Od Redakcji

„Miary sukcesu” to temat przewodni majowego numeru „Dyrektora Szkoły”. Numer ten obfituje w artykuły o bogatej i różnorodnej tematyce. Dla wszystkich wspólnym mianownikiem pozostają miary sukcesu. Przeczytacie Państwo m.in. o metodach analizy wyników, które pozwolą skutecznie i sensownie, mądrze i rozsądnie wykorzystać je do planowania pracy szkoły, planowania zmian, jeśli są konieczne. A we wszystkich tekstach przewija się przekonanie, że wszelkie informacje zbierane różnymi metodami o szkole, jej pracy i efektach mają sens tylko wtedy, kiedy służą rozwojowi placówki w sposób przejrzysty dla partnerów szkolnej społeczności.
Zgodnie z zapowiedzią w tym numerze „Dyrektora Szkoły” znajdują się dwie lekcje Akademii Zarządzania. Są one poświęcone zagadnieniu analizy wyników egzaminu zewnętrznego i jej wykorzystaniu. W lekcjach Klemens Stróżyński pokazuje relację między egzaminami zewnętrznymi a procesem kształcenia w szkole oraz wykłada podstawy metodologii analizy wyników i daje praktyczne przykłady nietypowych metod analitycznych.
Do numeru majowego dołączony jest Niezbędnik Dyrektora Szkoły „Programy wspierania talentów”. Jest on kontynuacją marcowego niezbędnika „Zarządzanie talentami w szkole”.
Dodatkowo do Państwa rąk trafia bezpłatny dodatek „Nowe technologie w szkole. Wizualizacja i interaktywność”.

 

SPIS TREŚCI

Wywiad

O potrzebie dobrze skrojonego systemu edukacji – rozmowa z wiceminister edukacji Lillą Jaroń

Dyrektor zarządzający

Monitoring podstawy programowej w szkołach Jarosław Kordziński

Miękka strona zarządzania

Kłopoty z matematyką dla najmłodszych Wacław Zawadowski

Polityka edukacyjna

Zawód dla dzieci ulicy („bezprizornych”) Wojciech Książek

Edukacja na Świecie

Autoewaluacja drogą do uczącej się organizacji dr Jana Vaštátková, dr Michaela Prášilová, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy?
II Zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” Nasłuchiwała: Anna Rękawek
Kalendarium zmian prawnych

Akademia Zarządzania

Analiza wyników egzaminu zewnętrznego i jej wykorzystanie Klemens Stróżyński

Dyrektor przedszkola

Jedenastu Japończyków Danuta Elsner, Mirela Nawrot

Samorząd oświacie przychylny

Dolnośląski sposób na modernizację kształcenia zawodowego Małgorzata Iwańska, Stanisław Szelewa

Nauczyciel – promotor szkoły

Projekty unijne szansą jakościowego rozwoju szkoły Agata Markiewicz

Forum „Dyrektora Szkoły”

Nie wstydź się, trzeba dać świadectwo! Danuta Rodziewicz

Felieton

Gimnazja, czyli warzone, niewypite… Maciej Osuch

Reportaż

Jest taka szkoła… Grażyna Pytkowska

Rozmaitości

Stylowy dyrektor
Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły
Wacław Zawadowski