Od Redakcji

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie talentami to główne tematy kwietniowego numeru „Dyrektora Szkoły”. Niezbędnik Dyrektora „System kontroli zarządczej”, autorstwa Elżbiety Linowskiej, zawiera uporządkowane procedury tworzenia systemu kontroli zarządczej w szkołach i placówkach. Natomiast lekcja Akademii Zarządzania dotyczy tematu zarządzania talentami rozumianymi jako niepowtarzalne wzorce umiejętności, zachowań i odczuwania każdego człowieka oraz wynikającego z takiej definicji celu edukacji – tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi talentów każdego ucznia. Autorami ósmej w tym roku szkolnym lekcji AZ są Renata Gut i Anna Brzosko.
W kwietniu ważnym zadaniem jest opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na przyszły rok. Wpływ na niego będą miały zmiany wprowadzone rozporządzeniami w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, dlatego też je teraz przypominamy. W tym numerze kontynuujemy cykl tekstów na temat zarządzania kadrami (tym razem jest to artykuł na temat analizy dokumentacji aplikacyjnej przy zatrudnianiu pracowników), a także dyskusję na temat szkolnego systemu ewaluacji wewnętrznej. Zachęcamy do przeczytania artykułów na temat marketingu usług edukacyjnych, standardów kształcenia, czy lekcji z wychowania do życia w rodzinie. Poza tym na łamach „Dyrektora Szkoły” znajdą Państwo m.in. relację z V Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, a także dużo zaproszeń do udziału w konkursach, spotkaniach i konferencjach, którym jako miesięcznik patronujemy.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

O V Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli Ewa Brańska
By nie udomowić zmiany Jarosław Kordziński
Oświata w Gliwicach – rozmowa z wiceprezydent Renatą Caban Renata Kluska

Barwy zarządzania

Ewaluacja wewnętrzna – debaty ciąg dalszy Klemens Stróżyński, Danuta Elsner
Marketing usług edukacyjnych Lechosław Gawrecki
Awantura o talenty Anna Brzosko

Akademia Zarządzania

O zarządzaniu talentami Renata Gut, Anna Brzosko

Co w prawie piszczy

Zupa powinna być gorąca Stanisław Szelewa
Selekcja kandydatów do pracy – analiza dokumentów aplikacyjnych Katarzyna Trawińska
Pytania do eksperta
Kalendarium zmian prawnych

Standardy kształcenia, czyli jeszcze bardziej po europejsku Maciej Osuch

Pracownia pedagogiczna

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole Magdalena Krawczonek
Wychowanie do życia w rodzinie? Bogdan Jankowski

Niezbędnik Dyrektora

System kontroli zarządczej
Kontrola zarządcza – to proste! Elżbieta Linowska

Kuluary oświaty

Ruszyliśmy w Polskę! Edyta Figura
Zielony Wizjoner – konkurs dla nowoczesnych szkół
Wieści gminne A cóż tam Panie słychać w… Organie?

Reklama szeptana Jan Fazlagić
Jak zbudowano szkołę obywateli Ryszard Więcek
Ryszard Więcek – laureat konkursu Szkoła obywateli