Od Redakcji

W grudniowym numerze naszego miesięcznika pokazujemy z różnych perspektyw temat wspieraniu rozwoju. W wywiadzie udzielonym „Dyrektorowi Szkoły” minister Lilla Jaroń opowiada o realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych – w niezwykle ważnym kontekście indywidualizacji nauczania, która jest priorytetem reformy edukacji, szczególnie w Roku Odkrywania Talentów. Bez niej, bez dbałości o stwarzanie równych szans każdemu i wszystkim, trudno mówić o wspieraniu rozwoju. Obszerny materiał o równych szansach w kontekście problematyki płci w kierowaniu szkołą znajdą Państwo w lekcji Akademii Zarządzania.
Tekst Sprawozdawczość z wykonania zadań finansowych kończy publikowany przez cały rok cykl artykułów profesora Antoniego Jeżowskiego na temat finansów w szkole. Cały cykl, wraz z niezbędnikiem dołączonym do listopadowego numeru, stanowi wykład wiedzy na temat zadań i odpowiedzialności dyrektora za finanse publiczne, zorganizowany według kalendarza zadań dyrektora.
Poza tym w tym numerze „Dyrektora Szkoły” zamieszczamy teksty relacjonujące efekty dyskusji prowadzonych w różnych eksperckich gremiach na temat projektu Krajowych Ram Kwalifikacji, a wśród wielu interesujących artykułów mogą Państwo przeczytać kolejny artykuł z cyklu Skład z porcelany.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Indywidualizacja nauczania – to nie tylko marzenie Rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń – Anna Rękawek
Debata o Krajowych Ramach Kwalifikacji rozpoczęta Wiesław Włodarski

Dyrektor zarządzający

Sprawozdawczość z wykonania zadań finansowych Antoni Jeżowsk
Egzaminacyjne chmury nad szkołą Klemens Stróżyński
O technologiach z dystansem Anna Sobala-Zbroszczyk

Uwarunkowania prawne

Kontrola zarządcza: nowe-stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej Elżbieta Linowska
Co w prawie piszczy. Projekt nowego SIO Anna Rękawek
Kalendarium zmian prawnych
O rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego Maciej Osuch, Wiesław Włodarski

Akademia zarządzania

Natura czy kultura? Problematyka płci w kierowaniu szkołą Danuta Elsner

Miękka strona zarządzania

Stereotypy płciowe Agnieszka Sznajder
O potrzebie kodeksu etycznego nauczyciela Ferdynand Froissart

Pracownia pedagogiczna

Skład porcelany Kiedy uczniowie ignorują polecenia... Lucyna Bojarska

Samorząd oświacie przychylny

Ku mądrej i atrakcyjnej szkole Lucja Orzechowska

Edukacja na świecie

Edukacja w Korei Południowej Janina Zawadowska

Rozmaitości

Wieści gminne A cóż tam Panie słychać w… Organie?
O edukacji na V Kongresie Obywatelskim Janina Zawadowska
Felieton Świąteczny dyrektor i Rycerze Jedi... Maciej Osuch
Stylowy dyrektor Portrety nieco subiektywne – Grażyna Kwiecińska, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku
Dokument, który nie straszy – koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku Grażyna Kwiecińska