Od Redakcji

„Po roku reformy” to temat przewodni czerwcowego numeru „Dyrektora Szkoły”. W mijającym roku szkolnym dużo się działo – i temu „dużo” poświęcamy czerwcowy numer miesięcznika. Na łamach „Dyrektora Szkoły” pokazujemy pierwsze doświadczenia i refleksje związane z nową podstawą programową, która zorganizowała edukację przedszkolną oraz pierwsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Zadajemy pytanie, czy 6-latek zmienił szkołę. Odpowiedzi są różne – wynikające z badań oraz doświadczeń dyrektorów, nauczycieli, psychologów i samorządowców.
W czerwcowym numerze „Dyrektora Szkoły” znajdą Państwo tekst omawiający system postępowania kryzysowego pod znamiennym tytułem W kryzysie nie bądź sam! Rozpoczynamy nim cykl artykułów na temat różnych sytuacji kryzysowych w szkole, zarządzania kryzysem i radzenia sobie w sytuacjach trudnych – walka z żywiołem jest jedną z nich. O ogłoszonym w kwietniu przez MEN konkursie Szkoła obywateli mówi w wywiadzie minister Katarzyna Hall. W kontekście powodzi idea konkursu nabiera pogłębionej wymowy.
W tym numerze nie mogło zabraknąć tekstów dotykających takich zagadnień jak projekt zmian w systemie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz projekt reformy szkolnictwa zawodowego. Nie zabrakło również pogłębionej refleksji prawnej – tym razem na temat interpretacji ważnych dla dyrektorów szkół podstaw prawnych funkcjonowania rodzin zastępczych oraz finansowania zadań oświatowych (w kolejnym artykule z cyklu tekstów na temat finansów szkolnych).
Zbadajmy przydatność i efektywność szkoleń to tytuł 9 lekcji Akademii Zarządzania.
Zgodnie z zapowiedzią do numeru czerwcowego dołączony jest już drugi numer poradnika dyrektorów przedszkoli. Ten numer „PRZED SZKOŁĄ – Poradnika Dyrektora Przedszkola” poświęcony jest praktyce zmiany, jaka w tym roku nastąpiła w przedszkolach.

 

SPIS TREŚCI

Wywiad

Szukamy lokalnych liderów Rozmowa z minister edukacji Katarzyną Hall o konkursie im. Anny Radziwiłł

Dyrektor zarządzający

Finansowanie realizacji zadań Wydatki bieżące i zmiany w planie finansowym Antoni Jeżowski
Outsourcing WDN Bronisław Muszyński
System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart

Miękka strona zarządzania

Pomagajmy sobie nawzajem Dick Aurell, wykładowca Centrum Zarządzania Szkołą na Uniwersytecie w Göteborgu i na Uniwersytecie w Karlstad

Polityka edukacyjna

To nie jest takie proste Jarosław Kordziński
Co dalej z liceum profilowanym? Tadeusz Popowicz

Samorząd oświacie przychylny

Sześciolatki w szkołach – bilans zysków i strat Małgorzata Tonia

Akademia Zarządzania

Zbadajmy przydatność i efektywność szkoleń Danuta Elsner i Krzysztof Bednarek

EDUKACJA NA Świecie

Uspołecznienie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce – porównanie Małgorzata Lewandowska

Co wynika z badań

Sukces jest możliwy Rozmowa z profesor Elżbietą Putkiewicz

Uwarunkowania prawne

Rodziny zastępcze – próba obalenia mitów… Maciej Osuch
Kalendarium zmian prawnych

Pracownia pedagogiczna

W kryzysie nie bądź sam! Dorota Ziółkowska-Maciaszek

Dyrektor przedszkola

Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka Ewa Czownicka

Felieton

FUTUR EINS Zbigniew Ignacy Paśko

Debaty

EWALUACJA – audiatur et altera pars Jerzy Małecki
Akcja: uczeń zdolny w szkole Bogdan Jankowski

Rozmaitości

Wiedzieć więcej o Parlamencie Europejskim Barbara Bodalska
Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły Wacław Zawadowski