Od Redakcji

W najnowszym numerze „Dyrektora Szkoły” pokazujemy różne aspekty uczenia się w szkole społecznej odpowiedzialności. Szkoła jest miejscem w którym odbywa się proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego – w tym numerze znajdą Państwo informacje o różnych jego przejawach. Prezentujemy inicjatywy MEN, działania społeczne, projekty samorządowe i szkolne, również te związane z ruchem szkół społecznych i ich miejscem w systemie edukacji.
Maj to czas intensywnych działań związanych z ruchem służbowym, szczególnie w przededniu rewolucyjnych zmian w systemie edukacji, zapowiadanych w nowelizowanych ustawach, ale także przy rosnących zapowiedziach likwidacji szkół, łączenia ich w zespoły i możliwego grupowania. Dlatego też sporo miejsca poświęcamy na omówienie uregulowań prawnych związanych z tą tematyką Poruszamy również temat miejsc szkół społecznych w systemie edukacji, a o praktyce tworzenia szkolnych systemów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego mówi minister Katarzyna Hall.
W lekcji AZ zajmujemy się tematem efektywności szkoleń, które właściwie zaplanowane, zgodnie z potrzebami osób i zespołów, społeczności szkolnych są drogą do podnoszenia jakości pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej.
„Dyrektor Szkoły” zamówił raport na temat szkół, które zdecydowały się poddać certyfikacji ISO. Zapytaliśmy, ile ich jest, co im dał certyfikat ISO, jak się ma do obecnych wymagań określonych w rozporządzeniu o nadzorze – odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w tym numerze. Rozpoczynając temat, prosimy o kontakt Dyrektorów szkół ISO i podzielenie się na naszych łamach swoim doświadczeniem.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

O odpowiedzialności społecznej Andrzej Janowski
Rada Rodziców przy MEN
Podstawą działania jest analiza potrzeb uczniów – rozmowa z minister Katarzyną Hall Anna Rękawek
Smak niezależności Anna Sobala-Zbroszczyk
Powstała Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Jarosław Jankowski, Klaudia Wojciechowska

Barwy zarządzania

Z Iskry rozgorzał płomień Danuta Elsner, Izabela Kałuża
Oblicza jakości w edukacji Klemens Stróżyński
Czy chcemy demokracji w szkole? Elżbieta Gromniak, Ewa Hummel
Skuteczny marketing edukacyjny Lechosław Gawrecki
Włoskie rozwiązania edukacyjne, czyli rozważania dyrektora szkoły Anna Sowińska

Akademia Zarządzania

Przydatność i efektywność szkoleń – badania, teoria, praktyka Danuta Elsner

Co w prawie piszczy

Przekształcanie stosunku pracy Teresa Konarska
Szkoły niepubliczne w świetle prawa – status zawodowy nauczycieli Teresa Konarska
Nowe ramowe plany nauczania – nareszcie! Wiesław Włodarski
Kalendarium zmian prawnych
Pytania do eksperta

Pracownia pedagogiczna

Instrukcja obsługi ucznia Anna Brzosko
Mobbing w środowisku szkolnym – ofiary, sprawcy, skutki Adam Krasnosielski

Raport Dyrektora ISO w edukacji

Szkoły z certyfikatem ISO Artur Foremski

Kuluary oświaty

Szkoła Podstawowa nr 93 we Wrocławiu szkołą obywateli Jolanta Sawicka
Motywacja działania Jolanta Sawicka
VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej – próba bilansu Danuta Rodziewicz, Janusz Olczak
Plan daltoński – kilka refleksji po V EKDP Mirosława Suchocka
Efektywne umiejętności społeczne Beth Hurst, Gonny Reding
Książka naprawdę przyjazna, książka naprawdę praktyczna Marzanna Kielar, Piotr Ślusarczyk
Wieści gminne A cóż tam Panie słychać w… Organie?