Od Redakcji

Tematem przewodnim wrześniowego numeru "Dyrektora Szkoły" jest nadzór pedagogiczny.
Numer ten zawiera m.in. materiały o nowym rozporządzeniu w sprawie nadzoru, wywiady z autorami nowego prawa i opinie praktyków na temat wprowadzania go w życie oraz przewidywanych skutków. A to wszystko w kontekście rozwiązań stosowanych na świecie. Dodatkowo we wrześniowym numerze "Dyrektora Szkoły" znajdą Państwo kalendarz plakatowy, ułatwiający planowanie całego roku szkolnego.

 

 

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny Stefan Wlazło

Dyrektor zarządzający

Diabeł w szczegółach, czyli wątpliwości belfra Andrzej Wyrozembski
Nadzór pedagogiczny – narzędziem w realizacji polityki oświatowej państwa Anna Wesołowska

Miękka strona zarządzania

Profesjonalnie ucząca się społeczność Karen Meynen, Paul Mahieu, Tłumaczyła Danuta Elsner

Samorząd oświacie przychylny

Dotacje dla szkół Mirosław Obrębski
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego Lucja Orzechowska

Edukacja na świecie

Jak Finowie kształcą nauczycieli? Małgorzata Pomianowska, Janina Zawadowska

Co wynika z badań

Miejsce badań marketingowych w oświacie Marek Jastrzębski, Jan Fazlagić

Uwarunkowania prawne

Mierzenie jakości – wersja 2.0 Cezary Kocon
Kalendarium zmian prawnych

Pracownia pedagogiczna

Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo szkole? Beata Bryś
Warsztaty dla liderów młodzieżowych jako forma zajęć profilaktycznych Walentyna Olszewska
Przepis Grześka Lucyna Bojarska

Dyrektor przedszkola

Nauczycielki przedszkola niepublicznego o nowym nadzorze Agnieszka Kurantowicz
Wychowanie Piotrusia Pana Dorota Klinkowska

Forum „Dyrektora Szkoły”

Taniec chochoła… Bogdan Jankowski

Felieton

List do ucznia Krzysztof Zajdel

Nauczyciel – promotor szkoły

Opinie uczniów klas czwartych dotyczące oceny opisowej i stopniowej Joanna Szymańska
Nauczyciel w oczach gimnazjalistów Łucja Rokita

Rozmaitości

Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły Wacław Zawadowski
Stylowy dyrektor