Od Redakcji

Zadziwiające, jak często myśląc o edukacji, dotychczasowych doświadczeniach i postulowanych zmianach, wspominam program TERM. Ten skrót stał się zrozumiały nawet dla osób, które nie brały udziału w szkoleniach doskonalących kadry kierownicze. A "Termowcy" lub "Termici" - do dziś stanowią zwartą grupę ludzi, którzy rozpoznają się w dowolnym środowisku. - Jestem po "Termie" - takie zdanie stanowi przepustkę do "elitarnego" klubu wtajemniczonych.
Ale nie dla wspomnień piszę o fenomenie szkoleń, które bardziej niż jakiekolwiek inne zmieniły myślenie o zarządzaniu oświatą i zintegrowały środowisko. Dziś nadrzędnym tematem jest dla mnie nadzór pedagogiczny.
Rzeczywistość jest bowiem trudna. Wyobraźmy sobie szkołę, którą zarządza świetny, kreatywny dyrektor lub dyrektorka. Ma pomysły, chce wdrażać innowacje, widzi potrzebę innego zorganizowania szkoły. Więcej, potrafi swoją wizję wcielać w życie. Nie dość na tym, wie również, jak pozyskiwać sojuszników, przekonywać nauczycieli i rodziców do nowych rozwiązań. I jeśli taka dyrektorka czy dyrektor ma odwagę "pójścia pod prąd" to w szybkim tempie zaczyna wdrażać w szkole zmiany. Przez kilka miesięcy wszyscy z entuzjazmem mówią o tym, co się w szkole dzieje. Do czasu... Do pierwszej wizytacji. Nie chcę przez to napisać, że wizytatorzy utrudnią albo uniemożliwią wprowadzenie innowacji w szkole. Nawet nie to jest ważne. Ważne, że w schemacie przeciętnej wizytacji może w ogóle nie być miejsca na zainteresowanie tym, co dla szkoły w danym momencie jest najważniejsze. [...]

SPIS TREŚCI

Od redakcji

O spójności społecznej - Ze Zbigniewem Włodkowskim, podsekretarzem stanu w MEN rozmawiała Anna Rękawek

Felieton

Dzieci uchodźców w szkole - dr Janina Zawadowska

Dyrektor zarządzający

O motywowaniu nauczycieli - Anna Sobala-Zbroszczyk

Miękka strona zarządzania

Jaki nowy nadzór - Irena Dzierzgowska

Polityka edukacyjna

Jakość kształcenia zawodowego - Lucja Orzechowska

Akademia zarządzania

Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich - Danuta Elsner

Edukacja na świecie

Co w prawie piszczy? Czy kuratoria są potrzebne - Nasłuchiwał: Jarosław Kordziński

Pracownia pedagogiczna

Zarządzanie procesem zmian w organizacji - Tomasz Nazarenko
Pracownia pedagogiczna Perspektywy rozwoju edukacji przedszkolnej - dr Janina Zawadowska

Forum ""Dyrektora Szkoły""

Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Irena Dzierzgowska