Od Redakcji

Jak co roku numer sierpniowy „Dyrektora Szkoły” ma nieco inny charakter niż pozostałe. Materiałami tworzącymi sierpniowe „Vademecum roku szkolnego 2010/2011” staramy się Państwu ułatwić planowanie całego roku szkolnego. Zgodnie z zapowiedziami w numerze tegorocznym zmieniliśmy jednak formułę.
Omawiamy te zadania dyrektora, które będą w tym roku szczególnie ważne z racji zmian w prawie i kolejnego etapu reformy. Plany resortu przedstawia w wywiadzie minister edukacji Katarzyna Hall, a wiceminister Mirosław Sielatycki rysuje kierunki rozwoju edukacji sprzyjającej powstawaniu społeczeństwa otwartego w perspektywie postlizbońskiej. W tym numerze znajdą Państwo charakterystykę zadań dyrektora związaną z planowaniem ewaluacji wewnętrznej. Dużo uwagi poświęciliśmy trudnym zadaniom z zakresu planowania finansów (szczególnie, że sukcesywnie wchodzą w życie regulacje nowej ustawy o finansach publicznych dotyczące również dyrektorów szkół).
Wykaz dokumentacji szkolnej i przypomnienie aktów prawnych i zasad ochrony danych osobowych w nie wpisanych dopełnia obrazu najistotniejszych zagadnień pokazanych w tegorocznym Vademecum.
Do sierpniowego numeru dołączona jest płyta CD zawierająca m.in.: archiwum „Dyrektora Szkoły” 1/2010 – 6/2010, ofertę dla oświaty, projekty szkoleniowe DS. Wśród przydatnych materiałów znajdują się np.: szczegółowe omówienie projektowanych zmian w prawie, omówienie zadań dyrektora związanych z awansem zawodowym, informacje o metodach poszukiwania i źródłach wiedzy o prawie oświatowym.
Dodatkowo we wrześniowym numerze "Dyrektora Szkoły" znajdą Państwo kalendarz plakatowy, ułatwiający planowanie całego roku szkolnego.

 

SPIS TREŚCI

Vademecum Dyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2010/2011 odkrywajmy talenty Rozmowa z minister edukacji narodowej Katarzyną Hall
Terminy wchodzenia w życie najważniejszych zmian
Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum Cezary Kocon
Zadania związane z ewaluacją wewnętrzną Danuta Elsner, Klemens Stróżyński
Planowanie finansowe w szkole Antoni Jeżowski
Ochrona danych osobowych w oświacie – wypisy z prawa
Dokumentacja szkoły
Koncepcja pracy przedszkola
Danuta Elsner, Urszula Szałaj
Otwartość na świat Rozmowa z wiceministrem edukacji Mirosławem Sielatyckim
Wyzwania początkujących dyrektorów szkół i… nie tylko Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek
Akademia Zarządzania Młodego Dyrektora już działa Jolanta Leśniak
Dyrektor we współpracy – refleksje praktyka Wiesław Włodarski, Anna Rękawek
Kalendarium zmian prawnych