Od Redakcji

W październikowym numerze „Dyrektora Szkoły” nie mogło zabraknąć obszernej informacji o tak ważnym wydarzeniu jak XII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz o rozstrzygnięciu naszych konkursów: Osobowość Polskiej Edukacji i POMOST. A tematy będące treścią konferencji kontynuujemy artykułem profesora Leszka Korporowicza.
Warto również przeczytać artykuł Janiny Zawadowskiej, tekst Lucyny Bojarskiej i zapowiedź poradnika Klemensa Stróżyńskiego. Wszystkie teksty w „Dyrektorze Szkoły” są warte uważnej lektury!
Pierwsza w tym roku szkolnym lekcja Akademii Zarządzani poświęcona jest budowaniu i modyfikowaniu własnego programu nauczania. Zachęcamy do lektury Niezbędnika Dyrektora Szkoły z cyklu „Finanse w edukacji”, w którym profesor Antoni Jeżowski porusza niezwykle ważny temat zarządzania majątkiem w szkole.

 

 

 

SPIS TREŚCI

XII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

O wolności, dzielności i… Karcie Nauczyciela Anna Sobala-Zbroszczyk
Fotorelacja
Konkurs Osobowość Polskiej Edukacji

Konkurs Pomost

Polityka edukacyjna

Ewaluacja zorientowana na rozwój Leszek Korporowicz

Dyrektor zarządzający

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych Wiesław Włodarski
Ewaluacja wewnętrzna milowym krokiem ku uczącej się organizacji Danuta Elsner

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy Projekt edukacyjny według nowego rozporządzenia Klemens Stróżyński
Wokół organizacji roku szkolnego
Kalendarium zmian prawnych

Akademia Zarządzania

Budowanie i modyfi kowanie własnego programu nauczania Dorota Obidniak

Miękka strona zarządzania

Konflikty szkoła – rodzice Dorota Ziółkowska-Maciaszek
Organizowanie doskonalenia w szkole Bogdan Jankowski

Edukacja na świecie

Życie jako uczenie się – Fiński Narodowy Program Badań Janina Zawadowska

Pracownia pedagogiczna

W czasie deszczu dzieci się nudzą – w szkole też Lucyna Bojarska

Dyrektor przedszkola

Grupy różnowiekowe w przedszkolu Mirosława Suchocka

Rozmaitości

Forum dyrektora E-dziennik

Felieton

Młodzież jest różna Janina Zawadowska