Od Redakcji

Numer otwiera relacja z debaty redakcyjnej na temat zadań psychologa szkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej, którą zorganizowaliśmy w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektowanych przez MEN zmian w organizacji systemu pomocy psychologiczno-społecznej.
Drugim bardzo ważnym tematem jest ewaluacja zewnętrzna. Publikujemy na ten temat dwa artykuły prezentujące dwa punkty widzenia. Kontynuujemy cykl artykułów Antoniego Jeżowskiego o finansach w szkole, a tekstem Stanisława Szelewy podejmujemy temat finansów również od innej strony.
Wśród tekstów poruszających na łamach „Dyrektora Szkoły” wiele ważnych tematów mogą Państwo znaleźć m.in. tekst włączający się w polemikę na temat przyszłości szkoły toczącą się na przełomie roku na łamach prasy codziennej oraz tekst na temat zalet i wad gimnazjum ocenianego po dziesięciu latach funkcjonowania szkoły przez dyrektorkę gimnazjum Małgorzatę Nowak. W numerze nie zabrakło relacji z IV Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, a także artykułu wprowadzającego w zagadnienia oceniania kształtującego oraz tekstu pokazującego jakim wyzwaniem dla edukacji jest Euro 2012.
Do numeru majowego dołączony jest już trzeci dodatek z cyklu „Samorząd oświacie przychylny” w którym swoje sukcesy edukacyjne prezentuje Szczecin („Szczecińska szkoła! Samorząd oświacie przychylny”).

 

SPIS TREŚCI

Debaty

Psychologia bliżej szkoły. Debata redakcyjna miesięcznika „Dyrektor Szkoły” Anna Rękawek

Polityka edukacyjna

Ewaluacja in statu nascendi Klemens Stróżyński

Dyrektor zarządzający

Środki finansowe organów wewnętrznych szkoły Antoni Jeżowski
Gimnazjum nam się udało Małgorzata Nowak

Miękka strona zarządzania

List do Juliana Wojciech Turewicz

Samorząd oświacie przychylny

Euro 2012 jako zadanie edukacyjne Mirosław Sielatycki

Edukacja na świecie

Ewaluacja szkół w Saksonii Łukasz Kluz

Uwarunkowania prawne

„Likwidacja” uchwałą rady czy tylko zmianą zapisu w statucie? Stanisław Szelewa

Dyrektor przedszkola

Przeżyliśmy ewaluację zewnętrzną Wioletta Bartoszewska
O IV Europejskiej Konferencji . Dyrektorów Przedszkoli Katarzyna Szczepkowska

Forum „Dyrektora Szkoły”

Szkoła musi być odważna! Anna Sobala-Zbroszczyk

Felieton

Otwartość Zbigniew Ignacy Paśko

Reportaż

Na marginesie 60-lecia – o szkole marzeń i radości tworzenia Danuta Rodziewicz

Rozmaitości

Stylowy dyrektor
Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły
Małgorzata Nowak