Od Redakcji

Numerem listopadowym, który właśnie biorą Państwo do ręki, zapraszamy do refleksji nad zagadnieniami związanymi z wyrównywaniem szans – rozumianym bardzo szeroko i pokazywanym z różnych perspektyw.
Co to znaczy – wyrównywać szanse?
Punkt wyjścia jest zawsze ten sam: każdy człowiek musi mieć możliwość rozwoju indywidualnego potencjału, dzięki czemu będzie mógł znaleźć swoje miejsce – najpierw w przedszkolu, potem w szkole na różnych jej etapach, a następnie w życiu dorosłym i pracy.
Inne artykuły w tym numerze także dotykają tego zagadnienia, ale nawet przy tak dużym wachlarzu zagadnień, ilustrującym wielowymiarowość problemu wyrównywania szans, nie wyczerpujemy tematyki. Każdy z Państwa nieustannie odpowiada sobie na pytanie, jakie problemy w jego szkole są najpoważniejsze, jakich działań wymagają… Im szerzej myślimy o wyrównywaniu szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu, tym większe efekty takie działania mogą przynieść.
Zapraszam do lektury numeru i wspólnej refleksji.

 

SPIS TREŚCI

Polityka edukacyjna

Edukacja i uczenie się w Polsce w perspektywie europejskiej Stanisław Drzażdżewski
Doskonalenie do… udoskonalenia Bogdan Jankowski
Zmiany, zmiany, zmiany… w egzaminach zewnętrznych Anna Sobala-Zbroszczyk

Dyrektor zarządzający

Wspomaganie początkujących dyrektorów szkół – rozpiętość możliwości. Danuta Elsner
Korzystne dwie godziny Jarosław Kordziński
O wychowaniu patriotycznym inaczej Janina Osewska

Miękka strona zarządzania

Pokój Rodzicielski w szkole Piotr Kowalczuk
Dzieci z FAS w szkole… Lucyna Bojarska

Akademia Zarządzania

Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły Klemens Stróżyński

Dyrektor przedszkola

I dzieci z FAS w przedszkolu Lucyna Bojarska

Samorząd oświacie przychylny

Kartą po głowach samorządowców i nauczycieli Stanisław Szelewa

Edukacja na świecie

Asystent i specjaliści w szkole fińskiej Anna Florek

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? Religia, etyka, dramat – czyli głos w cichym dyskursie… Nasłuchiwał: Maciej Osuch
Kalendarium zmian prawnych

Pracownia Pedagogiczna

Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski Monika Chorab

Felieton

Pełno nas, a jakby… zbyt wielu nas było? Maciej Osuch

Reportaż

Ścieżki dochodzenia do sukcesu Elżbieta Majka

Rozmaitości

Relacja z XIV Forum Inicjatyw Oświatowych – kampania na Rzecz Edukacji na Wsi Opracowała: Anna Rękawek
Perspektywy systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce – dyskusja panelowa Opracował: Bogdan Jankowski
Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły
Odzyskaj władzę nad własnym czasem Ewa Grodecka
Stylowy dyrektor