Od Redakcji

Najgorętsze dyskusje w oświacie dotyczą przewagi wójta nad kuratorem oświaty albo odwrotnie. Jakież to argumenty można usłyszeć z obu stron, ile emocji pojawia się za lub przeciw odpowiedniemu przekonaniu. Najczęstsze i najmocniejsze zdanie w tej sprawie brzmi: to państwo musi odpowiadać za edukację.
Analiza tego zdania prowadzi do dziwnego wniosku. Pod słowem "państwo" dyskutanci rozumieją najczęściej administrację rządową. W tym ujęciu "państwo" to minister i kurator. Czym w takim razie jest administracja samorządowa? Bezpaństwowcem?
A przecież, jak mówi nasza Konstytucja: "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio". I to naród w powszechnym głosowaniu wybiera swoje władze lokalne. A wybierając, powinien obdarzać je zaufaniem. Dlaczego więc na każdym kroku oczekujemy kontroli nad demokratycznie wybranymi przedstawicielami? I dlaczego na wszelkie sposoby staramy się ograniczyć wybraną władzę?
Być może winę za to ponosi nasza młoda demokracja? Przyjaciele Anglicy mówią często, że potrzeba około 200 lat, aby demokratyczne zasady okrzepły. Mamy za sobą dopiero 18 lat, wystarczy jeszcze cierpliwie czekać następne 182 i wszystko się ułoży. [...]

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy - Irena Dzierzgowska

Felieton

Sympatyczny rynek wyrównanych szans - Zbigniew Ignacy Paśko

Dyrektor zarządzający

Kilka ujęć oświatowych ze szkołą w tle - Krzysztof Zajdel
Komisja konkursowa - Danuta Elsner
Jak napisać koncepcję pracy - Beata Bryś
List Ajuba, czyli poznać, zrozumieć, zaakceptować innych - Małgorzata Nowak
Menedżerowie wiedzy w polskiej oświacie - Jan Fazlagić

Miękka strona zarządzania

Skala staninowa - Roman Lorens

Polityka edukacyjna

Pomoc medyczna w szkole - Wojciech Książek
Skuteczna edukacja. Piękny kapitalizm - Piotr Janicki

Akademia zarządzania

Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli - Stefan Wlazło

Polityka edukacyjna

Płace nauczycieli? - Wojciech Książek
Nowe doskonalenie - Jarosław Kordziński
Nauczać - co to znaczy naprawdę? - Klemens Stróżyński

Samorząd oświacie przychylny

Doradztwo zawodowe - świadomy wybór - pewny sukces - Lucja Orzechowska

Edukacja na świecie

Hadsten Hojskole - Marta Kazimierczak
Reforma programowa a kultura szkoły w Republice Czeskiej - dr Dana Egerová, doc. dr Ludvik Eger; tłumaczyła Danuta Elsner

Uwarunkowania prawne

Co w prawie piszczy? Kto się boi wójta? - Nasłuchiwała: Irena Dzierzgowska

Pracownia pedagogiczna

KOALA - sposób na wyrównywanie wiedzy - Lidia Szczęsna
Szkolne perełki - Ewa Grodecka

Dyrektor przedszkola

Motywowanie do pracy - Barbara Kownacka

Rozmaitości

Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły - Irena Dzierzgowska
Edukacja kulturalna w szkołach i co jeszcze? - Andrzej Krawczy
Stylowy dyrektor