Od Redakcji

W numerze znajdą Państwo wywiad, w którym profesor Urszula Sztanderska mówi o barierach dzielących edukację od rynku pracy i możliwościach ich niwelowania, artykuły o perspektywach rozwoju edukacji – ale zawsze wracamy do pytania, w jaki sposób dyrektor może tę ogólną wiedzę o społecznych i gospodarczych mechanizmach rozwoju, o zmianach systemowych, przekładać na praktykę szkolną. Zatem znajdą tu Państwo również teksty opisujące przykłady metod, których zastosowanie może być pomocne w realizacji tego celu oraz relacje ze szkół, które z sukcesem od lat te metody stosują. Pora na relacje z Waszych szkół – zapraszamy!
Czeka Państwa w najbliższym czasie dużo pracy nad wprowadzeniem w szkole zmian wynikających z reformy programowej, konieczności organizowania równolegle kształcenia według dwóch podstaw, dwóch ramówek i różnych programów nauczania albo przygotowań do tego. Warto, myśląc o tym, spojrzeć na swoją szkołę z pytaniem o to, w jaki sposób wpisuje się w ogólne trendy zmian społecznych – wyobrazić sobie uczniów w życiu dorosłym i zobaczyć, jak dają sobie radę i czy szkoła im w tym pomogła. Spojrzeć inaczej.
Czerwiec to czas piętrzących się obowiązków związanych z zakończeniem roku szkolnego, ale też sprzyjający refleksji, podsumowaniom i pytaniom. Perspektywę tego, co dalej, otwierają jednak wakacje! Życzę, abyście podczas wakacji znaleźli Państwo czas i przestrzeń dla siebie!

 

SPIS TREŚCI

Wywiad

Między edukacją a pracą z prof. Urszulą Sztanderską rozmawiała Anna Rękawek

Felieton

Przyjaźnie i bezpiecznie, czyli pedagogizacja prawa... Maciej Osuch

Dyrektor zarządzający

Przyszłościowa orientacja edukacji Julian Piotr Sawiński
Diagnoza szkolna 2009

Miękka strona zarządzania

Teoretycy i praktycy Jarosław Kordziński
Meandry Komunikacji w szkole Krystyna Marczewska

Polityka edukacyjna

O kosztach kształcenia Antoni Jeżowski
Problematyka edukacyjna w oczach "Opinii Publicznej" Ewa Tomaszewska

Samorząd oświacie przychylny

Uczeń wyzwaniem dla współczesnej edukacji Lucja Orzechowska

Akademia Zarządzania

Potencjał szkoleń - twórze zadanie dla Dyrektora Anna Rękawek
Relacja z III Zjazdu AZ Maria Kotowska

Edukacja na świecie

Dobre kształcenie nauczycieli warunkiem wysokich wyników w edukacji Janina Zawadowska
Czescy dyrektorzy szkół a reforma programowa prof. dr Milan Pol, dr Lenka Hloušková, dr Petr Novotnỳ, dr Martin Sedláček, tłumaczyła Danuta Elsner

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? O pilnej potrzebie edukacji prawnej Nasłuchiwała: Jolanta Jerzewska
Kalendarium zmian prawnych

Reporaż

Szkoła z pasją Na podstawie materiałów nadesłanych do Redakcji

Pracownia pedagogiczna

Nauczyciel a Rodzic czy Nauczyciel i Rodzic? Hanna Micińska
Projekt edukacyjny a rozwój ucznia Mirosław Wołojewicz

Dyrektor Przedszkola

Kochana Mamo, kochany Tato! Dorota Klinkowska

Rozmaitości

Molestowanie kapitalizmu Zbigniew Ignacy Paśko
Lektury obowiązkowe Dyrektora Szkoły Anna Rękawek
Stylowy dyrektor