Od Redakcji

To było tak niedawno... 1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Po latach marzeń, po miesiącach przygotowań mogliśmy się poczuć częścią europejskiej wspólnoty. Minęły cztery lata. W skali historycznej to niezauważalnie krótki okres. W życiu pojedynczych ludzi to już czas znaczący. Czy można się pokusić o ocenę tych półtora tysiąca dni? Co zyskaliśmy z integracji europejskiej?
Na pewno zyskaliśmy spory zastrzyk pieniędzy. Tych, którzy uważają, że nie wypada o tym mówić, proszę, niech nie mówią. Nie ma jednak sensu zaprzeczać, bo i po co, że Polska stała się jednym z największych beneficjentów Unii. Co roku do naszego kraju płynie strumień miliardów euro. Część z tego trafia do prywatnych kieszeni, prowadząc do bogacenia się ludzi, na przykład chłopów na wsi. Dla edukacji to dobra nowina, w ten sposób wyrównuje się przecież poziom życia w różnych obszarach Polski i znikają bariery w dostępie do edukacji. Bogatsza rodzina chłopska to lepsze warunki mieszkaniowe, to komputer w domu i łącze internetowe, wreszcie to samochód i możliwość dowozu dziecka do przedszkola, a także do kina czy teatru. To także lepiej odżywione dzieci, mniej zapracowane, mające możliwość spędzania wakacji poza rodzinną wsią. Wszystko to, pośrednio, wpływa na szanse edukacyjne dzieci.
Inna, większa część środków unijnych płynie do kas samorządów terytorialnych, zwłaszcza tych, które nauczyły się tworzyć projekty i pisać wnioski. Powstają boiska szkolne, remontowane są budynki, likwidowane bariery architektoniczne, rewalidowane zabytkowe obiekty. Fakt, większość pieniędzy wydawanych na edukację szła na inwestycję. Szkoda, że tak mało pozostawało na różne projekty, które znakomicie podnosiły innowacyjność działań szkoły. [...]

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Irena Dzierzgowska Drodzy Czytelnicy

Felieton

Maciej Osuch Lato miłości, czyli oj będzie się działo

Dyrektor zarządzający

Roman Lorens E-szkoła
Małgorzata Nowak Znajomi z Fotki
Małgorzata Nowak Trzy okresy w szkole

Miękka strona zarządzania

dr Jane Jones, tłumaczyła Danuta Elsner WDN? Tak! Ale tylko skutkujący postępami uczniów.
dr Ewa Sokołowska (Uniwersytet Warszawski) Doniesienie bieżące z wydarzeń ważnych dla życia szkoły - artykuł sponsorowany

Polityka edukacyjna

Jarosław Szydełko W oczekiwaniu na reformy w oświacie
Piotr Janicki Rozwój - słowo zapomniane?
Jarosław Kordziński Dlaczego polska szkoła musi się zmienić
Beata Bryś Rodzice w szkole
Anna Rękawek O Mazowieckiej Debacie edukacyjnej
dr Jan Fazlagić Modernizacja Polski dzięki oświacie
Stefan Wlazło Dyskutujemy o nadzorze pedagogicznym

Edukacja na świecie

Sabina Maria Rybakowska Poranny krąg w nietypowej szkole

Uwarunkowania prawne

Nasłuchiwała: Irena Dzierzgowska Co w prawie piszczy? Zapowiedzi wielkiej reformy

Pracownia pedagogiczna

Wojciech Turewicz Ocenianie kształtujące lekarstwem na problemy edukacji
Jarosław Kordziński Pomoc edukacji

Dyrektor przedszkola

Mirosława Majorek Humor w Optymistycznym Przedszkolu
Monika Kmita, Marzena Antczak "Mój przyjaciel miś" ("Mein Freund - der Teddybar")
Joanna Daniuk-Walach Tęczowa wiosna w przedszkolu

Rozmaitości

Krzysztof Zajdel Kształcić się, kształcić się i pracować...
Maciej Osuch Europa, czyli pisanie na Berdyczów...
Irena Dzierzgowska Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły
Stylowy dyrektor