Od Redakcji

Na początku lat dziewięćdziesiątych trafiłam przypadkowo do małej szkoły na Mazurach. Zapamiętałam ją, jak widać, na długo.
Był ciepły wrześniowy dzień. Pachniało jabłkami, wrzosem, jesienią. Szkoła mieściła się na wsi, blisko lasu. Była to ośmioklasowa podstawówka, w której uczyło się niecałe pięćdziesięcioro dzieci. Wszyscy się znali. Nauczyciele, mieszkańcy tej samej lub sąsiednich wsi wiedzieli wszystko o swoich uczniach. Dzieci i ich rodzice też wiedzieli wszystko o nauczycielach i ich rodzinach, sąsiadowali przecież od pokoleń. Dla nikogo nie było tajemnicą, kto jest czyim wnukiem, jakie grzeszki ma na sumieniu ten czy inny członek każdej z rodzin, kto się nielegalnie wzbogacił przed laty, a kto "przeputał" niewielki, ale jak na tę okolicę znaczący, majątek. O nieślubnych dzieciach, porzuconych żonach, nadużywających napojów mężach - mówiło się scenicznym szeptem, "żeby dzieci nie słyszały."
I nagle w tej wsi "wybuchła" wolność 1989 roku. Zmiany, początkowo prawie niezauważalne, dotknęły również szkołę.
Dyrektorką była wtedy pani Maria... nazwijmy ją Nowakowa. Też od wieków mieszkająca we wsi. Pierwsza dziewczyna, która skończyła studia i uzyskała tytuł magistra. I z tym tytułem nie została w mieście, wróciła na wieś. Uczyła dzieci w szkole matematyki i właściwie wszystkich przedmiotów przyrodniczych. Dyrektorką szkoły została w 1990 roku. [...]

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy - Irena Dzierzgowska

Wywiad

Demokracja w szkole? - Z Krystyną Starczewską, dyrektor gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych "Bednarska" rozmawiała Anna Rękawek

Felieton

Karesy z klasą - Zbigniew Ignacy Paśko

Dyrektor zarządzający

Demokratyczna szkoła? - Irena Dzierzgowska
Czas na e-learning - Roman Lorens
Edukacja zmiany - Jarosław Kordziński

Miękka strona zarządzania

Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? - Beata Bryś
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - Elżbieta Jatulewicz

Polityka edukacyjna

Doskonalenie efektywności WDN - dr Danuta Elsner, Bożena Koteja

Akademia zarządzania

Konieczność działania zespołowego nauczycieli w szkole - Stefan Wlazło

Edukacja na świecie

System edukacji w Luksemburgu - Leszek Muszczyński

Co wynika z badań

Modele oceniania ucznia - Krzysztof Zajdel

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? Co nas czeka w najbliższych latach - Nasłuchiwała: Irena Dzierzgowska

Pracownia pedagogiczna

Samorząd uczniowski - teoria "urzędowania" - Lucyna Bojarska

Dyrektor przedszkola

Przyszłość edukacji przedszkolnej - zapowiedź zmian - Anna Rękawek
Jesienne klimaty - Dorota Klinkowska

Forum "Dyrektora Szkoły"

Likwidacja kuratoriów oświaty sposobem na usprawnienie zarządzania? - Jerzy Kotlęga

Rozmaitości

I Ogólnopolskie Obchody Europejskiego Dnia Języków - Krystian Szatka
Koloratka - Krzysztof Zajdel
Czy rzeczywiście ocenę z religii wystawia się za wiarę? - dr Elżbieta Bednarz
Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Irena Dzierzgowska
Stylowy dyrektor