Od Redakcji

Dyskusja i współpraca – to słowa klucze numeru lutowego. W numerze lutowym znajdą Państwo m.in. obszerny materiał o szkolnictwie zawodowym wraz z charakterystyką proponowanej reformy i komentarzami do niej, a także materiał omawiający sposoby wspierania dzieci – zwłaszcza, ale nie tylko, tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przy przekraczaniu progów edukacyjnych. Swoimi przemyśleniami i opiniami na temat przydatności nowego nadzoru pedagogicznego w kreowaniu polityki edukacyjnej państwa oraz wspieraniu podnoszenia jakości pracy szkoły dzieli się z nami Grzegorz Mazurkiewicz. Oprócz tego poruszamy temat szkoły jako miejsca budowania kapitału społecznego i możliwości wykorzystania wyników badań społecznych do planowania pracy szkoły z poziomu ministerstwa, samorządu i dyrektora szkoły.
Opracowana przez Danutę Elsner piąta w tym roku szkolnym lekcja Akademii Zarządzania jest poświęcona metodom budowania sieci szkół uczących się (ten temat pojawia się także w dwóch artykułach).
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy Niezbędnik Dyrektora Przedszkola „Przed Szkołą”, który rozpoczyna cykl publikacji dla dyrektorów przedszkoli.
Do numeru lutowego jest dołączony jeszcze jeden dodatek – kolejny z cyklu „Samorząd oświacie przychylny”. W dodatku „Gdyńską edukację inspirują wyzwania! Samorząd oświacie przychylny” swoje sukcesy edukacyjne prezentuje Gdynia – są one efektem aspiracji i możliwości oraz współpracy wszystkich środowisk zainteresowanych rozwojem edukacji i przyjaznym dla uczniów działaniem szkół.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Przydatny nadzór pedagogiczny Grzegorz Mazurkiewicz
Reforma kształcenia zawodowego Stanisław Szelewa

Miękka strona zarządzania

Jak szkoły uczą się razem? Pieter Leenheer
Sieć uczących się szkół (cz. I) Justina Erčulj, Krajowe Centrum Kierowania Edukacją, Słowenia

Samorząd oświacie przychylny

Szkoła jako miejsce tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego Mirosław Sielatycki

Edukacja na Świecie

Dobre praktyki dotyczące kształcenia zawodowego w aspekcie transgranicznego rynku pracy Tadeusz Popowicz

Akademia zarządzania

Czy szkoły mogą uczyć się razem? dr Danuta Elsner

Uwarunkowania prawne

Konsultacja ze związkiem zawodowym Teresa Konarska
Kalendarium zmian prawnych

Felieton

Magia egalitaryzmu Zbigniew Ignacy Paśko

Pracownia Pedagogiczna

Niezgoda rujnuje, czyli „wojujący” rodzice Maciej Osuch

Dyrektor Przedszkola

Włączanie jest procesem Anna Florek

Debaty

Ewaluacja to nie mierzenie jakości – wersja 2.0 Stefan Wlazło
O innowacjach w edukacji – on-line Anna Sobala-Zbroszczyk

Reportaż

Jeden z wielu, a jednak inny Zofia Adamaszek

Rozmaitości

Stylowy dyrektor
Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły dr hab. Dorota Turska
Słownik podstawowych pojęć polityki na rzecz LLL Stanisław Drzażdżewski