Od Redakcji

W tym numerze „Dyrektora Szkoły” znajdą Państwo informacje o ważnych nowościach i o znaczących, zapowiadanych zmianach. Inicjujemy również dyskusję na temat projektowanych zmian w systemie oceniania jakości edukacji.
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z wiceminister edukacji Krystyną Szumilas, a także rozmowy z Renatą Gut o tym, jak być dobrym menedżerem w oświacie. Na łamach lutowego numeru zamieszczamy m.in.: analizę wyników ewaluacji zewnętrznej w zakresie realizacji w szkołach wymagania dotyczącego przestrzegania norm społecznych oraz komentarz pogłębiający znaczenie tego wymagania, prezentację poglądu na szkołę jako na placówkę usługową, propozycję metody partnerskiej współpracy z rodzicami oraz omówienie sposobów na to, aby szkolne rytuały i ceremonie nabrały waloru autentycznie wychowawczego. A obszerny dział Co w prawie piszczy zawiera kilka artykułów wspierających praktyczną interpretację prawa.
W lutowej lekcji AZ pierwsze wprowadzenie w nowe narzędzie: maturalne wskaźniki EWD! Ponieważ funkcjonują dopiero od początku stycznia, to naprawdę warto odrobić tę lekcję.
W tych numerach, w których nie planujemy Niezbędników Dyrektora, otrzymają Państwo nowe działy. W lutowym jest to Raport DS – już czwarta odsłona jakże istotnego w Roku Odkrywania Talentów tematu zarządzania talentami.

Zachęcamy do przeczytania lutowego numeru „Dyrektora Szkoły”!

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Ten proces się zaczął – rozmowa z sekretarz stanu Krystyną Szumilas Anna Rękawek
Jakość edukacji? Anna Rękawek

Barwy zarządzania

Szkoła jako instytucja usługowa Lechosław Gawrecki
Respektowane są normy społeczne Piotr Sztompka
Wybrane wyniki ewaluacji zewnętrznej Marcin Jewdokimow, Bartłomiej Walczak
Kilka polemicznych uwag na temat tworzenia systemu wewnętrznej ewaluacji Stefan Wlazło
Jak być dobrym menedżerem w oświacie? Rozmowa z Renatą Gut Jan Fazlagić
Rytuały i ceremonie Lucyna Bojarska

Akademia Zarządzania

Maturalne wskaźniki EWD w pytaniach i odpowiedziach Ewa Stożek

Co w prawie piszczy

Zrozumieć finanse publiczne w szkole – suplement (nie tylko) socjalny Antoni Jeżowski
Kalendarium zmian prawnych
Negatywne skutki zwolnień pracowników i sposoby ich ograniczania Katarzyna Trawińska
Dodatek funkcyjny jako składnik wynagrodzenia nauczycieli Sławomir Uliasz
Czytanie cudzych listów Maciej Osuch
Status nauczyciela i dyrektora – marzenia i refleksje Zygmunt Puchalski

Raport Dyrektora

Szkoły Zarządzanie talentami
O raportach „Dyrektora Szkoły” Anna Rękawek
Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych Jolanta Boryszewska
Indywidualizacja nauczania matematyki – co to takiego? Krystyna Dałek
Jakość środowiska pracy w polskiej oświacie Jan Fazlagić

Kuluary oświaty

Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Mirosława Suchocka
My i oni – o kreatorach i adresatach zmiany Danuta Elsner
Wieści gminne A cóż tam Panie słychać w… Organie?