak polubić krytyczne myślenie? Julian Piotr Sawiński

Co w prawie piszczy

Pytania do eksperta dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych 58 GIODO o SIO – rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Anna Rękawek
Nauczyciele jako opiekunowie wycieczek szkolnych i grup kolonijnych Małgorzata Drogosz
Pytania do eksperta dotyczące organizacji wycieczek szkolnych
Opis stanowiska pracy Katarzyna Trawińska
Kalendarium zmian prawnych

Pracownia pedagogiczna

Sztuczki z czasoprzestrzenią Lucyna Bojarska
O konieczności pogłębiania wiedzy na temat potrzeb uczniów o SPE Tomasz Srebnicki

Kuluary oświaty

Dyrektor szkoły jest najważniejszym ogniwem wszelkich zmian w oświacie Lechosław Gawrecki
Siła profesjonalizmu i dystansu Małgorzata Nowak

Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?